Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-24
2015-04-14
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa kanalizacji sanitarnejCzęść 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej w Częstochowie, Część 2 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie, Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wadowickiej w Częstochowie
2015-03-20
2015-03-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie i zorganizowanie kursów zawodowych, szkoleń certyfikowanych oraz zajęć zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. Akademia młodego zawodowca - 23 części.
2015-03-20
2015-04-07
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa nagród w konkursach przedmiotowych w ramach projektu Kuźnia talentów - 5 części
2015-03-20
2015-03-31
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa artykułów biurowych, materiałów do archiwizacji i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy
2015-03-20
2015-04-01
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Weryfikacja danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz danych ewidencyjnych budynków
2015-03-20
2015-04-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi przygotowania, dowozu oraz podania cateringu na potrzeby czterech konkursów w ramach projektu Kuźnia talentów
2015-03-20
2015-03-31
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
2015-03-18
2015-04-13
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontów dachów w 7 placówkach Gminy Miasta Częstochowy
2015-03-17
2015-04-08
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół nr 3 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie
2015-03-02
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek.
2015-02-27
2015-04-09
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-09
2015-03-17
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadania pn.Promocja miasta poprzez sportPromocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA
2015-03-06
2015-03-25
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remonty w placówkach oświatowychczęść 1-Remont korytarzy, klatki schodowej oraz pokoju nauczycielskiego w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy Al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie część 2-Remont korytarzy, klatki schodowej oraz sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Ludowa 58 w Częstochowie
2015-03-05
2015-03-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych
2015-02-27
2015-03-16
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie
2015-02-27
2015-03-23
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana istniejącej stolarki okiennej w placówkach oświatowych w Częstochowie - IX obiektów
2015-02-26
2015-03-19
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 16, ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie
2015-02-25
2015-03-05
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. Szkoła bez barier w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r
2015-02-24
2015-03-04
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - niepełnosprawności wzroku, upośledzeń w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz Autyzmu i Zespołu Aspergera na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-02-24
2015-03-04
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi organizacji oraz realizacji wycieczek w ramach projektu Kuźnia talentów - 6 części
2015-02-23
2015-03-03
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zorganizowanie praktyk, w tym zapewnienie opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Akademia Młodego Zawodowca
2015-02-23
2015-03-03
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla uczniów/uczennic biorących udział w stażach, w ramach projektu Złap staż
2015-02-20
2015-03-10
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont sanitariatówCzęść 1w budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie Część 2w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie Część 3w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Leginów 58 w Częstochowie.
2015-02-20
2015-03-03
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii
2015-02-17
2015-03-11
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontu basenu pływackiego w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie
2015-02-13
2015-02-23
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pełnienia funkcji opiekuna na potrzeby praktyk organizowanych w Niemczech dla uczniów i uczennic dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery
2015-02-10
2015-02-18
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę oprogramowania wraz z licencją i instalacją na potrzeby wdrożenia specjalistycznego systemu informatycznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery.
2015-02-09
2015-02-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemów MAGISTRAT i EUROBUDŻET w okresie od 23.02.2015 r. do 31.01.2016 r.
2015-02-03
2015-02-11
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia oraz pełnienia funkcji opiekuna na potrzeby praktyk organizowanych w Niemczech dla uczniów i uczennic dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery- 2 części.
2015-02-03
2015-02-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet wraz z dostarczeniem i konfiguracją urządzeń/akcesoriów niezbędnych do świadczenia tej usługi dla 40 gospodarstw domowych w Częstochowie
2015-02-03
2015-02-11
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi zorganizowania praktyk i pełnienia funkcji opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczniów z dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery -2 części.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-27
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa świadczenie usługi zorganizowanie praktyk, w tym zapewnienie opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu Akademia Młodego Zawodowca
2015-03-26
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pnBudowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
2015-03-20
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. Szkoła bez barier w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
2015-03-20
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - niepełnosprawności wzroku, upośledzeń w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz Autyzmu i Zespołu Aspergera na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla uczniów/uczennic biorących udział w stażach w ramach projektu pn. Złap staż
2015-03-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę materiałów specjalistycznych na potrzeby terapii przez sztukę realizowanej w ramach projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-16
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemów MAGISTRAT i EUROBUDŻET w okresie od 23.02.2015 r. do 31.01.2016 r.
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu planowania i zarządzania wydarzeniami artystycznymi, szkoleniami i eventami w ramach projektu Praktyka czyni mistrza
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi zorganizowania praktyk i pełnienia funkcji opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczniów z dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery -2 części
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia oraz pełnienia funkcji opiekuna na potrzeby praktyk organizowanych w Niemczech dla uczniów i uczennic dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery- 2 części.
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pełnienia funkcji opiekuna na potrzeby praktyk organizowanych w Niemczech dla uczniów i uczennic dwóch zespołów szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery.
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - upośledzenia w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - niepełnosprawność wzroku, niepełnosprawność słuchu i niepełnosprawność ruchowa na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć w ramach tutoringu - Autyzm i Zespół Aspergera na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-06
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę tabletów i odtwarzaczy CD na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
2015-03-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części.
2015-03-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA Personel.NET oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2015 roku.
2015-02-27
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet wraz z dostarczeniem i konfiguracją urządzeń/akcesoriów niezbędnych do świadczenia tej usługi dla 40 gospodarstw domowych w Częstochowie
2015-02-27
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego celem sporządzenia operatów szacunkowych
2015-02-26
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów multimedialnych i cyfrowych, sprzętu komputerowego, programów multimedialnych na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.