eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-21
2016-07-06
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa instalacji klimatyzacji w wybranych budynkach Urzędu Miasta Częstochowy - II części
2016-06-20
2016-06-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy
2016-06-17
2016-07-04
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa tarasu oraz budowa muru oporowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie
2016-06-17
2016-07-04
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja następujących zadańCzęść 1 - Likwidacja barier architektonicznych dla Szkoły Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18 przy ul. Orkana 95/109 w Częstochowie; Część 2 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15 w Częstochowie
2016-06-17
2016-06-29
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-10
2016-06-28
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych.
2016-06-09
2016-06-20
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2016-06-06
2016-06-20
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Najem terminala płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych.
2016-06-02
2016-06-20
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców - IV części.
2016-06-02
2016-06-20
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont korytarzy w IX LO im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie
2016-05-30
2016-06-14
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Modernizacja świetlicy szkolnej i jadalni połączona z przebudową segmentu A wraz z instalacją gazową i wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 i Gimnazjum nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie
2016-05-23
2016-06-13
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców - III części.
2016-05-20
2016-06-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa opracowanie audytów energetycznych dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie (TZN, SP nr 32, SP nr 1, Gim nr 12) oraz na ich podstawie przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowanej do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2016-05-17
2016-05-30
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2016-05-16
2016-05-31
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34
2016-05-12
2016-05-19
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2016-05-09
2016-05-31
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców - II części.
2016-05-06
2016-05-31
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Budowa boisk, bieżni, zjazdu publicznego i utwardzenie terenu Część 1 - Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 7 im. Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie; Część 3 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, ul. Legionów 23 w Częstochowie; Część 4 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Czołgistów wraz z utwardzeniem terenu przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5 w Częstochowie
2016-04-25
2016-05-16
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnychcz.1wykonanie placu rekreacji ruchowej na osiedlu Słonecznym w Częstochowie, cz.2zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Częstochowie, ul. Wirażowa 8, cz.3przedłużenie istniejących piłkochwytów boiska przy SP nr 17 w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 130
2016-04-25
2016-05-17
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizację zadania p.n.Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3, a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)
2016-04-21
2016-05-10
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont korytarzy w IX LO im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie.
2016-04-18
2016-05-10
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulicSobieskiego, Pułaskiego i Focha
2016-04-15
2016-05-09
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicCentrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie
2016-04-05
2016-04-26
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. PCK 18 w Częstochowie
2016-04-01
2016-04-25
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie dz. nr ew. 77/1 obręb 250

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2016-06-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadania p.n.Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)
2016-06-06
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulicSobieskiego, Pułaskiego i Focha
2016-05-23
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa sanitariatów w niżej wymienionych obiektach oświatowych w CzęstochowieCzęść 1- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6; Część 2 - Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Ogrodowa 50/64; Część 3 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Al. Niepodległości 16/18
2016-05-23
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta Częstochowy poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną
2016-05-19
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. PCK 18 w Częstochowie.
2016-05-19
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie dz. nr ew. 77/1 obręb 250
2016-05-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2016-05-10
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23.
2016-05-09
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie; Część 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie
2016-05-09
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w placówkach miejskich w Częstochowie - III części
2016-05-05
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1- Budowa kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie
2016-05-05
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby sekretariatu RIT - 2 części.
2016-05-05
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remonty w placówkach oświatowych w CzęstochowieCzęść 1 - remont elewacji i dachu budynku SP Nr 2, ul. Baczyńskiego 2a; Część 2 - remont elewacji budynku VII L.O. im. M. Kopernika, ul. Nowowiejskiego 18
2016-04-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowychCzęść 1 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 przy ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie; Część 2 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2A w Częstochowie; Część 3 - Remont sali gimnastycznej i zaplecza sali w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie
2016-04-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Kompleksowa dostawa obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz 88 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych
2016-04-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
2016-04-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie. Część 4 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej w Częstochowie
2016-04-07
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sport - żużelPromocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej, organizowanych przez Polski Związek Motorowy oraz podczas innych ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów żużlowych
2016-04-04
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.