eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Szepietowo

Gmina Szepietowo - przetargiGmina Szepietowo - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-07
2019-11-22
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Budowa ulicy Wędkarskiej w Szepietowie.
2019-11-06
2019-11-21
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miejscowości Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej Nr 66.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Szepietowo
Gmina Szepietowo - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-05
2019-11-13
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szepietowo.
2019-09-02
2019-09-17
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Szepietowie
2019-08-29
2019-09-06
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 4.059.941 PLN
2019-08-21
2019-08-28
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Dowóz uczniów z terenu Gminy Szepietowo do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach w roku szkolnym 2019/2020.
2019-07-26
2019-08-12
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa drogi gminnej nr 107742B w miejscowości Jabłoń- Samsony.
2019-07-26
2019-08-12
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa drogi gminnej Nr 107693B w miejscowości Dąbrowa-Łazy - Dąbrowa Nowa Wieś
2019-07-02
2019-07-17
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Remont - modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Dabrowa-Zabłotne.
2019-02-07
2019-02-22
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rozbudowa drogi gminnej nr 107749B - ul. Przemysłowej w Szepietowie wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
2019-01-28
2019-02-06
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa wraz z rozplantowaniem żwiru w ilości do 5.000 m3 oraz destruktu w ilości do 4.000 m3 na uzupełnienie cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Szepietowo w 2019 r.
2019-01-18
2019-02-04
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.
2019-01-18
2019-02-04
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rekultywacja stawu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce.
2019-01-17
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie.
2018-10-03
2018-10-12
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej oraz sprzętu TIK do szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo.
2018-09-11
2018-09-26
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rekultywacja stawu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce.
2018-09-11
2018-09-26
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.
2018-08-24
2018-09-03
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu na kwotę 1.288.958,- PLN na wyprzedzające finansowanie projektów p.n.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie" w kwocie 938.175,-zł, "Rewitalizacja terenów w miejscowościach Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce" w kwocie 350.783,- zł współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2018-08-24
2018-09-10
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rekultywacja stawu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce.
2018-08-24
2018-09-10
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.
2018-08-16
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Wykonanie robót remontowo - budowlanych w ramach projektu pn. "Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego".
2018-08-14
2018-08-24
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.435.384,- PLN.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Szepietowo
Gmina Szepietowo - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-21
brak danych
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 4.059.941 PLN.
2019-10-21
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Szepietowie.
2019-09-26
brak danych
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Dowóz uczniów z terenu Gminy Szepietowo do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach w roku szkolnym 2019/2020.
2019-09-10
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa drogi gminnej nr 107742B w miejscowości Jabłoń- Samsony
2019-09-10
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa drogi gminnej Nr 107693B w miejscowości Dąbrowa-Łazy - Dąbrowa Nowa Wieś.
2019-08-26
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Remont - modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Dąbrowa-Zabłotne.
2019-04-19
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rozbudowa drogi gminnej nr 107749B - ul. Przemysłowej w Szepietowie wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
2019-04-19
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.
2019-03-22
brak danych
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa wraz z rozplantowaniem żwiru w ilości do 5.000 m3 oraz destruktu w ilości do 4.000 m3 na uzupełnienie cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Szepietowo w 2019 r.
2019-03-18
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Rekultywacja stawu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce.
2018-12-27
brak danych
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej oraz sprzętu TIK do szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo.
2018-10-18
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa ulicy Sportowej w Szepietowie w lok. 0+110 - 0+365.
2018-10-18
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa ulicy Mickiewicza w Szepietowie w lok. 0+000 - 0+159.
2018-10-18
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Przebudowa ulicy Cichej w Szepietowie w lok. 0+000 - 0+099,50.
2018-10-12
brak danych
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu na kwotę 1.288.958,- PLN na wyprzedzające finansowanie projektów p.n."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie" w kwocie 938.175,-zł, "Rewitalizacja terenów w miejscowościach Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce" w kwocie 350.783,- zł współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2018-10-12
brak danych
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej oraz sprzętu TIK do szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo.
2018-09-24
brak danych
Szepietowo Usługi Gmina Szepietowo Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.435.384,- PLN.
2018-08-06
brak danych
Szepietowo Dostawy Gmina Szepietowo Dostawa i montaż mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Szepietowie.
2018-07-09
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej zlewnia P 1 - w ul. Przemysłowej i ul. Nowy Świat w Szepietowie
2018-05-11
brak danych
Szepietowo Roboty budowlane Gmina Szepietowo Wykonanie robót remontowo - budowlanych w ramach projektu pn. "Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Szepietowo
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.