eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargi



Gmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-31
2017-08-21
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont Filharmonii Częstochowskiej przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie.
2017-05-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu geodezyjnego i budowlanego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 2 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa




Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa




Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-09
2017-08-18
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. "Dostępna szkoła" - 3 części:
2017-08-04
2017-08-16
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów geodezyjnych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"
2017-08-02
2017-08-17
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie; Część 2 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie.
2017-08-01
2017-08-17
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontu chodnika - utwardzenie terenu Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie.
2017-07-27
2017-08-16
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków.
2017-07-26
2017-08-16
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę materiałów, sprzętu, programu dietetycznego oraz podręczników na kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pn. "Akademia rozwoju kompetencji" - 14 części.
2017-07-21
2017-08-07
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja następującego zadania: Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie.
2017-07-21
2017-07-31
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę wraz z montażem doposażenia dla Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" - 5 części
2017-07-17
2017-08-02
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń pracowni praktycznych nauki zawodu i warsztatów szkolnych w placówkach oświatowych w Częstochowie -3 części
2017-07-17
2017-07-28
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę mebli do pracowni zawodów na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"
2017-07-14
2017-08-01
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta Częstochowy.
2017-07-14
2017-07-24
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 3 części
2017-07-14
2017-07-24
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. "Dostępna szkoła" - 3 części
2017-07-14
2017-08-07
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie.
2017-07-13
2017-07-27
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zamówienie na zakup i dostawę sprzętu geodezyjnego, budowlanego i tapicerskiego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 3 części
2017-07-10
2017-07-25
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i warsztatów szkolnych oraz doposażenia pracowni pojazdów samochodowych w ramach projektu pn. "Akademia rozwoju kompetencji" - 2 części
2017-07-06
2017-07-24
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań: Część 1 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42, Zespół Szkół nr 15, ul. Orla 4/8; Część 2 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42, Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9.
2017-07-05
2017-07-18
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego
2017-06-30
2017-07-17
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Daniłowskiego w Częstochowie.
2017-06-29
2017-07-18
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadania pn: "Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa




Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w CzęstochowieCzęść 1 - Wykonanie termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie przy ul. Sosnowej 22/28 dz. nr ewid. 155 obręb 313; Część 2 - Wykonanie termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 20 w Częstochowie przy ul. Wierzbowej 20 dz. nr ewid. 57/2 obręb 338; Część 3 - Wykonanie termomodernizacji Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego dla dzieci przy ul. Michałowskiego 30 B dz. nr ewid. 233/66 obręb 24.
2017-07-28
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 5 części
2017-07-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie; Część 2 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną w Częstochowie (dla budynku mieszkalnego przy ul. Sokolej).
2017-07-26
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę wraz z montażem doposażenia dla Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - 4 części
2017-07-24
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowania na zakup i dostawę drukarek, kserokopiarek oraz sprzętu i akcesoriów poligraficznych na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie".
2017-07-24
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie 5 placów rekreacji dl mieszkańców Częstochowy
2017-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "RAKÓW" w Częstochowie.
2017-07-21
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie.
2017-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przystosowanie pomieszczeń na I piętrze budynku do funkcji sali dla dzieci wraz zapleczem dla obiektu Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34A w Częstochowie.
2017-07-19
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy.
2017-07-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Przedszkola Nr 44 przy ul. Gilowej 23 w Częstochowie
2017-07-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 przy ul. Legionów 58 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych
2017-07-12
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej 44/46 w Częstochowie, polegającą na budowie wybiegów dla psów przy budynkach nr 13 a i 13c.
2017-07-05
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadania pn. "Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną"
2017-07-03
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadańCzęść 1 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowieo Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31, o Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42, o Zespół Szkół nr 15, ul. Orla 4/8; Część 2 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowieo Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42, o Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9.
2017-06-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie - 2 części
2017-06-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkół im. Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie.
2017-06-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa budowa boiska wielofunkcyjnego przyCzęść1Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie; Część 2Szkole Podstawowej nr 46, ul. Szamotowa 8 w Częstochowie; Część 3Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie.
2017-06-27
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.Termomodernizacja Sali Sportowej "Częstochowianka" przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie.
2017-06-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów zabaw i rekreacji ruchowej dla mieszkańców, tj.Część 1 - Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 - budżet obywatelski; Część 2 - Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, i 26 - LIM.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.