eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Radzymin

Gmina Radzymin - przetargiGmina Radzymin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-19
2019-05-10
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radzymin
2019-04-16
2019-04-25
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Konserwacja rowów na terenie Gminy Radzymin
2019-04-12
2019-04-23
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Zakup roślin wraz z obsadzeniem i pracami pielęgnacyjnymi związanymi z wykonaniem i utrzymaniem kwietników sezonowych, rabat kwiatowych, donic betonowych, gazonów, miejsc pamięci, przy ul. Konstytucji 3-go Maja, placu Wolności, placu Tadeusza Kościuszki i rabat wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz na terenie miasta Radzymin w 2019 roku
2019-04-11
2019-04-26
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Modernizacja ulicy Wierzbowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Radzymin
Gmina Radzymin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-29
2019-04-09
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Zakup roślin wraz z obsadzeniem i pracami pielęgnacyjnymi związanymi z wykonaniem i utrzymaniem kwietników sezonowych, rabat kwiatowych, donic betonowych, gazonów, miejsc pamięci, przy ul. Konstytucji 3-go Maja, placu Wolności, placu Tadeusza Kościuszki i rabat wzdłuż Al. Jana Pawła II oraz na terenie miasta Radzymin w 2019 roku
2019-03-08
2019-03-25
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Modernizacja ulicy Działkowej w Łosiu
2019-03-04
2019-03-21
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Al. Jana Pawła II w gm. Radzymin do granicy z gm. Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) w podziale na części: Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 Al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8, na terenie gminy Radzymin, polegająca na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej; Cześć nr 4: Przebudowa drogi Al. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Żeligowskiego do terenu Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy Al. Jana Pawła II nr 30 w Radzyminie w związku z budową ścieżki rowerowej
2019-02-22
2019-03-13
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Przebudowa Targowiska w Radzyminie - Mój Rynek, w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-02-11
2019-02-27
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Remont budynku przy ul. Weteranów 31 w Radzyminie.
2019-02-07
2019-02-25
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Mokre w gm. Radzymin - ETAP 1 dobudowa holu i pokrycie dachem nad całością budynku.
2019-02-07
2019-02-22
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa wielofunkcyjnego boiska z dostępem za pomocą Radzymińskiej Karty Mieszkańca wraz z oświetleniem uruchamianym SMS-em w miejscowości Stare Załubice w Gminie Radzymin
2019-01-14
2019-02-05
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Al. Jana Pawła II w gm. Radzymin do granicy z gm. Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) w podziale na części: Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 Al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8, na terenie gminy Radzymin, polegająca na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej; Cześć nr 4: Przebudowa drogi Al. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Żeligowskiego do terenu Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy Al. Jana Pawła II nr 30 w Radzyminie w związku z budową ścieżki rowerowej.
2019-01-10
2019-02-04
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin.
2019-01-08
2019-01-16
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, kotami wolnożyjącymi oraz kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Radzymin
2018-11-27
2018-12-06
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Radzymin i jej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
2018-11-16
2018-12-04
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez wybudowanie 2 parkingów typu P+R na terenie Gminy Radzymin - II etap". Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu P+R na terenie obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie.
2018-10-24
2018-11-15
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Przebudowa Targowiska w Radzyminie - Mój Rynek, w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-10-24
2018-11-06
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej i chodnika zlokalizowanych wzdłuż Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 8) na odcinku od ulicy Żeromskiego w m. Słupno do ul. Pólko w m. Nadma
2018-10-17
2018-10-25
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin w sezonie zimowym 2018/2019
2018-10-16
2018-11-06
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Mokre w gm. Radzymin - ETAP 1 dobudowa holu i pokrycie dachem nad całością budynku
2018-10-10
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg w Radzyminie.
2018-10-10
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg w Radzyminie.
2018-09-21
2018-10-01
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw na terenie Gminy Radzymin w sołectwie Cegielnia przy ul. Sikorskiego.
2018-09-20
2018-09-28
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Stare Słupno

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Radzymin
Gmina Radzymin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Remont budynku przy ul. Weteranów 31 w Radzyminie
2019-03-15
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa wielofunkcyjnego boiska z dostępem za pomocą Radzymińskiej Karty Mieszkańca wraz z oświetleniem uruchamianym SMS-em w miejscowości Stare Załubice w Gminie Radzymin
2019-02-27
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin.
2019-01-03
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Radzymin i jej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
2018-12-04
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej i chodnika zlokalizowanych wzdłuż Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 8) na odcinku od ulicy Żeromskiego w m. Słupno do ul. Pólko w m. Nadma.
2018-11-16
brak danych
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw na terenie Gminy Radzymin w sołectwie Cegielnia przy ul. Sikorskiego.
2018-11-07
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin w sezonie zimowym 2018/2019.
2018-10-25
brak danych
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Stare Słupno
2018-09-27
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa rurociągu przelewowego urządzenia melioracji wodnych dla połączenia istniejących rowów melioracyjnych leśnych dz. ew. nr 363 obręb Teodorów Sokołówek gmina Dąbrówka z rowem melioracyjnym R-T w Nowych Załubicach gmina Radzymin dz. ew. nr 220
2018-09-12
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Opracowanie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilianów na terenie Gminy Radzymin, obejmujący obszary określone w uchwałach Rady Miejskiej w Radzyminie o numerach 610/LII/2018 i 611/LII/2018.
2018-09-05
brak danych
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Radzymin, z podziałem na części.
2018-09-04
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzymin w podziale na częściCzęść 1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markiewicza w Słupnie. Część 2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Aleja Sosnowa w Łosiu.
2018-08-31
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa chodnika w ul. Słowackiego w Radzyminie, na odcinku od osiedla Victoria do kościoła Świętego Jana Pawła II.
2018-08-29
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 3+148 do km 4+364.
2018-08-22
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa oświetlenia drogowego ul. Mazowieckiej w miejscowości Stare Załubice oraz ul. Myszyniec w miejscowości Arciechów Gmina Radzymin.
2018-08-21
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa ulicy Skłodowskiej-Curie w Radzyminie
2018-08-07
brak danych
Radzymin Dostawy Gmina Radzymin Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem.
2018-07-13
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Konserwacja rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Radzymin.
2018-07-06
brak danych
Radzymin Roboty budowlane Gmina Radzymin Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II w gm. Radzymin do granicy z gm. Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)Część nr 1Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 3+148 do km 4+364
2018-07-04
brak danych
Radzymin Usługi Gmina Radzymin Wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy ul. kpt. Jana Rogowskiego i ul. Strażackiej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Radzymin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.