eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Skąpe

Gmina Skąpe - przetargiGmina Skąpe - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-20
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Budowa ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo"
2018-04-05
2018-04-20
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Budowa odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok "

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Skąpe
Gmina Skąpe - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-22
2018-02-08
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa systemu wodociągowego dla m. Radoszyn
2018-01-18
2018-02-05
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pałck z tranzytem do m. Skąpe
2017-12-01
2017-12-18
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika"
2017-11-08
2017-11-17
Skąpe Usługi Gmina Skąpe "Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2018 roku"
2017-09-21
2017-10-06
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika"
2017-08-25
2017-09-04
Skąpe Dostawy Gmina Skąpe Dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby Gminy Skąpe
2017-07-06
2017-07-21
Skąpe Dostawy Gmina Skąpe Dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby Gminy Skąpe
2017-04-28
2017-05-15
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Budowa chodników w m. Cibórz"
2017-04-14
2017-05-04
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Przebudowa drogi dojazdowej i ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Ołoboku"
2017-03-21
2017-04-06
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Radoszynie wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii" w ramach projektu pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w gminie Skąpe",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka Niskoemisyjna". Działanie 3.2. "Efektywność energetyczna". Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT.
2017-03-21
2017-04-06
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii" w ramach projektu pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w gminie Skąpe", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka Niskoemisyjna". Działanie 3.2. "Efektywność energetyczna". Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT.
2017-03-10
2017-03-27
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Niesulicach w zakresie utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego
2016-11-30
2016-12-08
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2017 roku.
2016-11-04
2016-11-15
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skąpe w latach 2017-2018
2016-06-24
2016-07-11
Skąpe roboty budowlane Gmina Skąpe Przebudowa drogi nr 004812F w miejscowości Radoszyn
2016-05-19
2016-06-03
Skąpe roboty budowlane Gmina Skąpe Przebudowa boiska sportowego w Ołoboku wraz z remontem szatni
2015-12-14
2015-12-22
Skąpe usługi Gmina Skąpe Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Skąpe do placówek oświatowych w 2016 roku
2015-12-03
2015-12-11
Skąpe usługi Gmina Skąpe Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Skąpe do placówek oświatowych na lata 2016-2017
2015-10-16
2015-10-26
Skąpe dostawy Gmina Skąpe Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Skąpe
2015-06-03
2015-06-11
Skąpe usługi Gmina Skąpe Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe w roku 2015 w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Skąpe
Gmina Skąpe - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa systemu wodociągowego dla m. Radoszyn
2018-02-13
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika"
2018-02-13
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe "Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2018 roku"
2017-10-23
brak danych
Skąpe Dostawy Gmina Skąpe Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby Gminy Skąpe
2017-06-30
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Przebudowa drogi dojazdowej i ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Ołoboku"
2017-06-30
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Budowa chodników w m. Cibórz"
2017-05-24
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii" w ramach projektu pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w gminie Skąpe", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka Niskoemisyjna". Działanie 3.2. "Efektywność energetyczna". Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT.
2017-05-22
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Radoszynie wraz z wymianą kotła grzewczego i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii" w ramach projektu pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w gminie Skąpe",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka Niskoemisyjna". Działanie 3.2. "Efektywność energetyczna". Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT.
2017-01-13
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2017 roku.
2016-12-19
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skąpe w latach 2017-2018
2016-08-05
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Przebudowa drogi nr 004812F w miejscowości Radoszyn.
2016-07-06
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Przebudowa boiska sportowego w Ołoboku wraz z remontem szatni.
2016-02-10
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Skąpe do placówek oświatowych w 2016 roku.
2015-11-20
brak danych
Skąpe Dostawy Gmina Skąpe Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Skąpe
2015-10-07
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe w roku 2015 w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skąpe.
2015-04-07
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap II.
2015-03-31
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi w Niesulicach (ośrodki ZHP, strefa P12 i P12A).
2015-02-10
brak danych
Skąpe Usługi Gmina Skąpe Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skąpe w latach 2015-2016.
2014-07-31
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa rowerowej ścieżki turystycznej Lubogóra-Ołobok na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 467, 316/3, 319, 496, 497/1, 375, 503 obręb Ołobok, 66-213 Skąpe
2014-05-27
brak danych
Skąpe Roboty budowlane Gmina Skąpe Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap I.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Skąpe
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.