eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Oleśnica

Gmina Oleśnica - przetargiGmina Oleśnica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-03-05
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka - postępowanie powtórzone i zmienione
2018-02-12
2018-02-27
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica
2018-02-09
2018-02-26
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Przebudowa dróg gminnych na odcinku Smolna - Nowa Ligota i w miejscowości Ostrowina
2018-01-24
brak danych
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w roku 2017
2018-01-24
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle
2018-01-18
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle
2018-01-15
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Poniatowice i Boguszyce."
2018-01-15
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Poniatowice i Boguszyce."
2018-01-15
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice i Boguszyce."
2018-01-15
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice i Boguszyce."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Oleśnica
Gmina Oleśnica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica Zakup kruszywa łamanego granitowego w 2018 roku
2018-01-26
2018-02-12
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka - postępowanie powtórzone
2018-01-25
2018-02-05
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Oleśnica, jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Oleśnica w okresie 18 miesięcy."
2018-01-11
2018-01-26
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka
2017-12-29
2018-01-08
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017/2018 obręb 2,4,8 - postępowanie powtórzone
2017-12-28
2018-01-05
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica "Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w latach 2018-2020"
2017-12-18
2017-12-28
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017/2018 obręb 2,4,8"
2017-12-07
2017-12-22
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica BUDOWA CIĄGU PIESZO JEZDNEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BYSTRE DZ. NR 290, 9/5, 14/33, 23/35, 24/36, 23/21 ul. Storczykowa, Kwiatowa, Wrzosowa Etap I
2017-12-01
2017-12-11
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017/2018
2017-11-10
2017-11-27
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Poniatowice i Boguszyce."
2017-10-26
2017-11-10
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice i Boguszyce."
2017-10-23
2017-11-07
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Budowa, rozbudowa oraz doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Boguszyce, Bystre, Krzeczyn, Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Poniatowice dz. nr 117/13, Smardzów, Sokołowice, Świerzna, Wyszogród, Nowa Ligota, Ligota Mała, Ligota Polska dz. nr 489, Ligota Wielka, Cieśle, Ligota Polska dz. nr 216/5, Osada Leśna, Zarzysko, Poniatowice dz. nr 59/7"
2017-10-19
2017-11-03
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Rozbudowa i dostosowanie do przepisów p.poż oddziału przedszkolnego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ligota Mała
2017-10-17
2017-10-31
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa drogi gminnej Smolna- Nowa Ligota o długości 500 mb w km 0+525 - 1+025"
2017-10-16
2017-10-31
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna wraz z remontem nawierzchni dz. nr 191 wraz remontem nawierzchni dróg dz. nr 192 i 175 w miejscowości Wyszogród"
2017-10-10
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017
2017-10-04
2017-10-19
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Rozbudowa wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ligota Mała"
2017-08-23
2017-09-06
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERZNA W KM 0+000,00 - 0+250,00 o długości 250 mb
2017-08-23
2017-09-07
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle
2017-08-02
2017-08-23
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Remont budynku świetlicy w miejscowości Cieśle

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Oleśnica
Gmina Oleśnica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-12
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica BUDOWA CIĄGU PIESZO JEZDNEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BYSTRE DZ. NR 290, 9/5, 14/33, 23/35, 24/36, 23/21 ul. Storczykowa, Kwiatowa, Wrzosowa Etap I
2018-02-01
brak danych
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017/2018
2018-02-01
brak danych
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2017/2018 obręb 2,4,8 - postępowanie powtórzone
2018-01-30
brak danych
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica "Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w latach 2018-2020"
2018-01-15
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Poniatowice i Boguszyce."
2017-12-19
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowina, Poniatowice i Boguszyce."
2017-12-14
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica "Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna wraz z remontem nawierzchni dz. nr 191 wraz remontem nawierzchni dróg dz. nr 192 i 175 w miejscowości Wyszogród"
2017-12-14
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Rozbudowa i dostosowanie do przepisów p.poż oddziału przedszkolnego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ligota Mała
2017-12-11
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Budowa, rozbudowa oraz doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościachBoguszyce, Bystre, Krzeczyn, Nieciszów, Nowoszyce, Piszkawa, Poniatowice dz. nr 117/13, Smardzów, Sokołowice, Świerzna, Wyszogród, Nowa Ligota, Ligota Mała, Ligota Polska dz. nr 489, Ligota Wielka, Cieśle, Ligota Polska dz. nr 216/5, Osada Leśna, Zarzysko, Poniatowice dz. nr 59/7
2017-11-14
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzów dz. nr 366 o długości 340mb
2017-11-06
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Przebudowa drogi gminnej Smolna- Nowa Ligota o długości 500 mb w km 0+525 - 1+025
2017-10-06
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Budowa oświetlenia na terenie Gminy Oleśnica w m. Bogusławice, Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle, Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała, Nowa Ligota, Ligota Wielka, Nieciszów, Nowoszyce, Osada Leśna, Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów, Smolna, Sokołowice, Spalice, Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród
2017-10-02
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle
2017-09-28
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica
2017-08-25
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102160D MIEJSCOWOS?CI SOKOŁOWICE w zakresie zmiany nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I"
2017-08-11
brak danych
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Oleśnica oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Oleśnica
2017-08-02
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica - oświetlenie uliczne w miejscowości Oleśnica
2017-07-27
brak danych
Oleśnica Dostawy Gmina Oleśnica Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w roku 2017
2017-06-12
brak danych
Oleśnica Usługi Gmina Oleśnica Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2016/2017
2017-06-06
brak danych
Oleśnica Roboty budowlane Gmina Oleśnica Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieciszów w km 1+049,72 - 1+425,51 o długości 375,79mb

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Oleśnica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.