eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Świlcza

Gmina Świlcza - przetargiGmina Świlcza - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-18
2018-06-04
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza "Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020"
2018-05-09
2018-05-25
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza "Budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-ka w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - etap I cz. 2 zakres 2018"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
2018-05-16
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza
2018-04-17
2018-05-08
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - etap I część 2
2018-03-28
2018-04-12
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice
2018-02-23
2018-03-12
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I
2018-02-21
2018-03-01
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
2018-02-14
2018-03-01
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie: - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice; - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka
2018-02-12
2018-02-27
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2018-02-12
2018-02-27
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy
2018-02-09
2018-02-26
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2018-02-02
2018-02-19
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.
2018-01-26
2018-02-05
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku
2018-01-19
2018-02-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Etap II
2018-01-19
2018-02-06
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2018-01-15
2018-01-23
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2018-01-12
2018-01-30
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2017-12-15
2018-01-03
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2017-12-11
2017-12-29
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2017-12-08
2017-12-28
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Świlcza
Gmina Świlcza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-09
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
2018-05-04
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
2018-05-04
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice
2018-04-16
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy
2018-04-16
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie- budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice; - budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka
2018-04-14
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
2018-03-27
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka.
2018-03-03
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza
2017-10-12
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-11
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-09-21
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa (dz. nr ewid. 1168)
2017-09-07
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza
2017-07-10
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza" w zakresie modernizacji energetycznej budynków- Przedszkola Publicznego w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Bratkowicach; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; - Zespołu Szkół w Dąbrowie; - Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli; - Zespołu Szkół w Świlczy.
2017-04-14
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-03-29
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie powierzchni terenu przy Zespole Szkół w Bratkowicach (dz. nr ewid. 4775) oraz wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy Etap II
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-03-28
brak danych
Świlcza Roboty budowlane Gmina Świlcza Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
2017-02-06
brak danych
Świlcza Dostawy Gmina Świlcza Doposażenie pracowni ICT Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn."Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT i przyrodniczej"
2017-01-18
brak danych
Świlcza Usługi Gmina Świlcza Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 - 2018

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Świlcza
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.