eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Skarżysko-Kamienna

Gmina Skarżysko-Kamienna - przetargiGmina Skarżysko-Kamienna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-29
2019-12-09
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki"
2019-11-27
2019-12-05
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej"
2019-11-26
2019-12-04
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020r"
2019-11-25
2019-12-12
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
2019-11-21
2019-11-29
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów"
2019-11-20
2019-12-09
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej"
2019-10-10
2019-10-28
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku- Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego".
2019-07-25
2019-08-12
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - etap I"
2019-07-24
2019-08-05
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-05
2019-07-22
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Budowa ul. Wieżowej"
2019-07-03
2019-07-11
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji dla ul. Głównej w ramach zadania "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej."
2019-07-01
2019-07-16
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej"
2019-06-24
2019-07-03
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji budowy ulic: Bilskiego(od ul. Skowronkowej do ul. 3 Maja), Ptasiej (od ul. Jastrzębiej do ogródków działkowych) oraz Kanarkowej i Słowikowej (od ul. Bilskiego do ogródków działkowych) w ramach zadania pn. "Budowa ulic w osiedlu Ptasie"
2019-05-30
2019-06-10
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej"
2019-05-08
2019-05-20
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Langiewicza" w Skarżysku - Kamiennej
2019-04-04
2019-04-24
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Wykonanie nawierzchni bitumicznej ( ul. Chałubińskiego od ul. Jaracza do drogi krajowej nr 42" w Skarżysku - Kamiennej"
2019-03-27
2019-04-08
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej"
2019-03-25
2019-04-09
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: "Budowa placu zabaw oś. Łyżwy."
2019-03-12
2019-03-21
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej "
2019-03-04
2019-03-20
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: "Bór bezpiecznie i zdrowo" IV - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Ścieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Skarżysko-Kamienna
Gmina Skarżysko-Kamienna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-06
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów"
2019-11-21
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku- Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego".
2019-09-10
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Budowa ul. Wieżowej"
2019-09-04
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - etap I"
2019-09-02
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku szkolnym 2019/2020
2019-08-01
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej"
2019-08-01
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji dla ul. Głównej w ramach zadania "Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej."
2019-07-19
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji budowy ulicBilskiego(od ul. Skowronkowej do ul. 3 Maja), Ptasiej (od ul. Jastrzębiej do ogródków działkowych) oraz Kanarkowej i Słowikowej (od ul. Bilskiego do ogródków działkowych) w ramach zadania pn. "Budowa ulic w osiedlu Ptasie"
2019-06-13
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Langiewicza" w Skarżysku - Kamiennej
2019-05-07
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej"
2019-04-19
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej "
2019-04-12
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
2019-04-04
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania"Bór bezpiecznie i zdrowo" IV - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Ścieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2019-04-03
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko - Kamienna w 2019 r."
2019-03-27
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Gmina Skarżysko-Kamienna Kompleksowy nadzór inwestorski na zadanie pod nazwą"Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej"
2019-03-27
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej"
2019-03-27
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Naprawa, remonty dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowej, żużlowej i gruntowej w Skarżysku - Kamiennej w 2019 r."
2019-03-18
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna "Wykonanie remontów cząstkowych podbudów, nawierzchni jezdni oraz chodników z elementów betonowych i kamiennych na drogach gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej"
2019-03-12
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania"Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44m x 30m (ul. Zielna 29)."
2019-03-12
brak danych
Skarżysko-Kamienna Roboty budowlane Gmina Skarżysko-Kamienna Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania"Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul. Warszawska 54)".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Skarżysko-Kamienna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.