eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Skarbimierz

Gmina Skarbimierz - przetargiGmina Skarbimierz - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-28
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielęcice ul.Cisowa i ul.Długa.
2019-02-13
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielęcice ul.Cisowa i ul. Długa.
2019-02-13
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa drogi i chodnika na dz.241/2 w Lipkach ul.Ogrodowa.
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa wiat rekreacyjnych z utwardzeniem placu biesiadnego w miejscowościachPrędocin Małujowice , Skarbimierz.
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Utwardzenie drogi dojazdowej oraz chodnika na terenie Skarbimierza-Osiedle dz.19/55,167/13 ,167/14 oraz przebudowa drogi w miejscowości Pawłów dz.nr 631,643/2,610/2 , 610/4.
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Remont elewacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Zwanowice.
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz "Przebudowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne Gminy Skarbimierz" w ramach zadania :" Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach :Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz "
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej z budową chodnika w pasie drogi w miejscowości Zwanowice dz.nr.340
2019-02-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Utwardzenie drogi dojazdowej dz.184/55 w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.
2019-02-11
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudową
2019-02-11
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Prędocin.
2019-02-08
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa drogi gminnej Małujowice -Skarbimierz- II etap wraz z przebudowa wodociągu.
2019-02-08
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.
2019-02-08
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul.Lipowa -Etap II.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Skarbimierz
Gmina Skarbimierz - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-20
2019-04-08
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.
2019-02-21
2019-03-11
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na terenie Skarbimierza - Osiedle ul. Sadowa , Polna , Maków, Kwiatowa.
2019-01-22
2019-02-12
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz : Rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz z budową wewnętrznych instalacji wod-kan. i elektrycznej w Lipkach dz.nr 513/1.
2018-12-13
2018-12-21
Skarbimierz Usługi Gmina Skarbimierz Nazwa zadania: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2019 r. oraz ich transport"
2018-10-05
2018-10-22
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielęcice ul Cisowa i Długa.
2018-09-20
2018-10-08
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Utwardzenie drogi dojazdowej dz.nr 184/55 w miejscowosci Skarbimierz-Osiedle.
2018-09-11
2018-09-27
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Zwanowice.
2018-09-07
2018-09-25
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz "Przebudowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne Gminy Skarbimierz" w ramach zadania :"Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach :Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz "
2018-07-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.
2018-07-12
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz W formule "zaprojektuj i wybuduj" realizacja zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Lipkach systemem modułowym.
2018-07-11
2018-07-26
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Remont elewacji budynku "Domu Ludowego" w miejscowości Zwanowice
2018-06-19
2018-07-06
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Utwardzenie drogi dojazdowej oraz chodnika na terenie Skarbimierza-Osiedle dz.19/55,167/13 ,167/14 oraz przebudowa drogi w miejscowości Pawłów dz.nr 631,643/2,610/2 , 610/4.
2018-06-12
2018-06-28
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul. Lipowa - Etap II.
2018-05-21
2018-06-08
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Skarbimierz w miejscowościach: Prędocin , Małujowice, Skarbimierz.
2018-04-04
2018-04-23
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Prędocin.
2018-03-23
2018-04-10
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.
2018-03-22
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) po-łączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.
2018-02-26
2018-03-15
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Żłobiźnie na ul. Wrzosowej , ul. Fiołkowej , ul. Irysowej.
2018-02-22
2018-03-09
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudową.
2018-02-16
2018-03-07
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz - II etap wraz z przebudową wodociągu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Skarbimierz
Gmina Skarbimierz - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-27
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na terenie Skarbimierza - Osiedle ul. Sadowa , Polna , Maków, Kwiatowa.
2019-03-06
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz z budową wewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznej w Lipkach.
2019-01-08
brak danych
Skarbimierz Usługi Gmina Skarbimierz Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2019 r. oraz ich transport"
2018-11-21
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielęcice ul.Cisowa i ul.Długa.
2018-10-30
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Utwardzenie drogi dojazdowej dz.184/55 w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.
2018-10-17
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Zwanowice.
2018-09-03
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Remont elewacji budynku " Domu Ludowego" w miejscowości Zwanowice.
2018-07-23
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul. Lipowa - Etap II.
2018-06-28
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Skarbimierz w miejscowościachPrędocin , Małujowice, Skarbimierz.
2018-06-06
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Prędocin.
2018-05-14
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Odbudowa zbiornika wodnego wraz z rurociągiem obiegowym w Brzezinie.
2018-03-29
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Żłobiźnie na ul. Wrzosowej , ul. Fiołkowej , ul. Irysowej.
2018-03-28
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudową
2017-12-27
brak danych
Skarbimierz Usługi Gmina Skarbimierz Nazwa zadania"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2018 r. oraz ich transport"
2017-11-08
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Żłobiźnie ul.Malinowa dz.nr374/1
2017-09-07
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Brzeskiej w Skarbimierzu-Osiedlu Etap.II
2017-09-07
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.
2017-07-26
brak danych
Skarbimierz Usługi Gmina Skarbimierz OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-05-18
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz - I etap
2017-05-16
brak danych
Skarbimierz Roboty budowlane Gmina Skarbimierz Remont dróg wewnętrznych w miejscowości :-Kruszyna , Pawłów, Kopanie, Brzezina.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Skarbimierz
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.