eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Staszów

Gmina Staszów - przetargiGmina Staszów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-05-06
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Staszów
Gmina Staszów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-01
2019-04-09
Staszów Usługi Gmina Staszów "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów" - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie przy ul. Adama Mickiewicza Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie
2019-03-29
2019-04-16
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów "Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 dla miejscowości: Krzczonowice, Mostki, Podmaleniec, Wiązownica Duża, Zagrody"
2019-03-22
2019-04-01
Staszów Usługi Gmina Staszów Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Staszów w 2019 roku
2019-03-14
2019-04-01
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14"; "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90"; realizowane w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów" (powtórzenie postępowania)
2019-03-07
2019-03-15
Staszów Usługi Gmina Staszów Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2019-03-07
2019-03-22
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna - dz. nr 423/2
2019-02-11
brak danych
Staszów Gmina Staszów Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów
2019-02-07
2019-02-25
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego
2019-02-05
2019-02-22
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Bieżące remonty dróg
2019-02-05
2019-02-21
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie
2019-02-04
2019-02-20
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów "Zadanie Nr 1 pn.: "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu"; Zadanie Nr 2 pn.: "Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14"; Zadanie Nr 3 pn.: "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90"; realizowane w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów"(powtórzenie postępowania)
2018-12-31
2019-01-08
Staszów Usługi Gmina Staszów Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2018-12-21
brak danych
Staszów Gmina Staszów Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego pn."Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej"
2018-12-19
2019-01-04
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie
2018-12-18
2018-12-28
Staszów Usługi Gmina Staszów Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa
2018-12-17
brak danych
Staszów Gmina Staszów Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn"Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" realizowana w ramach projektu pn."Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów"
2018-12-10
2018-12-18
Staszów Usługi Gmina Staszów Bieżące utrzymanie w roku 2019 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów
2018-12-10
2018-12-18
Staszów Dostawy Gmina Staszów Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy Staszów oraz zakup energii elektrycznej do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Staszów i innych obiektów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-12-05
2018-12-14
Staszów Dostawy Gmina Staszów Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego i multimedialnego, materiałów i sprzętu biurowego oraz regałów przesuwnych - jezdnych w archiwum urzędu w ramach projektu "INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@", współfinansowanego z RPO WŚ 2014-2020 EFS Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych". Część nr 3 - "Zakup i dostawa materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby realizacji projektu "INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@" (powtórzenie postępowania)
2018-12-05
2018-12-13
Staszów Usługi Gmina Staszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. o łącznej długości 111,37 km.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Staszów
Gmina Staszów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2019-03-22
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów "Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie"
2019-03-22
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego
2019-03-22
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Bieżące remonty dróg
2019-03-20
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów "Zadanie Nr 1 pn."Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu"; Zadanie Nr 2 pn."Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14"; Zadanie Nr 3 pn."Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90"; realizowane w ramach projektu pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów"(powtórzenie postępowania)
2019-02-20
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów
2019-02-01
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2019-01-21
brak danych
Staszów Dostawy Gmina Staszów Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta i gminy Staszów oraz zakup energii elektrycznej do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Staszów i innych obiektów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2019-01-18
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Bieżące utrzymanie w roku 2019 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów
2019-01-17
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa
2019-01-03
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2019-01-02
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. nabieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowym utrzymaniu ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2019 roku
2019-01-02
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. o łącznej długości 111,37 km.
2019-01-02
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn"Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" realizowana w ramach projektu pn."Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów"
2019-01-02
brak danych
Staszów Roboty budowlane Gmina Staszów Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego pn."Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej"
2018-12-21
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku
2018-12-21
brak danych
Staszów Dostawy Gmina Staszów Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
2018-12-11
brak danych
Staszów Dostawy Gmina Staszów "Dostawa sceny mobilnej, barierek stalowych, bramy stałociśnieniowej, namiotu ekspresowego oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania "Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK" wspófinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury" (powtórzenie postępowania, dotyczy części nr 2 - "Dostawa bramy stałociśnieniowej i namiotu ekspresowego)"
2018-12-11
brak danych
Staszów Usługi Gmina Staszów "Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 roku w kwocie 2 300 000 PLN (słowniedwa miliony trzysta tysięcy PLN) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów."
2018-11-27
brak danych
Staszów Dostawy Gmina Staszów Dostawa oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania "Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK", współfinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Staszów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.