eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Przerośl

Gmina Przerośl - przetargiGmina Przerośl - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-27
2018-05-18
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa drogi gminnej Nr 101835B -ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524 oraz odnowa nawierzchni bitumicznej w km 0+524-0+607, dł. 83m + dr. pow. 95 m
2018-04-20
2018-05-14
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w m. Nowa Pawłówka, gm. Przerośl poprzez budowę parkingu i chodnika z zatoką parkingową jako przystani dla turystów.
2018-03-21
2018-04-16
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl, gmina Przerośl o długości 0,469 km.
2018-01-29
2018-02-28
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3.
2018-01-05
2018-01-15
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa kruszywa na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Przerośl do 30.11.2018 r.
2017-12-13
2017-12-21
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2017-11-16
2017-11-27
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa autobusu rok produkcji nie starszy niż 2013 r., ilość miejsc siedzących 23 + kierowca na uzupełnienie taboru samochodowego do dowożenia dzieci do szkół.
2017-09-21
2017-10-05
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2017/2018
2016-10-06
2016-10-17
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017.
2016-09-19
2016-09-28
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przerośl.
2015-11-26
2015-12-07
Przerośl usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2015-09-28
2015-10-12
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2015/2016.
2014-09-29
2014-10-09
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-08-22
2014-09-09
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu :Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-08-06
2014-08-20
Przerośl usługi Gmina Przerośl Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2014/2015 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu.
2014-08-04
2014-08-19
Przerośl usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl.
2014-08-01
2014-08-18
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-08-01
2014-08-20
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m3 z zewnętrzną kanalizacją sanitarną oraz przyłączem wodociągowym, na działce nr ew. 158/2 i 159 w miejscowości Prawy Las, gm. Przerośl- Etap I.
2014-07-01
2014-07-16
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-05-28
2014-06-12
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Przerośl
Gmina Przerośl - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-14
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w m. Nowa Pawłówka, gm. Przerośl poprzez budowę parkingu i chodnika z zatoką parkingową jako przystani dla turystów.
2018-05-11
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl, gmina Przerośl o długości 0,469 km
2018-04-09
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3.
2018-02-09
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa kruszywa na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Przerośl do 30.11.2018 r.
2016-11-02
brak danych
Przerośl Gmina Przerośl Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2016/2017.
2016-10-12
brak danych
Przerośl Gmina Przerośl Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przerośl
2015-11-09
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2015/2016
2014-10-30
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2014/2015.
2014-10-07
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu Gmina Przerośl rozwija przedszkola
2014-09-17
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl
2014-09-10
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m3 z zewnętrzną kanalizacją sanitarną oraz przyłączem wodociągowym, na działce nr ew. 158/2 i 159 w miejscowości Prawy Las, gm. Przerośl- Etap I.
2014-08-29
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2014/2015 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu
2014-07-23
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym.
2014-07-04
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl.
2014-06-25
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-06-13
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
2014-05-22
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Przerośl, tj.Remont drogi gminnej Nr 101804 B Przerośl- Sypytka- Stańczyki w km 2+400-3+000, długość odcinka 0,6 km.
2013-12-30
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
2013-12-19
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
2013-10-30
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2013/2014.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Przerośl
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.