eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec - przetargiGmina Miejska Mielec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-14
2017-08-31
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Trynitarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-08-11
2017-08-21
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2017/2018
2017-08-10
2017-08-22
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu z ewentualną jego rozbudową dla Straży Miejskiej, Zadanie nr 2 - Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyny zawilgocenia piwnic oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla opracowanej ekspertyzy dla przedsięwzięcia polegającego na osuszeniu ( min. izolacji i docieplenia ścian fundamentowych) z wilgoci piwnic w budynku przy ul. Żeromskiego 23.
2017-08-04
2017-08-21
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego w Mielcu w rejonie ul. Okrężnej i Długiej
2017-08-04
2017-08-21
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu - II etap wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego
2017-08-02
2017-08-17
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Miejskim nr 16, budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
2017-08-01
2017-08-16
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Szydłowiec (gm. Mielec) i Rzemień (gm. Przecław).
2017-07-28
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadańZadanie nr 1 - przebudowa ulicy Św. Marka na Osiedlu Rzochów Zadanie nr 2 - przebudowa skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Ks. Arczewskiego Zadanie nr 3 - budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Obrońców Westerplatte Zadanie nr 4 - przebudowa ul. Ks. Gwoździowskiego Zadanie nr 5 - przebudowa ul. Łuże etap II Zadanie nr 6 - budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem od skrzyżowania ul. Cyranowskiej z ul. Orlą do ul. Strefowej
2017-07-18
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu
2017-06-22
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec wykonanie dokumentacji projektowej dla zadańzadanie nr 1 - przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów, zadanie nr 2 - przebudowa skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Ks. Arczewskiego, zadanie nr 3 - budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Obrońców Westerplatte, zadanie nr 4 - przebudowa ul. ks. Gwożdziowskiego , zadanie nr 5 - przebudowa ul. Łuże etap II, zadanie nr 6 - budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem od skrzyżowania ul. Cyranowskiej z ul. Orlą do ul. Strefowej;
2017-06-21
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec przebudowa ul. Wyszyńskiego w Mielcu
2017-06-16
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-20
2017-07-28
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy systemu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski
2017-07-20
2017-08-04
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu
2017-07-14
2017-07-31
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego nr 3 - Etap II
2017-07-13
2017-07-28
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu - II etap wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego
2017-07-13
2017-07-28
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa istniejących lokali handlowo - usługowych przy ul. Chopina 2 i Wyspiańskiego 3 na potrzeby administracyjno - biurowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
2017-07-12
2017-07-31
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Szydłowiec (gm. Mielec) i Rzemień (gm. Przecław).
2017-07-11
2017-07-26
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem I piętra nowobudowanej części socjalnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu
2017-07-11
2017-07-19
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. przebudowa ul. Kochanowskiego, ul. Sikorskiego, ul. Staffa w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowań ulic przyległych i przebudową odwodnienia
2017-07-07
2017-07-25
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego nr 3
2017-07-03
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2017-07-03
2017-07-18
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłkochwytów i budowa oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Dąbrówki w Mielcu."
2017-06-16
2017-07-03
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa istniejących lokali handlowo - usługowych przy ul. Chopina 2 i Wyspiańskiego 3 na potrzeby administracyjno - biurowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
2017-06-16
2017-06-26
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustycznego przy ul. Wojska Polskiego oraz parkingu na działce 1166/1
2017-06-14
2017-06-29
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Kochanowskiego , ul. Sikorskiego, ul. Staffa wraz z przebudową skrzyżowań ulic przyległych i przebudową odwodnienia
2017-06-14
2017-06-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu
2017-06-12
2017-07-03
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu z ewentualną jego rozbudową dla Sali Sesyjnej i Straży Miejskiej Zadanie nr 2 - opracowanie ekspertyzy i projektu na osuszenie ( izolacji i docieplenia ścian fundamentowych) z wilgoci piwnic w budynku przy ul. Żeromskiego 23.
2017-06-09
2017-06-26
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-05-30
2017-06-07
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzysząca
2017-05-29
2017-06-19
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkaniowego sześciosegmentowego z 36 mieszkaniami wraz ze świetlicą oraz z zagospodarowaniem terenu, stanowiącym integralną część projektowanego założenia. Budynek zlokalizowany będzie w Mielcu przy ul. Inwestorów na części dz. nr 296/13. Obręb -7 Rzochów."
2017-05-26
2017-06-05
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu boski sportowych na terenach błoni rzochowskich

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-25
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2017-07-20
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu boski sportowych na terenach błoni rzochowskich
2017-07-14
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzysząca
2017-07-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacjąwentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu
2017-06-28
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa parkingu z 4 miejsc postojowych dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa dwóch zjazdów publicznych, przebudowa ul. Szarych Szeregów w km od 0+003,5 do km 0+059,0, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego parkingu, budowa przyłącza wodociągowego, sanitarnego, energetycznego do proj. w ramach odrębnego opracowania szaletu miejskiego, przebudowa oświetlenia w ul. Powstańców Warszawy kolidującego z projektowanym zjazdem publicznym, przebudowa ul. Powstańców Warszawy polegająca na budowie chodnika w km 1+765 i przebudowie chodnika wraz z ścieżką rowerową w km od 1+600 do km 1+615 Mielcu, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew
2017-06-23
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej nr 103690R ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w zakresiewymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, budowy ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, budowy kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia, usunięcia kolizji elektrycznych, usunięcia kolizji gazowych
2017-06-22
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wycinka, pielęgnacja oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec w roku 2017
2017-06-14
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr 1916/66 obejmującego m.in.budowę dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Mielcu
2017-05-25
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadańZadanie nr 1 - przebudowa ulicy Szafera w Mielcu Zadanie nr 2 - przebudowa drogi bocznej do ul. Traugutta obok PGO w Mielcu
2017-05-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2017-05-17
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Mielcu
2017-05-16
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Inwentaryzacja zieleni miejskiej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenów miasta Mielca
2017-04-20
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ppracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej oraz podwójnej bryły wspinaczkowej i siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów przy ul. Rzecznej
2017-04-03
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadańZadanie nr 1 - przebudowa ulicy Św. Marka na Osiedlu Rzochów Zadanie nr 2 - przebudowa skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Ks. Arczewskiego Zadanie nr 3 - budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Obrońców Westerplatte Zadanie nr 4 - przebudowa ul. Ks. Gwoździowskiego Zadanie nr 5 - przebudowa ul. Łuże etap II Zadanie nr 6 - budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem od skrzyżowania ul. Cyranowskiej z ul. Orlą do ul. Strefowej
2017-03-24
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych
2017-03-23
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu
2017-03-06
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2017-02-28
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Mieleckim Inkubatorem Przedsiębiorczości (MInP)
2017-02-22
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w granicach administarcyjnych Gmny Miejskiej Mieec
2017-02-20
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Mielec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.