eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Ryki

Gmina Ryki - przetargiGmina Ryki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-18
2019-07-26
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, doposażenie i utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne w Sędowicach WIR.271.19.2019."
2019-07-17
2019-07-25
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach oraz Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach, realizowana w ramach zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki"
2019-07-16
2019-07-31
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Ryki
Gmina Ryki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-04
2019-07-12
Ryki Usługi Gmina Ryki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
2019-06-13
2019-06-28
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ryki.
2019-06-07
2019-06-17
Ryki Usługi Gmina Ryki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
2019-05-30
2019-06-14
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach oraz Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach, realizowana w ramach zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki".
2019-05-28
2019-06-12
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Modernizacja, doposażenie i utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne w Sędowicach.
2019-05-14
2019-05-20
Ryki Dostawy Gmina Ryki "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu" realizowanego w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS"
2019-05-13
2019-05-21
Ryki Dostawy Gmina Ryki Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów".
2019-05-08
2019-05-23
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach.
2019-03-20
2019-03-28
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki"
2019-03-14
2019-03-29
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki.
2019-03-06
2019-03-19
Ryki Usługi Gmina Ryki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ryki.
2019-02-22
2019-03-04
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Rozwój małej architektury rekreacyjnej"
2019-02-11
2019-02-19
Ryki Dostawy Gmina Ryki Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów".
2019-02-07
2019-02-15
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Rozwój małej architektury rekreacyjnej".
2019-02-05
2019-02-20
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Wynajem sprzętu wraz z operatorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
2019-01-31
2019-02-08
Ryki Usługi Gmina Ryki Wycinka 146 szt. drzew oraz 71 szt. krzewów na terenie miasta Ryki w ramach zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki"
2019-01-21
2019-01-30
Ryki Usługi Gmina Ryki Wynajem środków transportu wraz z kierowcą posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
2019-01-21
2019-01-31
Ryki Dostawy Gmina Ryki Zakup materiałów drogowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania.
2019-01-17
2019-02-04
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji.
2019-01-17
2019-01-28
Ryki Dostawy Gmina Ryki Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla potrzeb Gminy Ryki.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Ryki
Gmina Ryki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-17
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
2019-05-17
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki.
2019-05-14
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu inwestycyjnym"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki"
2019-04-23
brak danych
Ryki Dostawy Gmina Ryki Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów".
2019-04-16
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Wynajem sprzętu wraz z operatorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
2019-04-12
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym"Rozwój małej architektury rekreacyjnej"- branża architektoniczna.
2019-04-05
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym"Rozwój małej architektury rekreacyjnej"
2019-04-01
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym"Rozwój małej architektury rekreacyjnej".
2019-03-22
brak danych
Ryki Dostawy Gmina Ryki Zakup materiałów drogowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania.
2019-03-12
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Wynajem środków transportu wraz z kierowcą posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
2019-03-05
brak danych
Ryki Dostawy Gmina Ryki Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla potrzeb Gminy Ryki.
2019-03-01
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji.
2019-03-01
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Wycinka 146 szt. drzew oraz 71 szt. krzewów na terenie miasta Ryki w ramach zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki".
2019-02-06
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki w 2019 roku.
2019-01-29
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki.
2019-01-18
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Prowadzenie akcji zimowej w gminie Ryki w 2019 roku.
2019-01-15
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Budowa otwartych stref aktywności w m. Julin, Kleszczówka i Swaty.
2019-01-14
brak danych
Ryki Usługi Gmina Ryki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech budynków użyteczności publicznej wraz z aktualizacją audytów.
2018-12-20
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Krasnogliny i Lasoń.
2018-12-17
brak danych
Ryki Roboty budowlane Gmina Ryki Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Bobrowniki, Nowa Dąbia, Oszczywilk, Ownia, Rososz.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Ryki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.