eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Szczerców

Gmina Szczerców - przetargiGmina Szczerców - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-29
2018-06-18
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczerców
2018-05-16
2018-06-04
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczerców tj.: Część 1: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczerców: a) m. Trakt Puszczański, b) m. Brzezie, c) m. Firlej, d) m. Załuże, e) m. Kościuszki, f) m. Polowa, g) m. Stanisławów Drugi.Część 2: Przestawienie słupa elektrycznego w m-ci Zbyszek.
2018-04-11
2018-04-19
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy filtracyjnej osadu wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i instalacji. Część 1 - Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy filtracyjnej osadu wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i instalacji na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie, Część 2 - Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ciągnikowej posiadającej homologację, przeznaczonej do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie
2018-03-14
2018-03-29
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg i parkingu na terenie gminy Szczerców tj.:Część 1: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych: 1. Droga gminna Nr G59 w m. Firlej. 2. Drogi wewnętrzne w: m. Lubiec, m. Brzezie.Część 2: Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie.
2018-03-05
2018-03-14
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie Część 1 - Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie,Część 2 - Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ciągnikowej posiadającej homologację, przeznaczonej do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie,
2018-02-21
2018-03-02
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie Część 1 - Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy do odwadniania osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie, Część 2 - Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ciągnikowej posiadającej homologację, przeznaczonej do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie,
2018-02-20
2018-03-07
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600mb w m. Chabielice wraz z budową chodnika i odwodnieniem.
2018-01-25
2018-02-02
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego dla Gminy Szczerców
2017-11-30
2017-12-15
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie - Kozłówki Etap II, Etap III Część I - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie- Kozłówki - Etap II Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie- Kozłówki - Etap III
2017-11-30
2017-12-08
Szczerców Usługi Gmina Szczerców Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców w miesiącach nauki szkolnej w 2018 roku
2017-11-16
2017-11-24
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa energii elektrycznej
2017-11-14
2017-11-23
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa paliw płynnych do Gminy Szczerców
2017-10-17
2017-11-08
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki tj.: Część 1 - Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródlana w m-ci Szczerców Część 2 - Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki.
2017-08-23
2017-09-07
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Szczerców Cześć 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1a, 1b Etap 2, Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w m. Polowa gm. Szczerców, Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców,
2017-08-23
2017-09-07
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: Część I: Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: 1. Podklucze G13, 2. Szczerców, ul. Piaskowa G21. Część II: Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: 1. Leśniaki G20, 2.Kozłówki G18, 3. Tatar G29, 4. Zagadki G9.
2017-07-06
2017-07-21
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Szczerców
2017-06-30
2017-07-17
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Szczerców tj.:Cześć I Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap I, Etap II Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie - Kozłówki Etap I Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podklucze
2017-05-16
2017-05-31
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: Część I: Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: 1. Firlej-Zbyszek, 2. Dubie, 3. Załuże, 4. Żabczanka - Podżar. Część II: Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.: Szczerców (droga wewnętrzna).
2017-01-25
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Szczerców"
2016-12-16
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa energii elektrycznej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Szczerców
Gmina Szczerców - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-18
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg i parkingu na terenie gminy Szczerców tj.Część 1Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych1. Droga gminna Nr G59 w m. Firlej. 2. Drogi wewnętrzne wm. Lubiec, m. Brzezie. Część 2Przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie.
2018-05-18
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy filtracyjnej osadu wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i instalacji. Część 1 - Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej prasy filtracyjnej osadu wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i instalacji na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie, Część 2 - Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ciągnikowej posiadającej homologację, przeznaczonej do wywozu osadu ściekowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szczercowie
2018-04-27
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ok. 600mb w m. Chabielice wraz z budową chodnika i odwodnieniem.
2018-02-27
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego dla Gminy Szczerców
2018-01-23
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa energii elektrycznej.
2018-01-02
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa paliw płynnych do Gminy Szczerców
2017-12-29
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie - Kozłówki Etap II, Etap III Część I - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie- Kozłówki - Etap II Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie- Kozłówki - Etap III
2017-12-29
brak danych
Szczerców Usługi Gmina Szczerców Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców w miesiącach nauki szkolnej w 2018 roku
2017-12-28
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki tj.Część 1 - Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej Nr G51 - ul. Źródlana w m-ci Szczerców, Część 2 - Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki - budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki.
2017-10-12
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Szczerców Część 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1a, 1b Etap 2, Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w m. Polowa gm. Szczerców, Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców,
2017-10-04
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.Część IPrzebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.1. Podklucze G13, 2. Szczerców, ul. Piaskowa G21. Część IIPrzebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.1. Leśniaki G20, 2.Kozłówki G18, 3. Tatar G29, 4. Zagadki G9.
2017-08-29
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Szczerców
2017-08-29
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Szczerców tj.Cześć I Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap I, Etap II Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie - Kozłówki Etap I Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podklucze
2017-07-06
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Przebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.Część IPrzebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.1. Firlej-Zbyszek, 2. Dubie, 3. Załuże, 4. Żabczanka - Podżar Część IIPrzebudowa dróg na terenie gminy Szczerców tj.Szczerców (droga wewnętrzna).
2017-02-09
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa energii elektrycznej
2016-12-30
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców w miesiącach nauki szkolnej w 2017 roku
2016-12-02
brak danych
Szczerców Dostawy Gmina Szczerców Dostawa paliw płynnych do Gminy Szczerców
2016-10-28
brak danych
Szczerców Gmina Szczerców Budowa wodociągu Tatar-Janówka
2016-09-27
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - projekt pilotażowy
2016-09-14
brak danych
Szczerców Roboty budowlane Gmina Szczerców Montaż instalacji fotowoltaicznejHydrofornia Chabielice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Szczerców
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.