eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
2016-02-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sportPromocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA oraz podczas organizacji lub/i udziału w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich.
2016-02-08
2016-02-24
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie. Część 4 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej w Częstochowie
2016-02-05
2016-02-15
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-15
2016-02-09
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 5 częściCZĘŚĆ 1Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Baczyńskiego 2 A w Częstochowie, CZĘŚĆ 2Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie, CZĘŚĆ 3Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Przerwy Tetmajera 40 w Częstochowie, CZĘŚĆ 4Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego, ul. Warszawska 142 w Częstochowie, CZĘŚĆ 5Budowa boiska przy Gimnazjum nr 12, ul. Okólna 39/41 w Częstochowie.
2016-01-15
2016-01-26
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części
2015-12-22
2016-01-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa
2015-12-21
2016-01-04
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2015-12-18
2015-12-28
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR (dawniej TETA Personel.NET) oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2016 roku.
2015-12-18
2015-12-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Najem 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
2015-12-17
2015-12-29
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2016 roku.
2015-12-16
2016-01-26
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Kompleksowa dostawa obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz 88 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych
2015-12-10
2015-12-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2016.
2015-12-09
2015-12-17
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Najem 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
2015-12-04
2015-12-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR (dawniej TETA Personel.NET) oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i  aktualizacyjną w 2016 roku
2015-12-04
2015-12-15
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Sprzątanie pomieszczeń w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Częstochowy, terenów wokół nich oraz obsługa dwóch sal konferencyjnych w 2016 roku
2015-11-26
2015-12-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór inkasenta na pobieranie opłaty targowej-10 części
2015-11-24
2015-12-04
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015-11-10
2015-11-18
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT
2015-11-10
2015-12-21
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części.
2015-10-30
2015-11-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisk
2015-10-29
2015-11-09
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa komputerów przenośnych, przełączników zarządzalnych warstwy 2 i oprogramowania - 5 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
2015-10-28
2015-11-10
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie współfinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 4.3 Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
2015-10-28
2015-11-09
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w Gminie Miasto Częstochowa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-25
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części
2016-01-20
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR (dawniej TETA Personel.NET) oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2016 roku.
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do Zamawiającego
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług pocztowych na rzecz 4 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2016 roku
2016-01-11
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Sprzątanie pomieszczeń w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Częstochowy, terenów wokół nich oraz obsługa dwóch sal konferencyjnych w 2016 roku
2016-01-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2016 roku.
2016-01-08
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016.
2016-01-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2016.
2015-12-17
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisk.
2015-12-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa komputerów przenośnych, przełączników zarządzalnych warstwy 2 i oprogramowania - 6 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
2015-12-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT
2015-12-10
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie współfinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 4.3 Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
2015-12-04
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dokończenie robót niewykonanych dotyczących zadaniaRozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
2015-12-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu zabaw dla dzieci Kolorowe i zdrowe dzieciństwo w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w Częstochowie.
2015-11-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa 3 fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy - 3 części
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
2015-11-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 15 zestawów komputerowych dla dwóch szkół oraz pięciu gospodarstw domowych w Częstochowie w ramach projektuInternet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa - 2 części
2015-11-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup, dostawa i zainstalowanie 50 zestawów komputerowych w 10 gospodarstwach domowych i 4 szkołach na terenie Częstochowy
2015-11-06
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.