eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór inkasenta na pobieranie opłaty targowej-10 części
2015-11-24
2015-12-04
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015-11-10
2015-12-21
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-10
2015-11-18
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT
2015-10-30
2015-11-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisk
2015-10-29
2015-11-09
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa komputerów przenośnych, przełączników zarządzalnych warstwy 2 i oprogramowania - 5 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
2015-10-28
2015-11-10
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie współfinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 4.3 Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
2015-10-28
2015-11-09
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w Gminie Miasto Częstochowa
2015-10-27
2015-11-12
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dokończenie robót niewykonanych dotyczących zadaniaRozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
2015-10-26
2015-11-04
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych 3 samochodów dla Urzędu Miasta Częstochowy
2015-10-26
2015-11-10
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu zabaw dla dzieci Kolorowe i zdrowe dzieciństwo w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w Częstochowie.
2015-10-20
2015-11-05
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego
2015-10-16
2015-10-26
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup, dostawa i zainstalowanie 50 zestawów komputerowych w 10 gospodarstwach domowych i 4 szkołach na terenie Częstochowy w ramach projektu Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa
2015-10-14
2015-11-24
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług pocztowych na rzecz 4 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2016 roku
2015-10-13
2015-10-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 15 zestawów komputerowych dla dwóch szkół oraz pięciu gospodarstw domowych w Częstochowie w ramach projektuInternet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa - 2 części
2015-10-02
2015-10-12
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa kolorowych skanerów płaskich (2 szt.) na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-09-23
2015-10-01
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa kolorowych skanerów płaskich (2 szt.) na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-09-23
2015-10-08
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa serwera, sprzętu komputerowego, oprogramowania, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy- 6 części.
2015-09-18
2015-10-06
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej.
2015-09-18
2015-10-02
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 50 fabrycznie nowych zestawów komputerowych w 10 gospodarstwach domowych i 4 szkołach na terenie Częstochowy
2015-09-18
2015-10-02
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2015-09-10
2015-09-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
2015-09-10
2015-09-24
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 15 zestawów komputerowych dla dwóch szkół oraz pięciu gospodarstw domowych w Częstochowie w ramach projektuInternet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa - 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa 3 fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy - 3 części
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
2015-11-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 15 zestawów komputerowych dla dwóch szkół oraz pięciu gospodarstw domowych w Częstochowie w ramach projektuInternet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa - 2 części
2015-11-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 50 zestawów komputerowych w 10 gospodarstwach domowych i 4 szkołach na terenie Częstochowy
2015-11-06
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2015-11-03
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie współfinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 4.3 Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
2015-11-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej
2015-10-29
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa serwera, sprzętu komputerowego, oprogramowania, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy- 6 części
2015-10-26
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa kolorowych skanerów płaskich (2szt.) na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-10-19
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących oraz oprogramowania biurowego w ramach doposażenia sekretariatu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
2015-10-02
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie opieki serwisowej oraz eksploatacyjnej systemu wdrożonego w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy pn. Aplikacja Ewidencji i Zarządzania Mieniem Gminy i Skarbu Państwa (GRN_EZM) wraz z usunięciem istniejących awarii i usterek.
2015-09-21
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2015-09-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy - 7 części.
2015-09-07
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Bieżącej konserwacji rowów na terenie miasta Częstochowy
2015-09-04
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa bazy treningowej Miejskiego Stadionu Piłkarskiego RAKÓW przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.
2015-09-02
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dost.(w przyp., gdy siedz.wyk. znajduje się w odległ. > 50 km od siedz. zamawiającego) fabr. nowych samochodów na potrzeby UM Cz-wy i jedn. podl.Cz.1-Zakup i dost. 3 samochodów typu Van (tej samej marki, modelu i typu) dla Straży Miejskiej w Cz-wie (z adapt. na poj.specj.) Cz.2-Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 9 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy Cz.3-Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln. benzyn. Cz.4-Zakup i dostawa samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln. wysokopr
2015-08-25
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch sal dydaktycznych na parterze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Żabiej 1 w Częstochowie w celu stworzenia Centrum Multimedialnego - III postępowanie.
2015-08-25
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku przy ul. Kilińskiego 139/141 w Częstochowie oraz mieszkańców sąsiednich budynków.
2015-08-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dost.(w przyp., gdy siedz.wyk. znajduje się w odległ.>50 km od siedz. zamawiającego) fabr. nowych samochodów na potrzeby UM Cz-wy i jedn.podl.Cz.1 - Zakup i dost. 3 samochodów typu Van (tej samej marki, modelu i typu) dla Straży Miejskiej w Cz-wie (z adapt. na poj. specj.) Cz.2 - Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 9 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy Cz.3 - Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln.benzyn. Cz.4 - Zakup i dostawa samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln.wysokopr
2015-08-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu rekreacyjnego 3 w 1 oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Częstochowie - 2 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.