Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA Personel.NET oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2015 roku.
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN
2014-12-18
2014-12-30
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa - 12 numerów
2014-12-17
2014-12-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa cateringowa realizowana w ramach projektu Wspomaganie na piątkę
2014-12-17
2014-12-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi ekspertów oraz prowadzenie warsztatów, konsultacji oraz wykładów z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie na piątkę - 76 części.
2014-12-12
2015-01-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz 90 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych
2014-12-11
2014-12-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2015 roku.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-05
2014-12-16
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
2014-12-01
2014-12-11
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zorganizowanie praktyk, w tym zapewnienie opiekuna praktyk w czasie realizacji praktyk zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu Akademia Młodego Zawodowca.
2014-11-28
2014-12-08
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu - autyzm i zespół Aspergera w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 5 części
2014-11-28
2014-12-08
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych, skanera i eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia projektu pn. Dostępni dla Ciebie - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji.
2014-11-28
2014-12-08
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów multimedialnych i cyfrowych, sprzętu komputerowego, programów multimedialnych na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier - 3 części
2014-11-24
2014-12-03
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć i kursów w ramach doposażenia pracowni grafiki komputerowej w projekcie pn. Akademia młodego zawodowca
2014-11-18
2014-11-26
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa usługa przeprowadzenia grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Akademia młodego zawodowca - 12 części
2014-11-14
2014-11-24
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę podręczników, map, programów multimedialnych oraz materiałów plastycznych na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu Kuźnia talentów
2014-11-14
2014-11-24
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014-11-06
2014-12-01
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
2014-10-30
2014-11-14
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa zarządzanie lokalami mieszkalnymi Skarbu Państwa
2014-10-27
2014-11-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
2014-10-23
2014-11-20
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek
2014-10-22
2014-11-05
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających w liceach na terenie miasta Częstochowy dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe- 6 części.
2014-10-21
2014-10-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu, cateringu na potrzeby konferencji podsumowującej projekt i współpracę międzynarodową organizowanej w ramach projektu Edukacja bez granic
2014-10-21
2014-10-29
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w celach edukacyjnych na potrzeby doposażenia pracowni elektrycznej i elektronicznej w ramach projektu pn. Akademia młodego zawodowca
2014-10-20
2014-10-28
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa podręczników oraz słowników dla potrzeb realizacji kursów językowych z elementami języka biznesowego w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe
2014-10-17
2014-11-03
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć rozwijających, wyrównawczych, zawodowych, wspomagających na potrzeby projektu pn. Akademia Młodego Zawodowca - 81 części
2014-10-17
2014-11-27
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski
2014-10-15
2014-11-04
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

Zobacz wiecej

Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-19
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie warsztatów Młody Bill Gates w liceach na terenie miasta Częstochowa oraz zapewnienie materiałów edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe - 26 części
2014-12-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie kursów zawodowych w tym kursów certyfikowanych - 31 częsci - projekt Mam zawód - mam pracę w regionie
2014-12-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w tym kursów certyfikowanych dla uczestników projektu pn.Mam zawód - mam pracę w regionie - 31 części
2014-12-17
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych, skanera i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia projektu pn. Dostępni dla Ciebie - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji
2014-12-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa i zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2014-12-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Young in Europe
2014-12-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu RTV, cyfrowego i komputerowego dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe
2014-12-11
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczestników i uczestniczek projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - 59 części
2014-12-10
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
2014-12-10
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę oprogramowania biurowego do komputerów dla Zespołu Projektu pn. Kuźnia talentów
2014-12-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających w liceach na terenie miasta Częstochowy dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe - 6 części.
2014-12-03
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - upośledzenia w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - w szkołach w Częstochowie, biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 45 części
2014-12-01
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - niepełnosprawność słuchu - w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 14 części
2014-11-28
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, tj. podręczników oraz gier edukacyjnych na potrzeby realizacji kursów językowych w dwóch zespołach szkół w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery - 2 części.
2014-11-27
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z licencją i instalacją na potrzeby wdrożenia specjalistycznego systemu informatycznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery-2 części.
2014-11-26
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursów obsługi programów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego oraz Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie na potrzeby realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery - 6 części.
2014-11-24
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługa przeprowadzenia kursów językowych z elementami języka biznesowego w liceach na terenie miasta Częstochowy dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym Young in Europe
2014-11-24
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podręczników i programów multimedialnych w ramach projektu Praktyka czyni mistrza
2014-11-24
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi opiekuna w trakcie praktyk w Ludwigshafen/Mannheim (Niemcy) w ramach projektu Edukacja bez granic
2014-11-24
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia na potrzeby praktyk organizowanych dla uczniów częstochowskich szkół zawodowych w Ludwigshafen/Mannheim (Niemcy) w ramach projektu Edukacja bez granic

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.