eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Miejska Nowa Ruda - przetargiGmina Miejska Nowa Ruda - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-18
2019-09-26
Nowa Ruda Dostawy Gmina Miejska Nowa Ruda Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych/wyposażenia/sprzętu TIK do realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda na potrzeby realizacji projektu: "Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
2019-09-16
2019-09-24
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania: Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II; Remont ul. Jawornik etap III; Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym; Budowa drogi ul. Asnyka
2019-09-16
2019-09-24
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Dowóz uczniów na basen w roku szkolnym 2019/2020
2019-09-10
2019-09-25
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Remont schodów z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Miejska Nowa Ruda - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-20
2019-09-04
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Odbudowa drogi ul. Fabryczna
2019-07-25
2019-08-02
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie.
2019-07-18
2019-08-02
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda
2019-07-17
2019-07-25
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-25
2019-07-03
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Przykrycie rowu pomiędzy ul. An-dersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia; Budowa chodnika na ul. Ander-sa z przykryciem rowu.
2019-06-24
2019-07-09
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja.
2019-06-21
2019-07-08
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie
2019-06-10
2019-06-18
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania: "Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)"; "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Kłodzkiej do Tesco)";"Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (od ul. Radkowskiej do ul. Topolowej)"
2019-06-10
2019-06-18
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie realizowanego w ramach zadania "Czesko - polski szlak grzbietowy - część wschodnia"
2019-06-07
2019-06-17
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Przykrycie rowu pomiędzy ul. An-dersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia; Budowa chodnika na ul. Ander-sa z przykryciem rowu.
2019-04-19
2019-05-06
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Przebudowa chodnika w ramach zadania "Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)"
2019-04-08
2019-04-23
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Utrzymanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg
2019-04-03
2019-04-18
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Modernizacja drogi ul. Rzeczna
2019-03-15
2019-04-01
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Rewitalizacja poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie poprzez uruchomienie punktu widokowego.
2019-02-21
2019-03-08
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Remonty cząstkowe i bieżące dróg, ciągów pieszych i placów o nawierzchni bitumicznej
2019-02-21
2019-03-01
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa mostu ul. Martwa"
2019-02-21
2019-03-08
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego SN wraz ze stacją transformatorową na basenie miejskim w Nowej Rudzie realizowanego w ramach zadania pn. "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ulicy Fredry w Nowej Rudzie"
2019-02-20
2019-02-28
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda ,,Usługi z zakresu utrzymania zieleni wysokiej i lasów komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w latach 2019- 2020"
2019-02-08
2019-02-18
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda ,,Usługi z zakresu utrzymania zieleni wysokiej i lasów komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w latach 2019- 2020"
2019-01-31
2019-02-08
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Miejska Nowa Ruda - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-20
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadańPrzykrycie rowu pomiędzy ul. An-dersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia; Budowa chodnika na ul. Ander-sa z przykryciem rowu.
2019-08-20
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania"Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)"; "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Kłodzkiej do Tesco)";"Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (od ul. Radkowskiej do ul. Topolowej)"
2019-08-14
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie
2019-08-09
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie realizowanego w ramach zadania "Czesko - polski szlak grzbietowy - część wschodnia"
2019-07-08
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda "Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)"
2019-07-08
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda- 558 opraw w latach 2019-2022- 36 miesięcy
2019-06-06
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Modernizacja drogi ul. Rzeczna
2019-06-06
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Utrzymanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg
2019-05-17
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda ,,Usługi z zakresu utrzymania zieleni wysokiej i lasów komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w latach 2019- 2020
2019-04-19
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane Gmina Miejska Nowa Ruda Remonty cząstkowe i bieżące dróg, ciągów pieszych i placów o nawierzchni bitumicznej
2019-04-19
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa mostu ul. Martwa"
2019-03-22
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA
2019-03-22
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń
2019-03-22
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda
2019-03-13
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w roku 2019.
2019-01-30
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Zakup usługi cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie z siedzibą przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie.
2018-12-24
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda "Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2018/2019".
2018-12-18
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda "Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2018/2019".
2018-12-13
brak danych
Nowa Ruda Dostawy Gmina Miejska Nowa Ruda Zakup wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie
2018-11-20
brak danych
Nowa Ruda Usługi Gmina Miejska Nowa Ruda Wykonanie dokumentacji technicznej na zadaniaModernizacja drogi ul. Rzeczna; Remont ul. Kołowej (Nowa Osada - Kołowa); Przebudowa mostu ul. Martwa.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Nowa Ruda
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.