eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec - przetargiGmina Miejska Mielec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-12
2018-01-30
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Kochanowskiego - Etap I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-14
2017-12-29
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2017-12-13
2017-12-21
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opieka weterynaryjna oraz obsługa medyczna w schronisku dla zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11
2017-12-12
2017-12-20
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w 2018 r.
2017-12-11
2017-12-19
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec
2017-12-07
2017-12-15
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Obsługa koszy ulicznych z wywozem odpadów
2017-11-24
2017-12-11
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2017-11-16
2017-11-24
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sitki 3 Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia Część 2 - Dostawa RTV, AGD i sprzętu elektrycznego Część 3 - Dostawa sprzętu sportowego
2017-11-09
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja działań prospołecznych realizowanych przez miasto Mielec poprzez dyscypliny sportowe na poziomie centralnym
2017-10-20
2017-10-31
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"
2017-10-20
2017-11-07
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów miejskich
2017-10-16
2017-10-24
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-10-16
2017-10-24
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustycznego przy ul. Wojska Polskiego oraz parkingu na działce 1166/1
2017-10-13
2017-10-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca - II etap
2017-10-12
2017-10-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-10-11
2017-10-26
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości i ul. Krzywej w zakresie nawierzchni oraz małej architektury
2017-10-11
2017-10-26
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wojsław przy ul. Witosa - część I
2017-10-06
2017-10-16
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie usług projektowych
2017-10-06
2017-10-23
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) - etap I
2017-09-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2017-09-21
2017-10-02
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2340/7, 2272/2, 2313/10, 2314/2, 2416/16, 2406/5 obręb5 - Smoczka w Mielcu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-10
brak danych
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sitki 3 Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia Część 2 - Dostawa RTV, AGD i sprzętu elektrycznego Część 3 - Dostawa sprzętu sportowego
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w 2018 r.
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opieka weterynaryjna oraz obsługa medyczna w schronisku dla zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11
2017-12-27
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 - 2+139,20 rozbudowa drogi powiatowej nr 1200R - ul. Witosa w km 1+054,00 -1+418,50 oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej w km 0+000,00 -1+575,80 od ul. Witosa do ul. Inwestorów (na dł. 501m w km 0+840,30 - 1+341,30 poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej - ul. Iwaszkiewicza) w Mielcu łącznej długości 2116,5 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą"
2017-12-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów miejskich
2017-12-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2340/7, 2272/2, 2313/10, 2314/2, 2416/16, 2406/5 obręb5 - Smoczka w Mielcu
2017-12-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa placu zabaw na terenie osiedla Wojsław przy ul. Witosa - część I
2017-11-28
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacjąwentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca - II etap
2017-11-17
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu w rejonie ul. Przemysłowej i Al. Kwiatkowskiego
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie usług projektowych
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja działań prospołecznych realizowanych przez miasto Mielec poprzez dyscypliny sportowe na poziomie centralnym
2017-11-16
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) - etap I
2017-11-03
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu
2017-10-30
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Szydłowiec (gm. Mielec) i Rzemień (gm. Przecław).
2017-10-23
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa drogi gminnej ul. Trynitarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-10-20
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego w Mielcu w rejonie ul. Okrężnej i Długiej
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkaniowego sześciosegmentowego z 36 mieszkaniami wraz ze świetlicą oraz z zagospodarowaniem terenu, stanowiącym integralną część projektowanego założenia. Budynek zlokalizowany będzie w Mielcu przy ul. Inwestorów na części dz. nr 296/13. Obręb -7 Rzochów."
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec "Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłkochwytów i budowa oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Dąbrówki w Mielcu."
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Mielec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.