eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec - przetargiGmina Miejska Mielec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-20
2017-10-31
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"
2017-10-20
2017-11-07
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów miejskich
2017-10-16
2017-10-24
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-10-16
2017-10-24
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustycznego przy ul. Wojska Polskiego oraz parkingu na działce 1166/1
2017-10-13
2017-10-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca - II etap
2017-10-12
2017-10-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-10-11
2017-10-26
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości i ul. Krzywej w zakresie nawierzchni oraz małej architektury
2017-10-11
2017-10-26
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wojsław przy ul. Witosa - część I
2017-10-06
2017-10-23
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) - etap I
2017-08-31
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu
2017-07-28
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadańZadanie nr 1 - przebudowa ulicy Św. Marka na Osiedlu Rzochów Zadanie nr 2 - przebudowa skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Ks. Arczewskiego Zadanie nr 3 - budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Obrońców Westerplatte Zadanie nr 4 - przebudowa ul. Ks. Gwoździowskiego Zadanie nr 5 - przebudowa ul. Łuże etap II Zadanie nr 6 - budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem od skrzyżowania ul. Cyranowskiej z ul. Orlą do ul. Strefowej
2017-07-18
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-06
2017-10-16
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie usług projektowych
2017-09-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2017-09-21
2017-10-02
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2340/7, 2272/2, 2313/10, 2314/2, 2416/16, 2406/5 obręb5 - Smoczka w Mielcu
2017-09-20
2017-10-02
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu
2017-09-15
2017-10-02
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu w rejonie ul. Partyzantów i Al. Kwiatkowskiego
2017-09-12
2017-09-22
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 - 2+139,20 rozbudowa drogi powiatowej nr 1200R - ul. Witosa w km 1+054,00 -1+418,50 oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej w km 0+000,00 -1+575,80 od ul. Witosa do ul. Inwestorów (na dł. 501m w km 0+840,30 - 1+341,30 poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej - ul. Iwaszkiewicza) w Mielcu łącznej długości 2116,5 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą"
2017-09-11
2017-09-27
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego
2017-09-07
2017-09-22
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego w Mielcu w rejonie ul. Okrężnej i Długiej
2017-08-30
2017-09-14
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Szydłowiec (gm. Mielec) i Rzemień (gm. Przecław).
2017-08-18
2017-09-05
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Rozbudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 - 2+139,20, rozbudowa drogi powiatowej nr 1200R - ul. Witosa w km 1+054,00 - 1+418,50 oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej w km 0+000,00 - 1+341,30 od ul. Witosa do ul. Inwestorów (na dł. 501 m w km 0+840,30 - 1+341,30 poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej - ul. Iwaszkiewicza) w Mielcu łącznej długości 2116,5 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2017-08-14
2017-08-31
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Trynitarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2017-08-11
2017-08-21
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2017/2018
2017-08-10
2017-08-22
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu z ewentualną jego rozbudową dla Straży Miejskiej, Zadanie nr 2 - Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyny zawilgocenia piwnic oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla opracowanej ekspertyzy dla przedsięwzięcia polegającego na osuszeniu ( min. izolacji i docieplenia ścian fundamentowych) z wilgoci piwnic w budynku przy ul. Żeromskiego 23.
2017-08-04
2017-08-21
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego w Mielcu w rejonie ul. Okrężnej i Długiej
2017-08-04
2017-08-21
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu - II etap wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego
2017-08-02
2017-08-17
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Miejskim nr 16, budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
2017-08-01
2017-08-16
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Szydłowiec (gm. Mielec) i Rzemień (gm. Przecław).
2017-07-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Organizacja zlotu AN-2 jako elementu obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu
2017-07-20
2017-07-28
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy systemu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski
2017-07-20
2017-08-04
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-20
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego w Mielcu w rejonie ul. Okrężnej i Długiej
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkaniowego sześciosegmentowego z 36 mieszkaniami wraz ze świetlicą oraz z zagospodarowaniem terenu, stanowiącym integralną część projektowanego założenia. Budynek zlokalizowany będzie w Mielcu przy ul. Inwestorów na części dz. nr 296/13. Obręb -7 Rzochów."
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec "Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłkochwytów i budowa oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Dąbrówki w Mielcu."
2017-10-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego.
2017-10-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2017-10-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Miejskim nr 16, budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
2017-09-21
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu - II etap wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego
2017-09-20
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2017/2018
2017-09-14
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego nr 3 - Etap II
2017-09-14
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy systemu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski
2017-08-16
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Organizacja zlotu AN-2 jako elementu obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu
2017-08-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego nr 3
2017-07-25
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2017-07-20
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu boski sportowych na terenach błoni rzochowskich
2017-07-14
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzysząca
2017-07-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacjąwentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu
2017-06-28
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa parkingu z 4 miejsc postojowych dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa dwóch zjazdów publicznych, przebudowa ul. Szarych Szeregów w km od 0+003,5 do km 0+059,0, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego parkingu, budowa przyłącza wodociągowego, sanitarnego, energetycznego do proj. w ramach odrębnego opracowania szaletu miejskiego, przebudowa oświetlenia w ul. Powstańców Warszawy kolidującego z projektowanym zjazdem publicznym, przebudowa ul. Powstańców Warszawy polegająca na budowie chodnika w km 1+765 i przebudowie chodnika wraz z ścieżką rowerową w km od 1+600 do km 1+615 Mielcu, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew
2017-06-23
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej nr 103690R ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w zakresiewymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, budowy ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, budowy kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia, usunięcia kolizji elektrycznych, usunięcia kolizji gazowych
2017-06-22
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wycinka, pielęgnacja oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec w roku 2017
2017-06-14
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr 1916/66 obejmującego m.in.budowę dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Mielcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Mielec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.