eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Spytkowice

Gmina Spytkowice - przetargiGmina Spytkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową
2019-02-13
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa, przebudowa części budynku szkolno - przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 na potrzeby powstania oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (sale, hol) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i szatniowym
2019-02-11
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Spytkowice
Gmina Spytkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-02
2019-04-17
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Spytkowice ulica Wiślana
2019-03-27
2019-04-04
Spytkowice Dostawy Gmina Spytkowice Dostarczenie materiału kamiennego do remontu dróg gminnych.
2019-02-05
2019-02-19
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont boiska sportowego polegającego na modernizacji nawierzchni wraz z infrastrukturą
2018-12-06
2018-12-14
Spytkowice Dostawy Gmina Spytkowice Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla Gminy Spytkowice i jej jednostek organizacyjnych
2018-11-06
2018-11-14
Spytkowice Usługi Gmina Spytkowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Spytkowice na których zamieszkują mieszkańcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-10-12
2018-10-29
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa drogi gminnej K470272 ul. Słonecznej w miejscowości Spytkowice
2018-09-24
2018-10-09
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Spytkowice
2018-08-21
2018-09-05
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: remont drogi gminnej ul. Dębowa, K470265 w miejscowości Ryczów w km 0+000 - 0+268 wraz z przebudową odcinków dróg gminnych wewnętrznych na działkach o nr ewid. 2695, 2694 ul. Dębowa
2018-08-21
2018-09-05
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie
2018-08-10
2018-08-27
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Spytkowice
2018-08-09
2018-08-23
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice : Remont dróg gminnych: - "Na Sardylówkę" K364648 km 0+000-0+375 w Spytkowicach, -" Do Koisa" K364624 km 0+000-0+150 w Spytkowicach, -"Grześkowska" K364679 km 0+345-0+375785 w Spytkowicach
2018-07-25
2018-08-09
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Spytkowice
2018-07-04
2018-07-18
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont drogi gminnej "Do Bachorczyka" km 0+000-0+270 w Spytkowicach.
2018-06-28
2018-07-13
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Ryczów i Spytkowice
2018-06-27
2018-07-04
Spytkowice Usługi Gmina Spytkowice UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWNEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE NA 2018 R. ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.509.415,00 ZŁ.
2018-06-26
2018-06-11
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa drogi gminnej K470249, działki ewid. nr 2652/1, 2652/2, 1241, 1242, 1236, 911/2, 895/35, 2632/1, 990/2, 989/1, ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km. 0+000,00 - 0+442,80 i 0+487,80 - 0+665,00
2018-06-12
2018-06-27
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Ryczów i Spytkowice
2018-06-06
2018-06-21
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa, przebudowa części budynku szkolno - przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 na potrzeby powstania oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (sale, hol) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i szatniowym
2018-05-30
2018-06-13
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice- Spytkowice Góra etap I
2018-03-29
2018-04-12
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Spytkowicach z rozbiórką kolidującego budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej- etap III

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Spytkowice
Gmina Spytkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont boiska sportowego polegającego na modernizacji nawierzchni wraz z infrastrukturą
2018-12-06
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa drogi gminnej K470272 ul. Słonecznej w miejscowości Spytkowice
2018-11-08
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie
2018-09-26
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowychremont drogi gminnej ul. Dębowa, K470265 w miejscowości Ryczów w km 0+000 - 0+268 wraz z przebudową odcinków dróg gminnych wewnętrznych na działkach o nr ewid. 2695, 2694 ul. Dębowa
2018-09-05
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont dróg gminnych- "Na Sardylówkę" K364648 km 0+000-0+375 w Spytkowicach, -" Do Koisa" K364624 km 0+000-0+150 w Spytkowicach, -"Grześkowska" K364679 km 0+345-0+785 w Spytkowicach
2018-08-28
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont drogi gminnej "Do Bachorczyka" km 0+000-0+270 w Spytkowicach.
2018-08-21
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa drogi gminnej K470249, działki ewid. nr 2652/1, 2652/2, 1241, 1242, 1236, 911/2, 895/35, 2632/1, 990/2, 989/1, ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km. 0+000,00 - 0+442,80 i 0+487,80 - 0+665,00
2018-08-21
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Ryczów i Spytkowice
2018-08-02
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Ryczów i Spytkowice
2018-07-26
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa, przebudowa części budynku szkolno - przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 na potrzeby powstania oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (sale, hol) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i szatniowym
2018-07-17
brak danych
Spytkowice Usługi Gmina Spytkowice UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWNEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE NA 2018 R. ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.509.415,00 ZŁ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2018-05-24
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Spytkowicach z rozbiórką kolidującego budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej- etap III
2017-12-28
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont drenażu i kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18
2017-11-28
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Spytkowicach z rozbiórką kolidującego budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej- etap II
2017-11-09
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Spytkowice i Ryczów
2017-10-18
brak danych
Spytkowice Dostawy Gmina Spytkowice Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu "Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice"
2017-08-24
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Remont dróg gminnych w Spytkowicach-do Jąkały K364584 od km 0+030 do km 0+150 - do Gorzuta K364669 od km 0+275 do km 0+381
2017-07-20
brak danych
Spytkowice Usługi Gmina Spytkowice Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi, elektrycznymi, sanitarnymi dla zadaniaKompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową
2017-06-17
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową
2017-05-19
brak danych
Spytkowice Roboty budowlane Gmina Spytkowice Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Spytkowicach z rozbiórką kolidującego budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną- etap I

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Spytkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.