eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargiGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-14
2019-11-26
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie naprawy dachu na trybunie wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie
2019-11-13
2019-11-22
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie (7 części)
2019-11-12
2019-11-21
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 (7 części) na 2020 r.
2019-11-08
2019-11-18
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie
2019-11-08
2019-11-27
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - Zadanie 2.4
2019-11-07
2019-11-19
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności mięsa, wędlin i konserw mięsnych do Domu Pomocy Społecznej ul. Mjr H. Sucharskiego w Rzeszowie w 2020 r.
2019-10-31
2019-11-18
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie wykonania oświetlenia boiska do piłki nożnej przy ul. Stanisława Gliwy w Rzeszowie
2019-08-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II - część pierwsza zadania II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-05
2019-11-15
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)
2019-11-04
2019-11-14
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-11-04
2019-11-13
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie w 2020 r (7 części)
2019-10-31
2019-11-14
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki SP nr 5 w Rzeszowie w 2020 r. (7 części)
2019-10-31
2019-11-12
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie do wymogów II ligi piłki nożnej
2019-10-30
2019-11-08
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki SP nr 10 w Rzeszowie w 2020r.
2019-10-30
2019-11-13
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie - 6 części
2019-10-30
2019-11-07
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa i montaż urządzeń AGD w kuchni Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie
2019-10-29
2019-11-07
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie
2019-10-29
2019-11-06
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 24
2019-10-28
2019-11-07
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020 r
2019-10-28
2019-11-07
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych- cz. 10 ( 2 części)
2019-10-28
2019-11-05
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zakup specjalistycznego sprzętu USG dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie ( 2 części)
2019-10-25
2019-11-05
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
2019-10-24
2019-11-05
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa mrożonek do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-10-24
2019-11-06
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-10-23
2019-11-07
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie remontu pokrycia dachowego na budynku przy ul. Ks. Jałowego 23 a
2019-10-23
2019-11-04
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa produktów konserwowanych, puszkowanych oraz różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-10-23
2019-10-31
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-10-21
2019-10-29
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla niemowląt do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-13
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Usługa utrzymania instalacji elektrycznych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego "STAL" w Rzeszowie wraz z przeglądami technicznymi, konserwacją obiektów i systemów
2019-11-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2019-11-07
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Sporządzenie operatów szacunkowych cz. 8 (2 części)
2019-11-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych dróg utrzymywanych przez MZD w Rzeszowie
2019-11-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie w formule zaprojektuj - zbuduj - etap I
2019-11-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku o szyb windy z komunikacją z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie w formule zaprojektuj-zbuduj - etap II
2019-10-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej
2019-10-30
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych cz. 8 (2 części)
2019-10-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych.
2019-10-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technologii włazów samopoziomujących
2019-10-18
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Bieżące utrzymanie miejskich szaletów kontenerowych na terenie miasta Rzeszowa
2019-10-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rzeszowa
2019-10-09
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Wykonanie prac geodezyjnych cz. 7 (2 części)
2019-10-07
brak danych
Rzeszów Dostawy Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Dostawa fortepianów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie (2 części)
2019-10-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4.
2019-10-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane związane z przebudową i remontem "Domu Kota"
2019-10-04
brak danych
Rzeszów Usługi Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Rzeszowie
2019-10-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego na terenie Rzeszowa - 4 części
2019-10-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego - 5 części
2019-09-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie ul. Lenartowicza 13

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.