eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Sulejów

Gmina Sulejów - przetargiGmina Sulejów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2018-12-21
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Sulejów i jednostek organizacyjnych w 2019 roku
2018-12-08
2018-12-27
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów - III postępowanie
2018-12-07
2018-12-17
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Modernizacja istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie - wraz z jej przebudową i rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową w ramach projektu Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Sulejów
Gmina Sulejów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-31
2018-11-09
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa auli multimedialnej wraz z salą widowiskową realizowanego w ramach projektu Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych - II postępowanie
2018-10-29
2018-11-09
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pięciu Gmin: Aleksandrów, Masłowice, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno w ramach projektu pn. "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy"
2018-10-22
2018-10-30
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno - rekreacyjne ETAP III - Monitoring w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych"
2018-10-19
2018-11-05
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Zalesice i Podkałek, w Gminie Sulejów
2018-10-15
2018-10-23
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Sulejów na terenie Gminy Sulejów w sezonie 2018/2019
2018-10-05
2018-10-12
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie - III postępowanie
2018-10-01
2018-10-09
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, żłobka oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie
2018-09-28
2018-10-05
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie - II postępowanie
2018-09-28
2018-10-05
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa auli multimedialnej wraz z salą widowiskową realizowanego w ramach projektu Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych
2018-09-21
2018-09-28
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Zaciągnięcie kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego
2018-09-21
2018-10-05
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów - II postępowanie
2018-09-06
2018-09-13
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie
2018-08-31
2018-09-14
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Docieplenie budynku Domu Nauczyciela w Łęcznie
2018-08-31
2018-09-14
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa sieci wodociągowej w ulicy Góra Strzelecka w Sulejowie - II postępowanie
2018-08-29
2018-09-12
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów
2018-08-28
2018-09-04
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Dostawa i montaż urządzenia sportowo - sprawnościowego na plac zabaw we Włodzimierzowie - II postępowanie
2018-08-23
2018-09-06
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Przebudowa ul. Krzywej w Przygłowie - II postępowanie
2018-08-23
2018-09-06
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Remont drogi wewnętrznej ulicy Leśnej w Uszczynie Gmina Sulejów
2018-08-17
2018-08-31
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa Otwartych Stref Aktywności w Sulejowie i Witowie Kolonii
2018-07-31
2018-08-17
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Przebudowa ul. Rolniczej w Uszczynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Sulejów
Gmina Sulejów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-26
brak danych
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, żłobka oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie
2018-11-26
brak danych
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie - III postępowanie
2018-11-26
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Sulejów na terenie Gminy Sulejów w sezonie 2018/2019
2018-11-08
brak danych
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Dostawa i montaż urządzenia sportowo - sprawnościowego na plac zabaw we Włodzimierzowie - II postępowanie
2018-11-08
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Zaciągnięcie kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego
2018-10-29
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Docieplenie budynku Domu Nauczyciela w Łęcznie
2018-10-25
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno - rekreacyjne ETAP II i ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych" - II postępowanie
2018-10-11
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową 4 słupów oświetleniowych - ul. Łąkowa, Sulejów, na działkach nr ew. 2, obręb 3, nr ew. 118/2, obręb 1 i nr ew. 444/1, obręb 4 miasto Sulejów
2018-10-11
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej" - II postępowanie
2018-09-27
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa czterech otwartych stref aktywności w Gminie Sulejów
2018-09-22
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Budowa linii energetycznych, przyłączy oraz oświetlenia ulicznego na ulicach Krakowska, Górna i Plac Straży w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych" - II postępowanie
2018-08-29
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sulejów, świadczony na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 3 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.
2018-08-29
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sulejów, świadczony na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
2018-08-29
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sulejów, świadczony na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 3 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.
2018-07-25
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno - rekreacyjne ETAP II i ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych"
2018-07-25
brak danych
Sulejów Usługi Gmina Sulejów Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi - branża drogowabudowa infrastruktury szlaku turystycznego - Gmina Aleksandrów w ramach projektu "Magia Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy"
2018-07-06
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Sulejów w 2018 roku - II postępowanie
2018-06-08
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów "Magia Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" Wspólny przetarg dla gminy Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno - II przetarg
2018-05-04
brak danych
Sulejów Roboty budowlane Gmina Sulejów Przebudowa pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Przygłowie wraz z montażem platformy do przewozu osób niepełnosprawnych
2018-05-04
brak danych
Sulejów Dostawy Gmina Sulejów Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 98 dla gminy Sulejów w 2018 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Sulejów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.