eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Proszowice

Gmina Proszowice - przetargiGmina Proszowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
2020-04-06
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Wykonanie remontu drogi gminnej nr 160204k w ulicy Zacisze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Proszowice
Gmina Proszowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-13
2020-03-31
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Proszowice województwo małopolskie część IX do XVI
2020-03-09
2020-03-25
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Proszowice województwo małopolskie część I do VIII
2020-03-09
2020-03-25
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont nawierzchni dróg gminnych metodą nakładkową w Gminie Proszowice
2020-03-09
2020-03-25
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Oznakowanie strefy płatnego parkowania w Proszowicach
2020-02-24
2020-03-03
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Proszowice
2020-02-21
2020-03-03
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PROSZOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2020-02-06
2020-02-21
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów typu Park&Ride, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych oraz trzech zatok autobusowych z wiatami na terenie gminy Proszowice w ramach projektu rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w Gminie Proszowice - etap I - budowa systemu park&ride i bike&ride w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - spr
2020-02-04
2020-02-19
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa Skateparku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-02-03
2020-02-19
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-01-27
2020-02-11
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-01-15
2020-01-30
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-01-09
2020-01-24
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-12-31
2020-01-16
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-11-04
2019-11-19
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. Proszowice
2019-10-17
2019-10-25
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Miasta i Gminy Proszowice
2019-10-17
2019-11-04
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-10-10
2019-10-25
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-10-10
2019-10-25
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2019-10-09
2019-10-24
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych
2019-10-03
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Proszowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Proszowice
Gmina Proszowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa Skateparku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-03-19
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-03-19
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-03-17
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2020-03-17
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Proszowice
2020-03-08
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZSEE z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Proszowice
2020-03-07
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy Proszowice
2020-03-07
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy Proszowice
2020-02-16
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-12-21
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. Proszowice
2019-12-05
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2019-11-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Miasta i Gminy Proszowice
2019-11-20
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-10-31
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020. Oś. 5 Ochrona Środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
2019-09-17
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019-09-03
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Opatkowice polegająca na budowie chodnika (odc. 110 km od 0+000 do 0+627,38) na działkach o numerach538, 487/1, 488/1, 488/3, 481/6, 479/1, 550/1, 468/3, 468/5, 467/4, 467/6 w obrębie Opatkowice w j. ewid. Proszowice
2019-09-02
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020
2019-08-23
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Żębocinie - zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu"Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu pomoc finansową jst
2019-07-26
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego "Klimontów-Młyńskie" dz. nr 988 w miejscowości Klimontów oraz "Ostrów- Staw" dz. nr 848/14 w miejscowości Ostrów
2019-06-27
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektuRPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Proszowice
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.