eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Rybczewice

Gmina Rybczewice - przetargiGmina Rybczewice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-13
2019-04-29
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie
2019-04-12
2019-04-30
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie
2019-04-10
2019-04-25
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Umocnienie dna wąwozów oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozów lessowych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Rybczewice
Gmina Rybczewice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-21
2019-04-08
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie
2019-03-11
2019-03-27
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice
2019-03-07
2019-03-26
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody
2018-12-04
2019-01-03
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody
2018-11-05
2018-11-23
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie
2018-09-18
2018-10-05
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie
2018-08-06
2018-08-17
Rybczewice Dostawy Gmina Rybczewice Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice
2018-03-26
2018-04-11
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice
2018-01-11
2018-01-26
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm. Rybczewice
2018-01-09
2018-01-17
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice
2017-09-29
brak danych
Rybczewice Dostawy Gmina Rybczewice Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilaszkowice - Bazarze
2017-08-31
2017-09-15
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm. Rybczewice
2017-08-28
2017-09-06
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi "Modernizację poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice"
2017-08-11
2017-08-28
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm. Rybczewice
2017-06-05
2017-06-26
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice
2016-11-16
2016-12-02
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rozbiórka budynków inwentarskich-dawnej stajni cugowej oraz obory na terenie gminy Rybczewice - 2 części
2016-11-14
2016-11-22
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice w 2017 roku
2016-08-29
2016-09-14
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w m. Częstoborowice, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00
2016-08-25
2016-09-09
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr 105775L na działce ew. 2723 w miejscowości Pilaszkowice Drugie, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+008,00 do km 0+510,00
2016-07-27
2016-08-17
Rybczewice roboty budowlane Gmina Rybczewice Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Rybczewice
Gmina Rybczewice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-01
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników projektu pn. "Klub seniora w Gminie Rybczewice" - warsztaty zdrowy tryb życia - diety.
2018-06-05
brak danych
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice
2018-03-08
brak danych
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm. Rybczewice.
2018-02-09
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice
2017-10-10
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi "Modernizację poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice"
2017-01-12
brak danych
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Rozbiórka budynków inwentarskich-dawnej stajni cugowej oraz obory na terenie gminy Rybczewice - 2 części
2016-12-28
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice w 2017 roku
2016-10-27
brak danych
Rybczewice Gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w m. Częstoborowice, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00
2016-09-29
brak danych
Rybczewice Gmina Rybczewice Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr 105775L na działce ew. 2723 w miejscowości Pilaszkowice Drugie, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+008,00 do km 0+510,00
2016-09-07
brak danych
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
2016-08-30
brak danych
Rybczewice Roboty budowlane Gmina Rybczewice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości Częstoborowice
2016-08-24
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w roku szkolnym 2016/2017
2016-07-06
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
2016-07-06
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Zorganizowanie, obsługa i promocja imprezy plenerowej wraz z kiermaszem turystycznym oraz grą terenową promującej markę Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
2016-05-10
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Zakup mediów na potrzeby promocji Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
2016-04-22
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Ubezpieczenie mienia gminy Rybczewice
2016-04-06
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Rybczewice
2015-12-31
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybczewice w 2016 roku
2015-12-14
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Opracowanie turystycznej aplikacji mobilnej wraz z portalem internetowym w ramach projektu pn. Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
2015-12-09
brak danych
Rybczewice Usługi Gmina Rybczewice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Usytuowanie 10 wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 na terenie gminy Rybczewice w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Rybczewice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.