eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-26
2017-07-12
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa istniejących trybun na terenie boiska piłkarskiego STRADOM w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 11/23.
2017-06-22
2017-07-10
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie; Część 2 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną w Częstochowie (dla budynku mieszkalnego przy ul. Sokolej).
2017-06-21
2017-07-10
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Jesiennej 42 w Częstochowie.
2017-06-20
2017-07-06
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę drukarek, kserokopiarek oraz sprzętu i akcesoriów poligraficznych na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"- 2 części
2017-06-20
2017-07-07
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów multimedialnych i cyfrowych na potrzeby projektu pn. "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie" - 2 części:
2017-06-14
2017-06-28
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadania pn. "Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną"
2017-06-13
2017-06-29
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej 44/46 w Częstochowie, polegającą na budowie wybiegów dla psów przy budynkach nr 13 a i 13c.
2017-06-13
2017-06-29
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie: Część 1 - Wykonanie termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie przy ul. Sosnowej 22/28 dz. nr ewid. 155 obręb 313, Część 2 - Wykonanie termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 20 w Częstochowie przy ul. Wierzbowej 20 dz. nr ewid. 57/2 obręb 338, Część 3 - Wykonanie termomodernizacji Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego dla dzieci przy ul. Michałowskiego 30 B dz. nr ewid. 233/66 obręb 24
2017-06-09
2017-06-27
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "RAKÓW" w Częstochowie
2017-06-09
2017-06-27
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - I etap - Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie.
2017-06-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy.
2017-06-05
2017-06-27
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha w Częstochowie.
2017-05-11
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu geodezyjnego i budowlanego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 2 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
2017-06-23
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę wraz z montażem doposażenia dla Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - 6 części
2017-06-12
2017-06-22
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi Asystenta/ki Koordynatorki ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu "Akademia rozwoju kompetencji".
2017-06-08
2017-06-26
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie
2017-06-08
2017-06-19
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 5 części
2017-06-02
2017-06-20
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie
2017-06-02
2017-06-20
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 przy ul. Legionów 58 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych
2017-06-02
2017-06-19
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przystosowanie pomieszczeń na I piętrze budynku do funkcji sali dla dzieci wraz zapleczem dla obiektu Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34A w Częstochowie.
2017-06-01
2017-06-19
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów rodzinnej rekreacji dla mieszkańców Częstochowy-6 części
2017-05-26
2017-06-06
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie na zakup i dostawę mebli do pracowni zawodów na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"
2017-05-25
2017-06-19
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie - 2 części
2017-05-25
2017-06-19
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie 5 paców rekreacji dl miszkańców Częstochowy
2017-05-24
2017-06-01
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Termomodernizacja Sali Sportowej ''Częstochowianka'' przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie.
2017-05-24
2017-06-12
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań: Część 1 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: o Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31, o Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42, o Zespół Szkół nr 15, ul. Orla 4/8; Część 2 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: o Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42, o Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9.
2017-05-24
2017-06-05
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w Częstochowie - 27 części, w ramach projektu pn. Bajkowe przedszkole
2017-05-23
2017-06-08
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Częstochowie - III części.
2017-05-23
2017-06-01
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia dla Żłobka Miejskiego "Reksio" na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - 5 części
2017-05-18
2017-06-08
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie; Część 2 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pirotechników w Częstochowie.
2017-05-17
2017-06-01
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów zabaw i rekreacji ruchowej dla mieszkańców, tj.: Część 1 - Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 - budżet obywatelski; Część 2 - Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, i 26 - LIM.
2017-05-16
2017-06-06
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów zabaw i rekreacji ruchowej dla mieszkańców- 5 części.
2017-05-16
2017-06-05
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Termomodernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla 4/8 w Częstochowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów zabaw i rekreacji ruchowej dla mieszkańców, tj.Część 1 - Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 - budżet obywatelski; Część 2 - Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, i 26 - LIM.
2017-06-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie placów zabaw i rekreacji ruchowej dla mieszkańców- 5 części.
2017-06-23
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, flipchartów, podręczników oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca" - 3 części
2017-06-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remonty dachów w 7 placówkach oświatowych w Częstochowie
2017-06-21
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa wykonanie remontów sanitariatów w 2 placówkach oświatowych w Częstochowie
2017-06-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie; Część 2 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pirotechników w Częstochowie.
2017-06-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Termomodernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15 ul. Orla 4/8 w Częstochowie.
2017-06-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Częstochowie - III części.
2017-06-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie robót wykończeniowych w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Kiedrzyńskiej 39 w Częstochowie.
2017-06-13
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne, pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające i pomocy dydaktycznych na zajęcia przyrodnicze w ramach projektu "Dostępna szkoła" - 3 części
2017-06-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Makuszyńskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Wypalanki w Częstochowie.
2017-06-05
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie
2017-05-17
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie - Gnaszynie
2017-05-17
brak danych
Częstochowa Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy".
2017-05-09
brak danych
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Bursztynowej w Częstochowie Część 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie. Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Weteranów w Częstochowie.
2017-05-08
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej na potrzeby projektu "Dostępna szkoła".
2017-05-08
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, flipchartów, podręczników oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca"- 4 części
2017-05-05
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów oraz sprzętu biurowego na potrzeby projektu pn. "Zawodowa współpraca"
2017-04-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego, ul. Bratniej w Częstochowie.
2017-04-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przystosowanie pomieszczeń na I piętrze budynku do funkcji sali dla dzieci wraz zapleczem sanitarno-higienicznym oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla obiektu Żłobka Miejskiego przy al. Armii Krajowej 66a w Częstochowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.