eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Sztutowo

Gmina Sztutowo - przetargiGmina Sztutowo - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-20
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Szkole Podstawowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Sztutowo
Gmina Sztutowo - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
2018-03-23
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Kąty Rybackie - Przebrno w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
2018-01-26
2018-02-14
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie
2017-11-20
2017-11-28
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
2017-10-23
2017-11-07
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
2017-10-20
2017-11-27
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo
2017-09-11
2017-09-26
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie
2017-07-10
2017-07-18
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie"
2017-06-21
2017-06-29
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. "Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie".
2017-06-07
2017-06-22
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej"
2016-10-18
2016-11-02
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie
2016-09-13
2016-09-28
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce
2015-07-29
2015-08-13
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500
2015-07-27
2015-08-04
Sztutowo usługi Gmina Sztutowo Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.
2015-03-09
2015-03-24
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury
2014-09-05
2014-09-22
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich
2014-07-29
2014-08-13
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo
2014-07-25
2014-08-04
Sztutowo usługi Gmina Sztutowo Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sztutowo na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-15
2014-07-30
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo
2014-05-30
2014-06-10
Sztutowo usługi Gmina Sztutowo Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure
2014-04-10
2014-04-25
Sztutowo roboty budowlane Gmina Sztutowo Remont pomostu cumowniczego w ramach zadaniaModernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Sztutowo
Gmina Sztutowo - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-18
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo
2018-01-18
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2018-01-13
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo
2017-12-13
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinkuSztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
2017-12-08
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinkuSztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"
2017-08-29
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie"
2017-07-24
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn."Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie"
2017-07-20
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej"
2017-01-24
brak danych
Sztutowo Gmina Sztutowo Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo
2016-10-14
brak danych
Sztutowo Gmina Sztutowo Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 107 w Łaszce
2016-07-22
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie oraz Skowronki
2016-01-12
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odbieranie odpadów komunalnych
2015-09-01
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500
2015-08-27
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.
2015-04-13
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury
2015-02-17
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015-02-04
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo
2014-10-17
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich
2014-09-05
brak danych
Sztutowo Usługi Gmina Sztutowo Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014-08-26
brak danych
Sztutowo Roboty budowlane Gmina Sztutowo II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Sztutowo
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.