eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Szydłowiec

Gmina Szydłowiec - przetargiGmina Szydłowiec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-12
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbarskiej 7 w Szydłowcu.
2018-05-21
2018-06-06
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec.
2018-05-15
2018-05-30
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Szydłowiec
Gmina Szydłowiec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-30
2018-05-17
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Remont podłogi w sali sportowej budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
2018-04-23
2018-05-10
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec.
2018-04-23
2018-05-10
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec na odcinku od km 0+007,65 do km 0+350.
2018-04-20
2018-05-09
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu
2018-04-20
2018-05-09
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Szydłowcu.
2018-04-13
2018-05-04
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa ulicy Parkowej w Szydłowcu.
2018-04-13
2018-05-04
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu.
2018-02-16
2018-03-06
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.
2018-02-16
2018-03-08
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu "Mali Odkrywcy" z oddziałami integracyjnymi o oddział żłobkowy".
2018-02-02
2018-02-20
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu
2018-01-22
2018-02-07
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec.
2018-01-05
2018-01-23
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu
2017-12-01
2017-12-11
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Szydłowiec w 2018 roku.
2017-11-17
2017-12-05
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu gmina Szydłowiec - zadanie: Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu w pasie drogowym ul. Wymysłów.
2017-10-19
2017-11-06
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy.
2017-10-11
2017-10-27
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - zadanie: wykonanie wymiany opraw oświetleniowych dla wybranych obwodów na terenie miasta Szydłowiec.
2017-09-26
2017-10-12
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Montaż dźwigu osobowego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.
2017-09-20
2017-10-10
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
2017-08-31
2017-09-18
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec.
2017-08-28
2017-09-13
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Szydłowiec
Gmina Szydłowiec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.
2018-04-11
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu "Mali Odkrywcy" z oddziałami integracyjnymi o oddział żłobkowy"
2018-03-19
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Remont - modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec.
2018-02-01
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
2018-01-08
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu gmina Szydłowiec -zadaniePrzebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu w pasie drogowym ul. Wymysłów
2018-01-08
brak danych
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Szydłowiec w roku 2018
2017-12-19
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy.
2017-11-28
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec
2017-11-06
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Montaż dźwigu osobowego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.
2017-09-06
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Część Nr 1 - "Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki - budowa chodnika". Część Nr 2 - "Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki - budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP". Część Nr 3 - "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa".
2017-08-31
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec.
2017-06-19
brak danych
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu.
2017-06-19
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa ulic na osiedla "Nad Zalewem" w Szydłowcuulica Kochanowskiego, ulica Spacerowa.
2017-05-15
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec.
2017-03-30
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km 0+000 do km 1+520.
2017-02-01
brak danych
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - wschodniej części miasta Szydłowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 96/XVI/12 z dnia 26 marca 2012r. stosownie do podjętej Uchwały Nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r."
2017-01-02
brak danych
Szydłowiec Gmina Szydłowiec Remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu
2016-12-22
brak danych
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XXI/12 z dnia 29.10.2012 roku, stosownie do podjętej Uchwały Nr 127/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r.".
2016-12-07
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane Gmina Szydłowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa w gminie Szydłowiec.
2016-12-05
brak danych
Szydłowiec Usługi Gmina Szydłowiec "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla "Wschód" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 47/X/03 z dnia 10 lipca 2003r. stosownie do podjętej Uchwały Nr 125/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r." o pow. 18,6 ha.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Szydłowiec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.