eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec - przetargiGmina Miejska Mielec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-04-25
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych na osiedlu Wojsław w Mielcu
2018-04-11
2018-04-20
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej ul. Kosynierów wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą
2018-04-09
2018-04-27
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni schroniska im. Brata Alberta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sandomierskiej 19 w Mielcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
2018-04-06
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych na osiedlu Wojsław w Mielcu
2018-03-15
2018-03-23
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacka z ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie nr 2 - budowa ul. Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję
2018-03-08
2018-03-19
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu z podziałem na 3 części
2018-03-08
2018-03-16
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ubezpieczenie floty autobusowej Urzędu Miejskiego w Mielcu
2018-02-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2018-02-27
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich, dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2018-02-27
2018-03-12
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Zagospodarowanie skweru przy al. Niepodległości i ul. Krzywej w zakresie nawierzchni oraz małej architektury
2018-02-27
2018-03-15
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Wykonanie I Etapu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 16
2018-02-15
2018-02-26
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2018-02-05
2018-02-14
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-01-12
2018-01-30
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Kochanowskiego - Etap I
2017-12-14
2017-12-29
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2017-12-13
2017-12-21
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opieka weterynaryjna oraz obsługa medyczna w schronisku dla zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11
2017-12-12
2017-12-20
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w 2018 r.
2017-12-11
2017-12-19
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec
2017-12-07
2017-12-15
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Obsługa koszy ulicznych z wywozem odpadów
2017-11-24
2017-12-11
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2017-11-16
2017-11-24
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sitki 3 Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia Część 2 - Dostawa RTV, AGD i sprzętu elektrycznego Część 3 - Dostawa sprzętu sportowego
2017-11-09
brak danych
Mielec Gmina Miejska Mielec Promocja działań prospołecznych realizowanych przez miasto Mielec poprzez dyscypliny sportowe na poziomie centralnym
2017-10-20
2017-10-31
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacją: wentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Mielec
Gmina Miejska Mielec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-26
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Ubezpieczenie floty autobusowej Urzędu Miejskiego w Mielcu
2018-03-15
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
2018-03-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych halowych, olimpijskich, dyscyplin sportowych na najwyższym poziomie rozgrywkowym
2018-03-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja miasta Mielca w rozgrywkach drużynowych dyscyplin sportowych na poziomie centralnym
2018-02-16
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSiR w Mielcu
2018-01-29
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Przedmiotem zamówienia jest obsługa koszy ulicznych wraz z wywozem odpadów
2018-01-23
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec
2018-01-10
brak danych
Mielec Dostawy Gmina Miejska Mielec Dostawa wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sitki 3 Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia Część 2 - Dostawa RTV, AGD i sprzętu elektrycznego Część 3 - Dostawa sprzętu sportowego
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w 2018 r.
2018-01-05
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opieka weterynaryjna oraz obsługa medyczna w schronisku dla zwierząt w Mielcu, ul. Targowa 11
2017-12-27
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 - 2+139,20 rozbudowa drogi powiatowej nr 1200R - ul. Witosa w km 1+054,00 -1+418,50 oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej w km 0+000,00 -1+575,80 od ul. Witosa do ul. Inwestorów (na dł. 501m w km 0+840,30 - 1+341,30 poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej - ul. Iwaszkiewicza) w Mielcu łącznej długości 2116,5 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą"
2017-12-19
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów miejskich
2017-12-12
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek nr 2340/7, 2272/2, 2313/10, 2314/2, 2416/16, 2406/5 obręb5 - Smoczka w Mielcu
2017-12-04
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec budowa placu zabaw na terenie osiedla Wojsław przy ul. Witosa - część I
2017-11-28
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. "Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym między innymi wewnętrzną instalacjąwentylacji mechanicznej, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z separatorami, deszczowej, sprężonego powietrza, rozbudowę zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświetleniowej, przebudowę odcinka instalacji co. oraz rozbiórka kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu"
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca - II etap
2017-11-17
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu w rejonie ul. Przemysłowej i Al. Kwiatkowskiego
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Wykonanie usług projektowych
2017-11-17
brak danych
Mielec Usługi Gmina Miejska Mielec Promocja działań prospołecznych realizowanych przez miasto Mielec poprzez dyscypliny sportowe na poziomie centralnym
2017-11-16
brak danych
Mielec Roboty budowlane Gmina Miejska Mielec Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) - etap I

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Mielec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.