eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec - przetargiGmina Miejska Mielec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-19
2018-07-04
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie nr 1 - przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Staffa w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowań ulic przyległych i przebudową odwodnienia - Etap II Zadanie nr 2 - przebudowa skrzyżowania ulicy Żeromskiego i Arczewskiego, odcinka ulicy Żeromskiego w Mielcu wraz z przebudową sieci energetycznej i wodociągu
2018-06-07
2018-06-22
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa kompleksu brył wspinaczkowych na terenach bulwarów miejskich przy ul. Rzecznej w Mielcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-13
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Mielec
2018-06-04
2018-06-14
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej ul. Kosynierów wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą
2018-05-28
2018-06-05
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Mielcu wraz z terenami zewnętrznymi przyległymi do budynków oraz sprawowania ochrony fizycznej mienia
2018-05-25
2018-06-11
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Mielcu w celu przystosowania do pełnienia roli węzła przesiadkowego - etap I budowa parkingów Park&Ride
2018-05-21
2018-06-06
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa skweru i placu zabaw dla dzieci wraz z towarzyszącymi urządzeniami do ćwiczeń dla seniorów przy ul. Witosa w Mielcu (obok Domu Ludowego)
2018-05-18
2018-06-05
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Zadanie nr 1: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn zawilgocenia piwnic w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zaproponowanego przez Wykonawcę w ekspertyzie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji zawilgocenia piwnic oraz przygotowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu - pomieszczeń w podpiwniczeniu i archiwum zakładowego oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w archiwum.
2018-05-17
2018-06-04
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Mielcu
2018-05-04
2018-05-15
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu z podziałem na 3 części
2018-05-02
2018-05-11
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej ul. Kosynierów wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą
2018-05-02
2018-05-22
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa kompleksu brył wspinaczkowych oraz chodników i placów na terenach bulwarów miejskich przy ul. Rzecznej w Mielcu
2018-04-30
2018-05-15
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów
2018-04-24
2018-05-09
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2018-04-17
2018-04-25
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych na osiedlu Wojsław w Mielcu
2018-04-11
2018-04-20
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej ul. Kosynierów wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą
2018-04-09
2018-04-27
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni schroniska im. Brata Alberta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sandomierskiej 19 w Mielcu
2018-03-28
2018-04-06
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych na osiedlu Wojsław w Mielcu
2018-03-15
2018-03-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacka z ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie nr 2 - budowa ul. Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję
2018-03-08
2018-03-19
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu z podziałem na 3 części
2018-03-08
2018-03-16
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ubezpieczenie floty autobusowej Urzędu Miejskiego w Mielcu
2018-02-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-04
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec ,, Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca ".
2018-05-30
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec wycinka, pielęgnacja oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Mielec w roku 2018
2018-05-30
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych na osiedlu Wojsław w mielcu
2018-04-27
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec "Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości/ul. Krzywej w zakresie nawierzchni oraz małej architektury"
2018-03-26
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ubezpieczenie floty autobusowej Urzędu Miejskiego w Mielcu
2018-03-15
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2018-03-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich, dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2018-03-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2018-02-16
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2018-01-29
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Przedmiotem zamówienia jest obsługa koszy ulicznych wraz z wywozem odpadów
2018-01-23
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec
2018-01-10
brak danych
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sitki 3 Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia Część 2 - Dostawa RTV, AGD i sprzętu elektrycznego Część 3 - Dostawa sprzętu sportowego
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w 2018 r.
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opieka weterynaryjna oraz obsługa medyczna w schronisku dla zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11
2017-12-27
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 - 2+139,20 rozbudowa drogi powiatowej nr 1200R - ul. Witosa w km 1+054,00 -1+418,50 oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej w km 0+000,00 -1+575,80 od ul. Witosa do ul. Inwestorów (na dł. 501m w km 0+840,30 - 1+341,30 poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej - ul. Iwaszkiewicza) w Mielcu łącznej długości 2116,5 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą"
2017-12-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów miejskich
2017-12-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2340/7, 2272/2, 2313/10, 2314/2, 2416/16, 2406/5 obręb5 - Smoczka w Mielcu
2017-12-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa placu zabaw na terenie osiedla Wojsław przy ul. Witosa - część I
2017-11-28
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacjąwentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca - II etap

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Mielec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.