eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-02-28
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy.
2017-02-16
2017-02-24
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu terapeutycznego do terapii TOMATIS w ramach projektu pn. "Bajkowe przedszkole"
2017-02-13
2017-02-27
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-03
2017-02-13
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej na potrzeby projektu "Dostępna szkoła".
2017-02-03
2017-02-13
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa - 11 numerów oraz dostarczenie jeden raz w miesiącu do siedziby Zamawiającego.
2017-01-30
2017-02-08
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w granicach Rejonu II - Północ o pow. 24 ha w roku 2017.
2017-01-30
2017-02-08
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów multimedialnych i cyfrowych, sprzętu komputerowego, sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznych pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bajkowe przedszkole" - 4 części
2017-01-03
2017-01-13
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa w roku 2017
2017-01-03
2017-01-16
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części.
2016-12-30
2017-01-09
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych.
2016-12-27
2017-01-05
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne, pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające i artykułów higieniczno-sanitarnych i bhp w ramach projektu "Dostępna szkoła".
2016-12-27
2017-01-10
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 2 części
2016-12-22
2017-01-03
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2017 roku.
2016-12-16
2017-01-03
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów oraz sprzętu poligraficznego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 2 części
2016-12-16
2017-01-04
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, muzycznego, filmowego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 3 części
2016-12-16
2017-01-05
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa mebli na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca"
2016-12-13
2016-12-21
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu terapeutycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu pn. "Bajkowe przedszkole" - 3 części
2016-12-09
2016-12-21
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2017 roku.
2016-12-06
2016-12-13
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
2016-12-05
2016-12-14
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2017 roku.
2016-11-28
2016-12-07
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2017, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2007/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w uchwale Nr 930/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2016-11-24
2016-12-06
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń o ogólnej powierzchni 13.265 m2 w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy (wraz z obsługą trzech sal konferencyjnych) oraz terenów wokół nich o ogólnej powierzchni 7.335 m2 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
2016-11-23
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup licencji oprogramowania Centralny Rejestr VAT oraz Jednostkowy Rejestr VAT będący rozszerzeniem istniejącego systemu Magistrat 2 for Windows.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-19
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu terapeutycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu pn. "Bajkowe przedszkole" - 3 częściCzęść 1. Zakup i dostawa sprzętu do terapii TOMATIS, Część 2. Zakup i dostawa sprzętu do terapii BIOFEEDBACK wraz ze szkoleniem oraz artykułami medycznymi, Część 3. Zakup i dostawa sprzętu do treningu sensomotorycznego wraz ze szkoleniem.
2017-01-10
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń o ogólnej powierzchni 13.265 m2 w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy (wraz z obsługą trzech sal konferencyjnych) oraz terenów wokół nich o ogólnej powierzchni 7.335 m2 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
2017-01-09
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowyc w Częstochowie w 2017 roku.
2017-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2017, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2007/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w uchwale Nr 930/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2017-01-05
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) w 2017r. i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do zamawiającego.
2017-01-04
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP w Częstochowie w 2017 roku.
2016-12-30
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup licencji oprogramowania Centralny Rejestr VAT oraz Jednostkowy Rejestr VAT będący rozszerzeniem istniejącego systemu Magistrat 2 for Windows.
2016-12-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
2016-12-06
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i plotera - 3 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
2016-11-16
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Realizacja następujących zadańRewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - Zagospodarowanie terenu wokół skateparku w Parku Lisiniec, Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska
2016-11-15
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera, macierzy, skanerów i zasilaczy awaryjnych - 8 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
2016-11-02
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Budowa zespołu boisk piłkarskich treningowych, w skład którego wchodzi jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią (trawa sztuczna) oraz jedno boisko z nawierzchnią hybrydową (95% trawa naturalna, 5% trawa sztuczna), wraz z piłkochwytami i oświetleniem dozorowym, na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" w Częstochowie ul. Limanowskiego 83, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn."Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie".
2016-10-19
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w Gminie Miasto Częstochowa
2016-10-18
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców, tj.Część I-Plac zabaw dla dzieci przy Alei Pokoju 10/12 w Częstochowie (etap I i etap II) LokalizacjaCzęstochowa, dzielnica Raków w Częstochowie, dz. nr ew.48/4 obręb 0311, 38/12, obręb 0305. WłasnośćGmina Miasto Częstochowa Część II-Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie LokalizacjaCzęstochowa, ul. Piastowska, dzielnica Stradom, dz. nr ewid.6/2, 32, obręb 0287. WłasnośćGmina Miasto Częstochowa
2016-09-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynków miejskich przedszkoli w Częstochowie - IV części
2016-09-19
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2016-09-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera, przełączników zarządzalnych warstwy 2, akcesoriów komputerowych i oprogramowania - 14 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.
2016-09-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Renowacja boiska bo piłki nożnej, ul. Krakowska 80 w Częstochowie.
2016-09-01
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa i przebudowa budynku I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie przy Al. Kościuszki 8
2016-08-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie wyprodukowanego przez Warszawską Fabrykę Dźwigów TRANSLIFT PP w Warszawie na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.