Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Przerośl - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-09-29
2014-10-09
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014/2015
2014-08-22
2014-09-09
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu :Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-08-06
2014-08-20
Przerośl usługi Gmina Przerośl Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2014/2015 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu.
2014-08-04
2014-08-19
Przerośl usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl.
2014-08-01
2014-08-18
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-08-01
2014-08-20
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m3 z zewnętrzną kanalizacją sanitarną oraz przyłączem wodociągowym, na działce nr ew. 158/2 i 159 w miejscowości Prawy Las, gm. Przerośl- Etap I.
2014-07-01
2014-07-16
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu Gmina Przerośl rozwija przedszkola.
2014-05-28
2014-06-12
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym.
2014-05-26
2014-06-13
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl
2014-05-23
2014-06-02
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-04-25
2014-05-09
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-04-22
2014-05-07
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Przerośl, tj. Remont drogi gminnej Nr 101804 B Przerośl- Sypytka- Stańczyki w km 2+400-3+000, długość odcinka 0,6 km.
2013-12-02
2013-12-11
Przerośl usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2014 do 31.12.2014 r
2013-11-19
2013-11-27
Przerośl usługi Gmina Przerośl Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
2013-09-23
2013-10-07
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2013/2014.
2013-09-11
2013-09-26
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Modernizacja ulicy Kościelnej w miejscowości Przerośl w ramach której zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej na odcinku km 0+000-0 + 412,40.
2013-08-21
2013-08-29
Przerośl dostawy Gmina Przerośl Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Przerośl
2013-07-22
2013-07-30
Przerośl usługi Gmina Przerośl Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2013/2014 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu
2013-05-24
2013-06-10
Przerośl roboty budowlane Gmina Przerośl Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek
2013-05-06
2013-05-15
Przerośl usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl

Zobacz wiecej

Gmina Przerośl - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-10-30
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2014/2015.
2014-10-07
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerośli, w ramach realizacji Projektu Gmina Przerośl rozwija przedszkola
2014-09-17
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl
2014-09-10
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m3 z zewnętrzną kanalizacją sanitarną oraz przyłączem wodociągowym, na działce nr ew. 158/2 i 159 w miejscowości Prawy Las, gm. Przerośl- Etap I.
2014-08-29
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2014/2015 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu
2014-07-23
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym.
2014-07-04
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl.
2014-06-25
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-06-13
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Przerośl, w ramach projektu pn. Gmina Przerośl rozwija przedszkola, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
2014-05-22
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Przerośl, tj.Remont drogi gminnej Nr 101804 B Przerośl- Sypytka- Stańczyki w km 2+400-3+000, długość odcinka 0,6 km.
2013-12-30
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
2013-12-19
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
2013-10-30
brak danych
Przerośl Dostawy Gmina Przerośl Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2013/2014.
2013-10-03
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Modernizacja ulicy Kościelnej w miejscowości Przerośl w ramach której zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej na odcinku km 0+000-0+412,40.
2013-08-19
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Przedmiotem zamówienia jest Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Przerośl do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, Szkoły Podstawowej w Pawłówce w roku szkolnym 2013/2014 w dni nauki szkolnej własnym środkiem transportu
2013-07-03
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek
2013-06-10
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Przerośl.
2013-05-27
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Przerośl, tj. 1.Odbudowa drogi gminnej nr 101818B przez wieś Przełomka w stronę jeziora Hańcza (nr działki ewid. 211) w km 0+150-0+750,długość odcinka 0,6 km, 2.Odbudowa drogi gminnej Nr 101806B we wsi Pawłówka do wsi Łanowcze w km 0+250-0+650 i 0+950-1+150, długość odcinka 0,6 km.
2013-04-29
brak danych
Przerośl Roboty budowlane Gmina Przerośl Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe
2013-04-18
brak danych
Przerośl Usługi Gmina Przerośl Odśnieżanie dróg gminnych do 31 grudnia 2013 r..

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU