eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świlcza

Gmina Świlcza - przetargiGmina Świlcza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-06
2018-12-21
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli.
2018-12-04
2018-12-14
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2019 - 2020
2018-11-20
2018-12-05
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli.
2018-10-17
2018-10-25
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
2018-10-17
2018-11-05
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną
2018-09-26
2018-10-11
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną
2018-09-20
2018-10-05
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
2018-09-18
2018-09-26
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka - dostawa i montaż urządzeń
2018-09-17
2018-10-02
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie
2018-09-11
2018-09-26
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka: - zagospodarowanie terenu: alejki wewnętrzne, zieleń -nasadzenia, - ogrodzenie placu zabaw i strefy bezpieczeństwa
2018-09-07
2018-09-24
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1
2018-09-05
2018-09-13
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2018/2019
2018-08-30
2018-09-14
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie
2018-08-22
2018-09-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1
2018-08-14
2018-08-29
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka
2018-08-14
2018-08-29
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
2018-08-10
2018-08-27
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice
2018-08-01
2018-08-09
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-31
2018-08-16
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III
2018-07-31
2018-08-16
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 306/1

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
2018-10-19
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka- zagospodarowanie terenualejki wewnętrzne, zieleń -nasadzenia, - ogrodzenie placu zabaw i strefy bezpieczeństwa.
2018-10-17
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie
2018-10-11
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
2018-09-13
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań integracyjnych - II etap
2018-08-13
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020"
2018-05-09
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2018-05-04
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
2018-05-04
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice
2018-04-16
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy
2018-04-16
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie- budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice; - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka
2018-04-14
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2018-03-27
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.
2018-03-03
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2017-10-12
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-11
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-09-21
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa (dz. nr ewid. 1168)
2017-09-07
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza
2017-07-10
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza" w zakresie modernizacji energetycznej budynków- Przedszkola Publicznego w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Bratkowicach; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Dąbrowie; - Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli; - Zespołu Szkół w Świlczy.
2017-04-14
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świlcza
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.