eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Polkowice

Gmina Polkowice - przetargiGmina Polkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
2017-06-30
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-06-12
2017-06-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Remont Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach
2017-06-09
2017-06-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w czterech częściach - ulice: 3go Maja, Sztygarska, Skrzetuskiego, Kolejowa.
2017-06-02
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW
2017-04-05
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-12
2017-06-22
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb przebudowy oświetlenia na obszarze Starego Miasta w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy
2017-06-01
2017-06-09
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-05-24
2017-06-08
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś Lubińska - etap 1
2017-05-19
2017-05-30
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. Chocianowska w Polkowicach w okresie letnim i zimowym - zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice".
2017-05-17
2017-05-25
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Różanej w Polkowicach
2017-05-17
2017-06-01
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa układu drogowego ulicy Ratowników i Górników w Polkowicach w ramach realizacji zadania: Budowa dróg na terenie gminy"
2017-05-17
2017-05-26
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Polkowice
2017-05-17
2017-05-25
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach
2017-05-12
2017-05-29
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Kardynała B. Kominka z ul. 11-go Lutego w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy"
2017-04-25
2017-05-10
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w czterech częściach - ulice3go Maja, Sztygarska, Lipowa, Kolejowa.
2017-04-25
2017-05-10
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia
2017-04-24
2017-05-08
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Utrzymanie parków znajdujących się w miejscowościachGuzice, Jędrzychów - Nowy Dwór (w obrębie placu zabaw), Kaźmierzów, Sobin, Sucha Górna, Żelazny Most, Żuków oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej"
2017-04-14
2017-04-24
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zabytkowego wiatraka w Polkowicach
2017-04-13
2017-04-21
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Drobne aranżacje zieleni
2017-04-10
2017-04-25
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w trzech częściach - ul. Legnicka, Kmicica i Ratowników
2017-04-10
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Serwis i eksploatacja samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej
2017-04-05
2017-04-13
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach
2017-04-05
2017-04-13
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicCytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach
2017-03-30
2017-04-07
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice"
2017-03-29
2017-04-14
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w dwóch częściach - ulice Skrzetuskiego, Skalników i Ociosowa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-06-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Kardynała B. Kominka z ul. 11-go Lutego w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy"
2017-06-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa układu drogowego ulicy Ratowników i Górników w Polkowicach w ramach realizacji zadaniaBudowa dróg na terenie gminy"
2017-06-14
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Polkowice
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w czterech częściach - ulice3go Maja, Sztygarska, Lipowa, Kolejowa
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. Chocianowska w Polkowicach w okresie letnim i zimowym - zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice"
2017-06-02
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zabytkowego wiatraka w Polkowicach
2017-05-26
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w trzech częściach - ul. Legnicka, Kmicica i Ratowników
2017-05-22
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice"
2017-05-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem
2017-05-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach
2017-05-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicCytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach
2017-05-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Drobne aranżacje zieleni
2017-05-12
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w dwóch częściach - ulice Skrzetuskiego, Skalników i Ociosowa
2017-04-28
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Serwis i eksploatacja samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej
2017-04-28
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia dróg gminnych i terenu na obszarach wiejskich
2017-04-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w pięciu częściach
2017-04-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek"
2017-04-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia terenu przy ul. Ociosowej (dz. nr 315/131, 315/43) oraz boiska sportowego w Tarnówku (dz. nr 298)"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Polkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.