eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Polkowice

Gmina Polkowice - przetargiGmina Polkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-20
2017-03-07
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ulicy 3-go Maja na odcinku pomiędzy ul 11-go Lutego a ul. Przemysłową" w ramach projektu pn. "Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2017-02-16
2017-02-24
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Polkowic"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-09
2017-02-17
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice"
2017-02-08
2017-02-17
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia dróg powiatowych w miejscowościachGuzice, Kaźmierzów, Nowa Wieś Lubińska, Tarnówek
2017-01-26
2017-02-03
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w pierwszym kwartale 2017 roku
2017-01-20
2017-02-08
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach
2017-01-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Rozbudowa cmentarza gminnego w Polkowicach - parking (etap 5) - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
2016-11-28
2016-12-06
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parków
2016-11-18
2016-11-28
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Wycinka topól z terenu miasta i gminy Polkowice" w ramach zadania "Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów"
2016-11-14
2016-11-29
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Zagospodarowanie terenu przy ul. Skalników w Polkowicach"
2016-11-10
2016-11-25
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap I
2016-11-08
2016-11-16
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Wycinka topól z terenu miasta i gminy Polkowice" w ramach zadania "Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów"
2016-11-08
2016-11-23
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Rozbudowa cmentarza gminnego w Polkowicach - parking (etap 5)" w ramach zadania"Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach"
2016-10-25
2016-11-04
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice w ramach zadania budżetowego pn. Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej
2016-10-25
2016-11-04
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w okresie letnim i zimowym - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice w sezonie 2016/2017 w podziale na dwie części
2016-10-25
2016-11-09
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa rowu melioracyjnego RC na odcinku od hm 0+0,00 do hm 5+52,20 część I oraz od hm 0+,00 do hm 0+29,10 część II" w ramach zadania pn. Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"
2016-10-19
2016-11-07
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-10-10
2016-10-25
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Południe" ul. Rynek 21-36 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-23
2016-10-11
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części I tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 496/06/16 z dnia 28.06.2016 r.
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części II tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 3 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 497/06/16 z dnia 28.06.2016 r.
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części III tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 4 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 498/06/16 z dnia 28.06.2016 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-20
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice"
2017-02-06
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Rozbudowa cmentarza gminnego w Polkowicach - parking (etap 5) - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
2017-02-06
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w pierwszym kwartale 2017 roku
2016-12-22
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parków
2016-12-16
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Zagospodarowanie terenu przy ul. Skalników w Polkowicach"
2016-12-16
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Wycinka topól z terenu miasta i gminy Polkowice" w ramach zadania "Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów"
2016-12-14
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Rozbudowa cmentarza gminnego w Polkowicach - parking (etap 5)" w ramach zadania"Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach"
2016-12-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap I
2016-12-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Południe" ul. Rynek 21-36 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii.
2016-12-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa rowu melioracyjnego RC na odcinku od hm 0+0,00 do hm 5+52,20 część I oraz od hm 0+,00 do hm 0+29,10 część II" w ramach zadania pn. Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"
2016-12-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-11-18
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice w ramach zadania budżetowego pn. Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej
2016-11-18
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w okresie letnim i zimowym - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice w sezonie 2016/2017 w podziale na dwie części
2016-11-16
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice "Wycinka topól z terenu miasta i gminy Polkowice" w ramach zadania "Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów"
2016-11-16
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-15
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - ETAP 1 i 2ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - osiedle Hubala w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 42, 45-46 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice
2016-09-02
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice w podziale na trzy sektory

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Polkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.