Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-30
2015-03-12
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów.
2015-01-30
2015-02-09
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - niepełnosprawność wzroku, niepełnosprawność słuchu i niepełnosprawność ruchowa na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-01-27
2015-02-04
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - Autyzm i Zespół Aspergera na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-01-27
2015-02-04
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę materiałów specjalistycznych na potrzeby terapii przez sztukę realizowanej w ramach projektu pn. Szkoła bez barier
2015-01-27
2015-02-04
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę schodołazów i podjazdów dla wózków inwalidzkich na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-01-23
2015-02-02
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę tabletów i odtwarzaczy CD na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-22
2015-01-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - upośledzenia w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-01-22
2015-01-30
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla uczniów/uczennic biorących udział w stażach, w ramach projektu Złap staż.
2015-01-22
2015-01-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu planowania i zarządzania wydarzeniami artystycznymi, szkoleniami i eventami w ramach projektu Praktyka czyni mistrza
2015-01-22
2015-01-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części.
2015-01-12
2015-01-21
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego celem sporządzenia operatów szacunkowych
2014-12-30
2015-01-12
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w 40 wskazanych przez Zamawiającego gospodarstwach domowych w Częstochowie
2014-12-30
2015-01-09
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna w trakcie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w ramach projektu Kuźnia talentów
2014-12-29
2015-01-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa przeprowadzenia zajęć grupowego doradztwa zawodowego, indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów z psychologiem dla uczniów i uczennic na potrzeby Projektu pn. Szkoła bez barier
2014-12-22
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2015
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA Personel.NET oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2015 roku.
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa - 12 numerów
2014-12-17
2014-12-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa cateringowa realizowana w ramach projektu Wspomaganie na piątkę
2014-12-17
2014-12-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi ekspertów oraz prowadzenie warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie na piątkę - 76 części.
2014-12-12
2015-01-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz 90 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych
2014-12-11
2014-12-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2015 roku.
2014-12-05
2014-12-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
2014-12-01
2014-12-11
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zorganizowanie praktyk, w tym zapewnienie opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu Akademia Młodego Zawodowca.
2014-11-28
2014-12-08
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu - autyzm i zespół Aspergera w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 5 części
2014-11-28
2014-12-08
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych, skanera i eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia projektu pn. Dostępni dla Ciebie - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-26
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i konfiguracja w 40 wskazanych przez Zamawiającego gospodarstwach domowych w Częstochowie
2015-01-22
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa - 12 numerów.
2015-01-19
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego Eregion częstochowski
2015-01-16
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa zarządzanie lokalami mieszkalnymi Skarbu Państwa
2015-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy na rok 2015
2015-01-13
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2015 roku.
2015-01-08
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015-01-08
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć rozwijających, wyrównawczych, zawodowych, wspomagających na potrzeby projektu pn. Akademia Młodego Zawodowca - 81 części.
2015-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć na basenie (instruktor, wynajęcie basenu) dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Kuźnia talentów
2015-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna oraz zorganizowania i realizacji wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w ramach projektu Kuźnia talentów - 2 części
2015-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług pocztowych na rzecz 4 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2015 roku
2015-01-02
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa przeprowadzenia i zorganizowania kursów zawodowych, w tym kursów zawodowych certyfikowanych, dla uczniów biorących udział w projekcie pn. Akademia Młodego Zawodowca- 33 części.
2014-12-23
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe
2014-12-23
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa podręczników oraz słowników dla potrzeb realizacji kursów językowych z elementami języka biznesowego w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe
2014-12-19
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie warsztatów Młody Bill Gates w liceach na terenie miasta Częstochowa oraz zapewnienie materiałów edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe - 26 części
2014-12-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie kursów zawodowych w tym kursów certyfikowanych - 31 częsci - projekt Mam zawód - mam pracę w regionie
2014-12-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w tym kursów certyfikowanych dla uczestników projektu pn.Mam zawód - mam pracę w regionie - 31 części
2014-12-17
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych, skanera i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia projektu pn. Dostępni dla Ciebie - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji
2014-12-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2014-12-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Young in Europe

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.