eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - przetargiGmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-05-08
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz tablicy dla Rady Osiedla

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-22
2019-04-02
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie.
2019-03-21
2019-04-08
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019
2019-03-11
2019-03-26
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Równe chodniki dla Szczecina - Etap 1
2019-02-22
2019-03-12
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2019 - 2021"
2019-02-11
2019-02-19
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego
2019-01-31
2019-02-18
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w 2019 roku
2019-01-31
2019-02-18
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego ulic miasta Szczecin w roku 2019
2019-01-17
2019-01-25
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Usługi w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie
2018-12-13
2018-12-21
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami
2018-12-12
2018-12-20
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Likwidację zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin
2018-12-10
2018-12-27
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj
2018-12-03
2018-12-11
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów
2018-11-28
2018-12-06
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów
2018-11-27
2018-12-05
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego CZĘŚĆ I: "Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)". CZĘŚĆ II: "Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.)"
2018-11-27
2018-12-14
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego.
2018-11-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia
2018-11-19
2018-11-27
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego "Likwidację zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin"
2018-11-13
2018-11-22
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN
2018-10-31
2018-11-15
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego "Utworzenie "Strefy 30" w obrębie ulic Okrzei - Budzysza Wosia - Przybyszewskiego - Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego - Reymonta- Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III - Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu"
2018-10-25
2018-11-06
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-01
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego CZĘŚĆ I"Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajówrower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)"
2019-03-28
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego.
2019-02-28
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj
2019-02-13
brak danych
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami.
2019-01-10
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 .) do zamówienia podstawowego pn.Oczyszczanie miasta Szczecin - Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania w Szczecinie
2019-01-10
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 .) do zamówienia podstawowego pn.Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin.
2019-01-08
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów
2019-01-03
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów
2019-01-02
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN
2018-12-10
brak danych
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego "Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie"
2018-11-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 1. Przebudowa ulicy Przylesie w Szczecinie na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED. 2. Przebudowa ulicy Tatarakowej dz. nr 42 ob. 4087, dz. nr 62/3, 62/4, 62/13, 62/17 ob. 4098, dz. nr 54 ob. 4011, dz. nr 61 ob. 4012 w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED.
2018-11-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego objętego umową nr ZDiTM 116/2017 z dnia 04.09.2017 r. pn.Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin - jezdnia północna".
2018-10-26
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6) polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczeci w 2018 roku objętego Umową ZDiTM Nr 61/2018 zawartą w dniu 25 maja 2018 r.
2018-10-18
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin
2018-10-03
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obrębu 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie.
2018-09-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przebudowa drogi w ciągu ul. Cukrowej, polegającej na budowie miejsc postojowych i chodnika oraz wpustów kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (realizacja zadania w zakresie branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego)
2018-09-07
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego objętego umową nr 26/TOR/2018 z dnia 22.01.2018 r. pn.:Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na Żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy.
2018-08-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6) polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla oznakowania mostów w Szczecinie objętego Umową ZDiTM Nr 73/2018 zawartą w dniu 22 czerwca 2018 r.
2018-08-02
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia
2018-07-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przebudowa ul. Tynieckiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.