eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miedźno

Gmina Miedźno - przetargiGmina Miedźno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
2018-07-03
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa chodnika w miejscowości Władysławów w ciągu ulicy Turystycznej - etap I
2018-06-06
2018-06-27
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2018-06-05
2018-06-20
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Miedźnie z elementami przebudowy
2018-05-25
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie Drogi Powiatowej S2021 na odcinku od skrzyżowania z Drogą Powiatową S2023 do granic administracyjnych Gminy Miedźno etap 1+ 2

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miedźno
Gmina Miedźno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-14
Miedźno Usługi Gmina Miedźno Udzielenie kredytu długoterminowego
2018-05-18
2018-05-28
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych
2018-05-09
2018-05-17
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych
2018-04-09
2018-04-24
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej w Miedźnie
2018-03-29
2018-04-16
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-03-07
2018-03-26
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska) wg procedury "zaprojektuj i wybuduj"
2018-02-08
2018-02-27
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska) wg procedury "zaprojektuj i wybuduj"
2018-01-23
2018-02-09
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie Drogi Powiatowej S2021 na odcinku od skrzyżowania z Drogą Powiatową S2023 do granic administracyjnych Gminy Miedźno etap 1+ 2
2017-11-09
2017-11-22
Miedźno Usługi Gmina Miedźno Udzielenie kredytu długoterminowego
2017-10-03
2017-10-18
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno "Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno"
2017-09-29
2017-10-09
Miedźno Usługi Gmina Miedźno "Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno"
2017-09-15
2017-10-02
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice i zaadaptowanie pod potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z instalacjami wewnętrznymi WOD-KAN, C.O. i elektryczną"
2017-09-15
2017-09-25
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno "Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, budynków placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 na terenie Gminy Miedźno"
2017-09-12
2017-09-27
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW- 491 do skrzyżowania z drogą powiatową S 2027 w Miedźnie
2017-08-22
2017-09-06
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej S2028 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miedźno przy ulicy Wyzwolenia etap 1+2
2017-08-21
2017-09-05
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie Drogi Powiatowej S2021 na odcinku od skrzyżowania z Drogą Powiatową S2023 do granic administracyjnych Gminy Miedźno etap 1+2
2017-08-21
2017-09-05
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Wykonanie chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie - etap II i III oraz w ulicy Leśnej
2017-08-11
2017-08-28
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowości Miedźno oraz Kołaczkowice Duże, gm. Miedźno-Etap 1.
2017-08-10
2017-08-25
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1026S Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno w zakresie budowy utwardzonego pobocza
2017-07-12
2017-07-20
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miedźno
Gmina Miedźno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-29
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-05-28
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska) wg procedury "zaprojektuj i wybuduj"
2018-03-06
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie Drogi Powiatowej S2021 na odcinku od skrzyżowania z Drogą Powiatową S2023 do granic administracyjnych Gminy Miedźno etap 1+ 2
2017-12-14
brak danych
Miedźno Usługi Gmina Miedźno Udzielenie kredytu długoterminowego
2017-11-21
brak danych
Miedźno Usługi Gmina Miedźno "Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno"
2017-10-26
brak danych
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, budynków placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 na terenie Gminy Miedźno
2017-10-18
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW- 491 do skrzyżowania z drogą powiatową S 2027 w Miedźnie
2017-09-28
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Wykonanie chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie - etap II i III oraz w ulicy Leśnej
2017-09-28
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej S2028 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miedźno przy ulicy Wyzwolenia etap 1+2
2017-09-21
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowości Miedźno oraz Kołaczkowice Duże, gm. Miedźno-Etap 1
2017-09-12
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1026S Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno w zakresie budowy utwardzonego pobocza
2017-08-11
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą wg procedury "zaprojektuj i zbuduj"
2017-06-19
brak danych
Miedźno Usługi Gmina Miedźno USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEDŹNO
2017-04-05
brak danych
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno Zakup energii elektrycznej dla 48 obiektów oświetlenia ulicznego i 33 budynków użyteczności publicznej Gminy Miedźno
2016-12-28
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ - UL. KASZTANOWA - GMINA MIEDŹNO
2016-12-01
brak danych
Miedźno Usługi Gmina Miedźno Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Giny Miedźno
2016-10-12
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicachCmentarna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Zakładowa, Piaskowa, Częstochowska, Kocińska, Brzozowa, Cicha, Leśna, Bór, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa.
2016-09-13
brak danych
Miedźno Roboty budowlane Gmina Miedźno Przebudowa ul. Ułańskiej w Miedźnie - droga powiatowa 2022 S
2016-08-25
brak danych
Miedźno Usługi Gmina Miedźno Dowóz i odwóz dzieci wraz opieką do Gminnego Przedszkola w Miedźnie, Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie, Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Miedźnie w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-07-18
brak danych
Miedźno Dostawy Gmina Miedźno ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ Z WYWROTNĄ SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ OKRYTĄ PLANDEKĄ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miedźno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.