eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Ośno Lubuskie

Gmina Ośno Lubuskie - przetargiGmina Ośno Lubuskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-15
2019-05-10
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2019-04-03
2019-04-25
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Remont pomieszczeń budynku domu widowiskowego przy ul. Bolesława Chrobrego w Ośnie Lubuskim
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek - cz.II
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2019-03-05
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2019-02-11
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Ośno Lubuskie
Gmina Ośno Lubuskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-01
2019-02-18
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej remizy strażackiej na budynek świetlicy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Grabnie
2019-01-17
2019-01-25
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019-01-08
2019-01-16
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY OŚNO LUBUSKIE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2018-11-28
2018-12-06
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY OŚNO LUBUSKIE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"
2018-10-04
2018-10-19
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Ośnie Lubuskim - etap I tj. fundamenty
2018-08-29
2018-09-13
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa ciągów pieszych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018-08-29
2018-09-13
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic: Makowa, Kwiatowa, Lawendowa oraz wzdłuż łącznika Alei Basztowej i ul. Jeziornej
2018-07-31
2018-08-16
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2018-07-26
2018-08-10
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek- cz. III etap I
2018-07-16
2018-07-24
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu pn - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie
2018-07-13
2018-07-30
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa
2018-07-12
2018-07-27
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2018-06-26
2018-07-11
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2018-06-06
2018-06-21
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2018-05-21
2018-05-29
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby gminy Ośno Lubuskie
2018-05-18
2018-06-04
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - kontynuacja prac ETAP II
2018-04-05
brak danych
Ośno Lubuskie Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2018-03-28
2018-04-05
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie Dostawa elementów małej architektury wraz z wykonaniem murka z bloczków ozdobnych w ramach cz.II zadania pn."Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek "
2018-03-23
2018-04-03
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby gminy Ośno Lubuskie"
2018-03-09
2018-03-26
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek - cz.II"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Ośno Lubuskie
Gmina Ośno Lubuskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019-02-14
brak danych
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY OŚNO LUBUSKIE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2019-01-10
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Ośnie Lubuskim - etap I tj. fundamenty
2018-09-24
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek - cz. III etap I
2018-07-18
brak danych
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia kanalizacji na potrzeby gminy Ośno Lubuskie
2018-04-12
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Smogórach
2018-04-06
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek - cz.II"
2018-04-06
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2018-03-23
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy plaży miejskiej nad jeziorem Reczynek
2018-02-08
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Remont pomieszczeń budynku domu widowiskowego przy ul. Bolesława Chrobrego w Ośnie Lubuskim
2018-01-24
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017-12-12
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN
2017-11-28
brak danych
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie Dostawa sprzętu oraz zintegrowanego systemu e-usług dla Gminy Ośno Lubuskie w ramach projektu"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwaGminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca
2017-11-08
brak danych
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie Dostawa sprzętu oraz zintegrowanego systemu e-usług dla Gminy Ośno Lubuskie w ramach projektu"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwaGminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca" - część II
2017-04-13
brak danych
Ośno Lubuskie Roboty budowlane Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ul. Górnej i ul. Cichej w Ośnie Lubuskim oraz budowa parkingu na działce nr 640/8 w Ośnie Lubuskim
2017-01-31
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie
2017-01-31
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
2017-01-10
brak danych
Ośno Lubuskie Usługi Gmina Ośno Lubuskie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2016-10-28
brak danych
Ośno Lubuskie Gmina Ośno Lubuskie Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Rzepińskiej w Ośnie Lubuskim
2016-05-06
brak danych
Ośno Lubuskie Dostawy Gmina Ośno Lubuskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Ośno Lubuskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.