eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina - Miasto Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg - przetargiGmina - Miasto Elbląg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-08
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg Usługa asysty technicznej oprogramowania użytkowego, tj. Systemu OTAGO - ASSECO Data Systems S.A.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina - Miasto Elbląg
Gmina - Miasto Elbląg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-20
2019-01-03
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg "Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK"
2018-12-19
2019-01-04
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Wykonanie i dostawa w latach 2019-2020 tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów rejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
2018-12-17
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - ESIP
2018-12-17
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED
2018-12-14
2019-01-04
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Podziały geodezyjne nieruchomości
2018-11-27
2018-12-11
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą
2018-11-20
2018-11-30
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Wykonanie i dostawa w latach 2019-2020 tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów rejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
2018-11-02
2018-11-19
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt
2018-10-15
2018-10-31
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego" w ramach projektu "Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"
2018-10-10
2018-10-19
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg "System głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny"
2018-10-08
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - odcinek ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.
2018-10-04
2018-10-12
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów
2018-09-12
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg "Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga"
2018-09-12
2018-09-21
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg "System głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny"
2018-09-07
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg "Odnowa nawierzchni drogowych na skrzyżowaniu ulic Królewiecka - Tadeusza Kościuszki w Elblągu wraz ze zmianą organizacji ruchu"
2018-09-03
2018-09-14
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg - sektor 2
2018-08-22
2018-09-06
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową z Aleją Grunwaldzką w Elblągu
2018-08-17
2018-08-29
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów
2018-08-07
2018-08-23
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5."
2018-07-20
brak danych
Elbląg Gmina - Miasto Elbląg Usuwanie szkód na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawalnych opadów atmosferycznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina - Miasto Elbląg
Gmina - Miasto Elbląg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-02
brak danych
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów
2018-12-31
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt
2018-12-31
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5."
2018-11-07
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - odcinek ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.
2018-11-06
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko-łyżwiarskim ul. Agrykola
2018-11-06
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola w Elblągu
2018-11-05
brak danych
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg - sektor 2
2018-10-17
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową z Aleją Grunwaldzką w Elblągu
2018-10-15
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga"
2018-10-10
brak danych
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg - sektor 2
2018-10-02
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Odnowa nawierzchni drogowych na skrzyżowaniu ulic Królewiecka - Tadeusza Kościuszki w Elblągu wraz ze zmianą organizacji ruchu"
2018-09-19
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg "Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"
2018-09-06
brak danych
Elbląg Dostawy Gmina - Miasto Elbląg Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 2. Zakup i montaż kamer na obiekcie mostowym w ciągu ulicy Lotniczej
2018-08-24
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 w Elblągu
2018-08-14
brak danych
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu"Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2018-08-13
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Usuwanie szkód na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawalnych opadów atmosferycznych
2018-07-31
brak danych
Elbląg Usługi Gmina - Miasto Elbląg Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga
2018-07-30
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Usuwanie szkód w 8 oświatowych obiektach użyteczności publicznej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawalnych opadów atmosferycznych"
2018-07-16
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu w ramach projektu "Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu"
2018-07-16
brak danych
Elbląg Roboty budowlane Gmina - Miasto Elbląg Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Cmentarza Dębica"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina - Miasto Elbląg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.