eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Myszków

Gmina Myszków - przetargiGmina Myszków - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-12
2019-03-27
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków "WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2019".
2019-02-28
2019-03-19
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA I DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO"
2019-02-14
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych"
2019-02-14
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "DOSTAWA I MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH"
2019-02-08
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
2019-01-31
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO, DLA ZADAŃBUDOWA DROGI W UL. SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - I ETAP - DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA, BUDOWA DROGI W UL. SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - II ETAP - DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
2019-01-31
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA - DOJAZD DO BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W CIĄGU ULICY PLAC SPORTOWY OD SKRZYŻOWANIA - ZJAZDU Z UL. WŁODOWSKIEJ, ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
2019-01-30
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków BEZPIECZNE ZEJŚCIE Z UL. CZARNIECKIEGO
2019-01-11
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
2019-01-11
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Myszkowie
2019-01-10
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA
2018-12-18
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI ISTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA
2018-12-17
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego w Myszkowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2018-12-07
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z STWiOR DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W UL. ZAMENHOFFA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MYSZKOWIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
2018-12-07
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z STWiOR DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W UL. ZAMENHOFFA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MYSZKOWIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
2018-12-07
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
2018-12-07
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
2018-12-06
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ I STWiOR DO REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. KRASICKIEGO W MYSZKOWIE, WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Myszków
Gmina Myszków - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-01
2019-03-11
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH
2019-02-22
2019-03-14
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków "BUDOWA DROGI W UL. DOBREJ" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA".
2018-12-20
brak danych
Myszków Gmina Myszków ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI PUNKTÓW OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG NA TERENIE GMINY MYSZKÓW
2018-12-05
2018-12-20
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. NADRZECZNEJ W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA" - ZADANIE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-11-21
2018-12-10
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA DROGI W UL. KLONOWEJ I SADOWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I SANITARNĄ ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO"
2018-11-15
2018-11-27
Myszków Usługi Gmina Myszków SPORZĄDZENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA - III EDYCJA
2018-11-13
2018-11-28
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI UL. PIĘKNEJ
2018-11-02
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
2018-11-02
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY WOD-KAN I BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWĄ MIESZKAŃ SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
2018-10-31
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie, przy ul. Traugutta 43
2018-10-31
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie, przy ul. Traugutta 43
2018-10-31
2018-11-15
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE PRZEBUDOWY ULICY POGODNEJ W MYSZKOWIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 6 DO POSESJI NR 15 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PN. POŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY POGODNEJ
2018-10-25
2018-11-13
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ MODERNIZACJĘ ODCINKÓW WYBRANYCH DRÓG GMINNYCH - II ETAP POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE DROGI I BUDOWIE CHODNIKA W DRODZE PUBLICZNEJ GMINNEJ ULICY CERAMICZNEJ NA ODCINKU OD ULICY SŁOWACKIEGO DO POSESJI NR 9B WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM"
2018-10-19
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MYSZKOWIE PRZY UL. JEDWABNEJ 93
2018-10-19
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie, przy ul. Traugutta 43
2018-10-18
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MYSZKOWIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2018-10-18
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ I STWiOR DO REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. KRASICKIEGO W MYSZKOWIE, WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2018-10-18
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MYSZKOWIE PRZY UL. JEDWABNEJ 93
2018-10-18
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MYSZKOWIE PRZY UL. JEDWABNEJ 93
2018-10-12
2018-10-24
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD NAZWAMI: 1) "BUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY GRANICZNEJ" - REALIZOWANEGO NA TERENIE GMIN MYSZKÓW I ŻARKI; 2) "PRZEBUDOWA DROGI W ULICY DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK" - REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY ŻARKI, ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Myszków
Gmina Myszków - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA DROGI W UL. KLONOWEJ I SADOWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I SANITARNĄ ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO"
2019-02-04
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI PUNKTÓW OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG NA TERENIE GMINY MYSZKÓW
2019-02-04
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków SPORZĄDZENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA - III EDYCJA
2018-12-13
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI UL. PIĘKNEJ
2018-12-06
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków "BUDOWA DROGI W UL. OGRODOWEJ W MYSZKOWIE" NA WYKONANIE­ ZADANIA NR 1"PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. OGRODOWEJ I BOCZNEJ OGRODOWEJ W MYSZKOWIE WRAZ Z PRZEPIĘCIEM ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH", ­ ZADANIA NR 2"BUDOWA DROGI W UL. OGRODOWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ"
2018-11-30
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE BUDOWY/PRZEBUDOWY DWÓCH ODCINKÓW DROGI W CIĄGU UL. PLAC SPORTOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ"MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
2018-11-23
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD NAZWAMI1) "BUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY GRANICZNEJ" - REALIZOWANEGO NA TERENIE GMIN MYSZKÓW I ŻARKI; 2) "PRZEBUDOWA DROGI W ULICY DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK" - REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY ŻARKI, ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ
2018-11-13
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ MODERNIZACJĘ ODCINKÓW WYBRANYCH DRÓG GMINNYCH - III ETAP" POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE DROGI W UL. WŁODOWSKIEJ WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM ORAZ REMONTEM MOSTU W CIĄGU ULICY WŁODOWSKIEJ PRZEZ RZEKĘ WARTĘ.
2018-11-08
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
2018-10-24
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA "REWITALIZACJI TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE" (ZMIANA CZĘŚCI DOKUMENTACJI) ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
2018-10-17
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków OCZYSZCZANIE TERENÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY MYSZKÓW
2018-10-17
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ MODERNIZACJĘ ODCINKÓW WYBRANYCH DRÓG GMINNYCH - III ETAP" POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE DROGI W UL. WŁODOWSKIEJ WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM ORAZ REMONTEM MOSTU W CIĄGU ULICY WŁODOWSKIEJ PRZEZ RZEKĘ WARTĘ.
2018-10-17
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków "WYKONANIE ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA/PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA". ZADANIE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-10-15
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ULICY PORĘBSKIEJ W MYSZKOWIE NA ODCINKU OD ULICY SIEWIERSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI CEGIELNIANĄ I ROLNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
2018-10-15
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
2018-10-09
brak danych
Myszków Roboty budowlane Gmina Myszków WYKONANIE ZADANIA PN. "REMONT UL. PARKOWEJ"
2018-10-09
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków GOSPODARKA ODPADOWA REALIZOWANA PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW
2018-10-05
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków WYKONANIE AKTUALIZACJI INWENTARYZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MYSZKÓW, AUDYTU EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MYSZKÓW, ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MYSZKÓW, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MYSZKÓW - II ETAP"
2018-10-02
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "DOSTAWA I MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH"
2018-10-01
brak danych
Myszków Usługi Gmina Myszków Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Myszków
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.