eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świlcza

Gmina Świlcza - przetargiGmina Świlcza - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-14
2018-03-01
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie: - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice; - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka
2018-02-12
2018-02-27
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2018-02-12
2018-02-27
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy
2018-02-09
2018-02-26
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-02
2018-02-19
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.
2018-01-26
2018-02-05
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku
2018-01-19
2018-02-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Etap II
2018-01-19
2018-02-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2018-01-15
2018-01-23
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2017-12-15
2018-01-03
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2017-12-11
2017-12-29
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2017-12-08
2017-12-28
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.
2017-11-28
2017-12-13
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach III. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach IV. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal V. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie VI. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy
2017-11-23
2017-12-04
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
2017-11-22
2017-12-07
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka
2017-11-21
2017-12-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2017-11-17
2017-12-04
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Gminne Centrum Sportu w Trzcianie: - wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki siatkowej, trybun, montaż wiaty gospodarczej - I część; -wykonanie oświetlenia - II część
2017-11-16
2017-11-24
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2017 roku część II
2017-11-14
2017-11-22
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"
2017-11-06
2017-11-14
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej
2017-10-25
2017-11-03
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-12
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-11
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-09-21
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa (dz. nr ewid. 1168)
2017-09-07
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza
2017-07-10
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza" w zakresie modernizacji energetycznej budynków- Przedszkola Publicznego w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Bratkowicach; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Dąbrowie; - Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli; - Zespołu Szkół w Świlczy.
2017-04-14
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-03-29
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie powierzchni terenu przy Zespole Szkół w Bratkowicach (dz. nr ewid. 4775) oraz wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy Etap II
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-02-06
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Doposażenie pracowni ICT Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn."Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT i przyrodniczej"
2017-01-18
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 - 2018
2017-01-02
brak danych
Świlcza Gmina Świlcza Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków - ZAKRES I
2016-12-07
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej zadania inwestycyjnego pod nazwąTworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe
2016-12-05
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2016/2017
2016-11-28
brak danych
Świlcza Gmina Świlcza Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn."Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT i przyrodniczej"
2016-11-21
brak danych
Świlcza Gmina Świlcza Zakup wyposażenia do siłowni przy Zespole Szkół w Świlczy.
2016-09-15
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Dowóz dzieci wraz z opiekunem do Zespołu Szkół w Trzcianie, Przedszkola Publicznego w Trzcianie oraz Zespołu Szkół w Świlczy i Przedszkola Publicznego w Świlczy w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-07
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Wykonanie chodników wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108762R w Mrowli oraz w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy
2016-09-07
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2016 r. Etap III

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świlcza
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.