eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Polkowice

Gmina Polkowice - przetargiGmina Polkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-20
2017-11-06
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa ulicy Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 - ulicy Chocianowskiej w Polkowicach
2017-10-20
2017-11-07
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji elektrycznych w m. Trzebcz, gm. Polkowice - Etap nr I
2017-10-19
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu ul. Kolejowa w Polkowicach
2017-10-16
2017-10-31
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach
2017-10-16
2017-10-31
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa oświetlenia dróg gminnych i terenu w Guzicach, Trzebczu i w Moskorzynie - w 2 częściach
2017-10-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Kardynała B. Kominka z ul. 11-go Lutego w Polkowicach, w ramach zadania budżetowego pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy
2017-10-13
2017-10-30
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami do węzłów końcowych i dystrybucyjnych
2017-10-12
2017-10-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa, przebudowa i rozbiórka placów zabaw w Polkowicach
2017-10-12
2017-10-30
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej w Polkowicach"
2017-10-12
2017-10-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa świetlicy w Trzebczu
2017-10-12
2017-10-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)
2017-10-11
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii, w zakresie części 3 - wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM przy ul. Lipowa w Polkowicach - roboty nr 1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy 464/05/17 z dnia 08.06.2017 r.
2017-10-11
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii, w zakresie części 1 - ul. 3-go Maja w Polkowicach - roboty nr 1 oraz części 2 - ul. Sztygarska w Polkowicach - roboty nr 1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy 578/07/17 z dnia 20.07.2017 r.
2017-10-06
2017-10-23
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Rozbudowa części kwartałów A i B cmentarza gminnego w Polkowicach
2017-09-29
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice "Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek - roboty nr 2 - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp" do umowy 371/04/17 z dnia 19.04.2017 r.
2017-07-27
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
2017-10-19
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w okresie letnim i zimowym - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice w sezonie 2017/2018 w podziale na dwie części
2017-10-05
2017-10-13
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-10-05
2017-10-13
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Zielone szkoły"- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice
2017-10-05
2017-10-13
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice
2017-10-04
2017-10-19
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Termomodernizacja ściany zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii"
2017-10-04
2017-10-12
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kaczeńcowej w Polkowicach
2017-09-29
2017-10-16
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach, Kaźmierzowie, Tarnówku i Nowej Wsi Lubińskiej - w 2 częściach
2017-09-29
2017-10-17
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej w Polkowicach"
2017-09-28
2017-10-13
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 279/3, 280/42, 280/43, 279/4 w Polkowicach"
2017-09-26
2017-10-11
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa świetlicy w Trzebczu"
2017-09-21
2017-10-06
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Polkowice dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego - w 2 częściach"
2017-09-21
2017-10-06
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa pałacu w Suchej Górnej
2017-09-19
2017-09-27
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Posadzenie drzew na terenie miasta Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją
2017-09-18
2017-10-04
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)
2017-09-15
2017-09-25
Polkowice Dostawy Gmina Polkowice "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 - wcześniej Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 - wcześniej Gimnazjum nr 2),w ramach projektu pn.: "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020"
2017-09-14
2017-09-29
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa miejsc parkingowych, chodników, zatok autobusowych przy ul. 11 Lutego w Polkowicach - ETAP 3
2017-09-06
2017-09-14
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa dróg"
2017-09-04
2017-09-12
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Skrzetuskiego 2-34 i 25 w Polkowicach"
2017-08-29
2017-09-07
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Nasadzenia uzupełniające przy ul. 3 Maja 1-14 i ul. Sztygarskiej 1-14 w Polkowicach
2017-08-18
2017-08-28
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu ul. Kolejowa w Polkowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-13
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Posadzenie drzew na terenie miasta Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją
2017-10-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa oświetlenia na terenie Polkowic - w 2 częściach
2017-10-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w dwóch częściach - uliceMiedziana oraz Wołodyjowskiego, 11 Luty i Spółdzielcza.
2017-10-13
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa w ramach zadania"Poprawa bezpieczeństwa dróg"
2017-10-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa miejsc parkingowych, chodników, zatok autobusowych przy ul. 11 Lutego w Polkowicach - ETAP 3
2017-10-10
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa infrastruktury do zbiórki odpadów komunalnych przy jednostkach użyteczności publicznej"
2017-10-10
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek - roboty nr 2 - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp" do umowy 371/04/17 z dnia 19.04.2017 r.
2017-09-28
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Skrzetuskiego 2-34 i 25 w Polkowicach"
2017-09-19
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Nasadzenia uzupełniające przy ul. 3 Maja 1-14 i ul. Sztygarskiej 1-14 w Polkowicach
2017-09-14
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postoju autobusów komunikacji miejskiej w rejonie ulic Śliwkowej i Jana Pawła II w miejscowości Polkowice
2017-08-30
brak danych
Polkowice Dostawy Gmina Polkowice "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska"
2017-08-30
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa 13 placów do ćwiczeń fizycznych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego
2017-08-28
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Polkowice oraz drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. Chocianowska w Polkowicach"
2017-08-24
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Termomodernizacja elewacji zachodniej - bocznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 1-3 w Polkowicach"
2017-08-04
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji - przebudowa pałacu w Suchej Górnej
2017-07-27
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 221/2 w miejscowości Tarnówek"
2017-07-26
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś Lubińska - etap 1
2017-07-26
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb przebudowy oświetlenia na obszarze Starego Miasta w Polkowicach w ramach zadaniaPrzebudowa oświetlenia na terenie gminy
2017-07-26
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-07-25
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia 21 przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Polkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.