eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Międzychód

Gmina Międzychód - przetargiGmina Międzychód - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
2019-04-01
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa Centrum Rekreacyjnego - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare.
2019-01-10
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św.Jana Pawła II w Międzychodzie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Międzychód
Gmina Międzychód - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-28
2019-02-14
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa sieci wodociągowej w m. Popowo.
2018-10-23
2018-11-07
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód.
2018-09-10
2018-09-18
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Usługa ubezpieczenia Gminy Międzychód oraz jednostek organizacyjnych
2018-07-02
2018-07-10
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Międzychód
2018-06-14
2018-07-02
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu
2018-05-22
brak danych
Międzychód Gmina Międzychód Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód, na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o., rozumianej jakozapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym Zamawiającego za pomocą urządzeń stanowiących majątek Wykonawcy.
2018-05-14
2018-06-04
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem
2018-03-20
2018-04-05
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Cmentarnej w Międzychodzie
2018-03-14
2018-03-30
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Kamionnej - utwardzenie terenu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej
2018-02-05
2018-02-21
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap
2018-01-25
2018-02-13
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie
2017-11-29
2017-12-18
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łowyń
2017-10-26
2017-11-07
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód.
2017-10-13
2017-10-23
Międzychód Dostawy Gmina Międzychód Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód
2017-08-24
2017-09-14
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 - ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie
2017-08-22
2017-09-11
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie
2017-08-22
2017-09-08
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód - odcinek 1.
2017-08-10
2017-08-28
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód - odcinki 2 - 8.
2017-08-02
2017-08-18
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie
2017-07-27
2017-08-16
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód - odcinek 1.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Międzychód
Gmina Międzychód - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-22
brak danych
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Usługa ubezpieczenia Gminy Międzychód oraz jednostek organizacyjnych
2018-11-26
brak danych
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód.
2018-08-30
brak danych
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Międzychód
2018-07-25
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu
2018-07-09
brak danych
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód, na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o., rozumianej jakozapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym Zamawiającego za pomocą urządzeń stanowiących majątek Wykonawcy.
2018-07-02
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem.
2018-04-30
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Cmentarnej w Międzychodzie.
2018-04-19
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Kamionnej - utwardzenie terenu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej.
2018-03-16
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap
2018-03-02
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie
2018-01-09
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łowyń.
2017-12-04
brak danych
Międzychód Usługi Gmina Międzychód Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód.
2017-11-14
brak danych
Międzychód Dostawy Gmina Międzychód Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód
2017-09-29
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie
2017-09-29
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadaniaA. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód - odcinek 1.
2017-09-11
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kamionnej
2017-09-11
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie.
2017-07-26
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn
2017-07-07
brak danych
Międzychód Gmina Międzychód Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód, na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o., rozumianej jakozapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym Zamawiającego za pomocą urządzeń stanowiących majątek Wykonawcy.
2017-06-29
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Gmina Międzychód Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Międzychód

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Międzychód
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.