eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-19
2018-01-30
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego dla 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2018 roku
2018-01-19
2018-01-29
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych.
2018-01-19
2018-01-30
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów elektronicznych, elektrotechnicznych i mechatronicznych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie" - 3 części.
2018-01-12
2018-01-29
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Wyposażenie budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie w meble, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i komputerowy - 2 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-03
2018-01-15
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę Vulcan
2017-12-28
2018-01-10
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i montaż obrabiarki CNC na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-12-28
2018-01-11
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Budowa ścianki wspinaczkowej stanowiącej wyposażenie ogrodu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-12-22
2018-01-08
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika "CGK" (12 numerów) oraz dostarczenie jeden raz w miesiącu do siedziby Zamawiającego
2017-12-20
2018-01-10
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa zadaszenia lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie wraz z niezbędną infrastrukturą.
2017-12-18
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2018 roku.
2017-12-18
2017-12-27
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku
2017-12-07
2017-12-18
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu "Akademia rozwoju kompetencji" - 2 części.
2017-12-07
2017-12-19
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 4 części.
2017-12-07
2017-12-15
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 26 części
2017-12-07
2017-12-19
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-12-05
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Zakup licencji do modułu MICOMP_Analizy oraz obsługi kodów wielowymiarowych.
2017-12-05
2017-12-18
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa drukarek i kserokopiarek do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start- doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"
2017-12-04
2017-12-13
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia placu zabaw dla Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - 7 części
2017-12-04
2017-12-14
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi usuwania pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego.
2017-12-01
2017-12-11
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i wyrobów elektrycznych na kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pn. "Akademia rozwoju kompetencji" - 3 części.
2017-12-01
2017-12-11
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i montaż obrabiarki CNC na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-12-01
2017-12-12
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Transport osób niepełnosprawnych z terenu miasta Częstochowy w 2018 roku
2017-11-28
2017-12-07
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu do wspinaczki na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"
2017-11-27
2017-12-18
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie
2018-01-17
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm) i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego
2018-01-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 4 części
2018-01-10
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.
2018-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy (wraz z obsługą trzech sal konferencyjnych) oraz terenów wokół nich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
2018-01-04
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zamówienie na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów stanowiących wyposażenie hoteli, restauracji i doposażenie pracowni szkolnych oraz naczyń i akcesoriów gastronomicznych na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"
2017-12-28
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania"Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie" - II postępowanie.
2017-12-28
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa serwera, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów, oraz licencji do istniejącego systemu wydruków dla Urzędu Miasta Częstochowy - 9 części
2017-12-27
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup licencji do modułu MICOMP_Analizy oraz obsługi kodów wielowymiarowych
2017-12-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie" - 2 części.
2017-12-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa serwera, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, konsoli KVM oraz rozbudowa istniejącego systemu wydruków dla Urzędu Miasta Częstochowy - 5 części
2017-12-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów cyfrowych do pracowni fotograficzno-filmowej w ramach projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start- doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-11-30
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i wdrożenie systemu VoIP z licencjami dostępowymi integrującymi istniejący system telekomunikacyjny Gminy Miasta Częstochowy z jednostkami zewnętrznymi
2017-11-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń pracowni praktycznych nauki zawodu i warsztatów szkolnych w placówkach oświatowych w Częstochowie -2 części
2017-11-22
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego i tapicerskiego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 2 części
2017-11-22
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zamówienie na zakup i dostawę mebli do pracowni zawodów na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca" - 2 części
2017-11-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia dla Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 2"- 4 części.
2017-11-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek w ramach projektu pn. Bajkowe przedszkole2 części Część 1 - Materiały biurowe dla 6 przedszkoli w Częstochowie Część 2 - Tonery do drukarek dla 5 przedszkoli w Częstochowie
2017-11-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów geodezyjnych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"
2017-10-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - I etap - Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.