eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Polkowice

Gmina Polkowice - przetargiGmina Polkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-19
2016-11-07
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-10-10
2016-10-25
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Południe" ul. Rynek 21-36 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
2016-10-11
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części I tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 496/06/16 z dnia 28.06.2016 r.
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części II tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 3 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 497/06/16 z dnia 28.06.2016 r.
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części III tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 4 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 498/06/16 z dnia 28.06.2016 r.
2016-08-23
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych w zakresie części IV tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - roboty uzupełniające nr 1 do umowy 499/06/16 z dnia 29.06.2016 r.
2016-07-27
2016-08-04
Polkowice usługi Gmina Polkowice Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice w podziale na trzy sektory
2016-07-27
2016-08-11
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 42, 45-46 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-07-27
2016-08-12
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - ETAP 1 i 2ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)
2016-07-27
2016-08-11
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - osiedle Hubala w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-07-26
2016-08-10
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej
2016-07-26
2016-08-10
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej
2016-07-26
2016-08-11
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw.
2016-07-26
2016-08-03
Polkowice usługi Gmina Polkowice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic, część 1 w ramach zadania budżetowego Budowa sieci światłowodowej
2016-07-22
2016-08-08
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-07-11
2016-07-26
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice
2016-07-08
2016-07-25
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadaniaPrzebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach
2016-07-04
2016-07-19
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw.
2016-06-29
2016-07-14
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-06-28
2016-07-13
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW
2016-06-23
2016-07-08
Polkowice roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa oświetlenia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa oświetlenia i wentylacji Hali Sportowej przy SP2

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - ETAP 1 i 2ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - osiedle Hubala w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 42, 45-46 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-09-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice
2016-09-02
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice w podziale na trzy sektory
2016-09-02
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw.
2016-09-01
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic, część 1 w ramach zadania budżetowego Budowa sieci światłowodowej
2016-08-24
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej
2016-08-24
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej
2016-08-11
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW
2016-08-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadaniaPrzebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach
2016-08-01
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-07-14
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - osiedle Gwarków w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-07-08
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Remont dachu oraz wzmocnienie stropu i ścian pomieszczenia magazynowego budynku Ratusza Miejskiego w Polkowicach
2016-07-04
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach - roboty uzupełniające nr 1
2016-06-29
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ramach zadaniaSystem oddymiania obiektów oświatowych
2016-06-28
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30 - 31 oraz wykonanie połączenia światłowodowego z ratuszem
2016-06-27
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach - osiedle Sienkiewicza w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii
2016-06-20
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice
2016-06-17
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Wycinka drzew i krzewów w ramach zadania Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Polkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.