eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce - przetargiZarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-07
2019-11-07
Wieliczka Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Wykonanie termomodernizacji budynków: OSP w Chorągwicy, MGOPS w Wieliczce, OSP w Golkowicach,Szkoły Podstawowej w Golkowicach, OSP w Zabawie, Szkoły Podstawowej w Sygneczowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-20
2019-10-07
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość: Praga, Borysew, Bałdrzychów
2019-09-05
2019-09-13
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-08-31
2019-09-17
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach"
2019-08-30
2019-09-16
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej nr 72"
2019-08-29
2019-09-06
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga
2019-08-01
2019-08-19
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II" obejmująca miejscowość Praga
2019-05-29
2019-06-14
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II"
2019-04-19
2019-04-29
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"
2019-02-07
2019-02-22
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II"
2019-02-07
2019-02-25
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach"
2019-01-18
2019-02-04
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II"
2019-01-11
2019-01-21
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2018-12-17
2018-12-27
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2018-12-14
2019-01-10
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice - wykonanie termomodernizacji budynków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2018-12-07
2018-12-17
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2018-12-05
2018-12-14
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2018-11-09
2018-11-19
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
2018-02-23
2018-03-12
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach
2018-02-23
2018-03-05
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycjami Gminy Poddębice
2018-01-26
2018-02-12
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej - etap I.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-17
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-10-07
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II" obejmująca miejscowość Praga
2019-10-07
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga
2019-06-12
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"
2019-03-12
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano - montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO"
2019-03-11
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice - wykonanie termomodernizacji budynków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-03-06
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice "Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego, utrzymanie i konserwacja terenów w obrębie budownictwa mieszkaniowego, utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, utrzymanie i pielęgnacja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Poddębice"
2018-12-27
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2018-12-11
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
2018-04-06
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycjami Gminy Poddębice
2018-04-06
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach
2018-03-27
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej - etap I.
2018-02-06
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
2018-01-15
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice w okresie zimowym od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018-01-15
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice
2018-01-15
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi w 100 % własność Gminy, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, lokalami użytkowymi i garażami i budynkami innymi niż mieszkalne stanowiącymi własność Gminy
2018-01-10
brak danych
Poddębice Dostawy Gmina Poddębice Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów na terenie gminy Poddębice
2017-10-10
brak danych
Poddębice Roboty budowlane Gmina Poddębice Wykonanie robót budowlanych na drogach będących w zarządzie Gminy Poddębice
2017-09-08
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice etap II"
2017-09-08
brak danych
Poddębice Usługi Gmina Poddębice Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice etap II" w zakresie branży elektrycznej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.