eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Polkowice

Gmina Polkowice - przetargiGmina Polkowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-18
2017-08-28
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu ul. Kolejowa w Polkowicach
2017-08-17
2017-09-01
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w dwóch częściach - ulice: Miedziana oraz Wołodyjowskiego, 11 Luty i Spółdzielcza
2017-08-10
2017-08-25
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa oświetlenia na terenie Polkowic - w 2 częściach
2017-08-04
2017-08-22
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postoju autobusów komunikacji miejskiej w rejonie ulic Śliwkowej i Jana Pawła II w miejscowości Polkowice
2017-07-27
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW
2017-06-02
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice - 6 ETAPÓW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-09
2017-08-18
Polkowice Dostawy Gmina Polkowice "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś Lubińska"
2017-08-04
2017-08-21
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa infrastruktury do zbiórki odpadów komunalnych przy jednostkach użyteczności publicznej"
2017-08-03
2017-08-18
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)
2017-07-27
2017-08-10
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-07-24
2017-08-08
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Termomodernizacja elewacji zachodniej - bocznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 1-3 w Polkowicach"
2017-07-13
2017-07-21
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-07-13
2017-07-28
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Budowa 13 placów do ćwiczeń fizycznych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego
2017-07-11
2017-07-26
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Polkowice oraz drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. Chocianowska w Polkowicach"
2017-07-07
2017-07-21
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia 21 przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-07-06
2017-07-21
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa oświetlenia na osiedlu Dąbrowskiego - wymiana lamp oświetleniowych
2017-07-03
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek - roboty uzupełniające nr 1" do umowy 371/04/17 z dnia 19.04.2017 r.
2017-06-29
2017-07-14
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 221/2 w miejscowości Tarnówek"
2017-06-29
2017-07-07
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-06-27
2017-07-12
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Termomodernizacja elewacji zachodniej - bocznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 1-3 w Polkowicach"
2017-06-27
2017-07-06
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji - przebudowa pałacu w Suchej Górnej
2017-06-22
2017-06-30
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-06-12
2017-06-22
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb przebudowy oświetlenia na obszarze Starego Miasta w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy
2017-06-12
2017-06-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Remont Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach
2017-06-09
2017-06-27
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w czterech częściach - ulice: 3go Maja, Sztygarska, Skrzetuskiego, Kolejowa.
2017-06-01
2017-06-09
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Polkowice
Gmina Polkowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 221/2 w miejscowości Tarnówek"
2017-07-26
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś Lubińska - etap 1
2017-07-26
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb przebudowy oświetlenia na obszarze Starego Miasta w Polkowicach w ramach zadaniaPrzebudowa oświetlenia na terenie gminy
2017-07-26
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-07-25
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia 21 przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-07-13
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Termomodernizacja elewacji zachodniej - bocznej budynku wielorodzinnego przy ul. Ratowników 1-3 w Polkowicach"
2017-07-13
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach"
2017-07-13
brak danych
Polkowice Gmina Polkowice "Zagospodarowanie terenu przy ul. Skalników w Polkowicach - roboty uzupełniające nr 1"
2017-07-12
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek - roboty uzupełniające nr 1" do umowy 371/04/17 z dnia 19.04.2017 r.
2017-07-06
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Różanej w Polkowicach
2017-07-06
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicCytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach
2017-07-05
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-06-29
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Remont Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach
2017-06-23
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Opracowanie standardów nawierzchni z odwodnieniem, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do realizacji robót budowlanych dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa wybranych przejść dla pieszych na terenie Polkowic"
2017-06-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Kardynała B. Kominka z ul. 11-go Lutego w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy"
2017-06-20
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Przebudowa układu drogowego ulicy Ratowników i Górników w Polkowicach w ramach realizacji zadaniaBudowa dróg na terenie gminy"
2017-06-14
brak danych
Polkowice Usługi Gmina Polkowice Pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Polkowice
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii", w czterech częściach - ulice3go Maja, Sztygarska, Lipowa, Kolejowa
2017-06-09
brak danych
Polkowice Roboty budowlane Gmina Polkowice "Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 - ul. Chocianowska w Polkowicach w okresie letnim i zimowym - zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Polkowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.