eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-25
2016-05-16
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnychcz.1wykonanie placu rekreacji ruchowej na osiedlu Słonecznym w Częstochowie, cz.2zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Częstochowie, ul. Wirażowa 8, cz.3przedłużenie istniejących piłkochwytów boiska przy SP nr 17 w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 130
2016-04-25
2016-05-17
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizację zadania p.n.Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3, a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)
2016-04-21
2016-05-10
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remont korytarzy w IX LO im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie.
2016-04-18
2016-05-10
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulicSobieskiego, Pułaskiego i Focha
2016-04-15
2016-05-09
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicCentrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-05
2016-04-26
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. PCK 18 w Częstochowie
2016-04-01
2016-04-25
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie dz. nr ew. 77/1 obręb 250
2016-03-31
2016-04-15
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2016-03-30
2016-04-18
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23.
2016-03-22
2016-04-12
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie; Część 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie
2016-03-22
2016-04-07
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w placówkach miejskich w Częstochowie - III części
2016-03-22
2016-04-12
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1- Budowa kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie.
2016-03-21
2016-04-05
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Remonty w placówkach oświatowych w CzęstochowieCzęść 1remont dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Baczyńskiego 2a; Część 2remont elewacji budynku VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowowiejskiego 18
2016-03-18
2016-04-28
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta Częstochowy poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną
2016-03-14
2016-03-23
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sport - żużelPromocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej, organizowanych przez Polski Związek Motorowy oraz podczas innych ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów żużlowych
2016-03-11
2016-03-29
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przebudowa sanitariatów w niżej wymienionych obiektach oświatowych w CzęstochowieCzęść 1:Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Księżycowa 6; Część 2:Szkoła Podstawowa nr 35 , ul. Ogrodowa 50/64; Część 3:Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego , Al. Niepodległości 16/18.
2016-03-07
2016-03-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa artykułów biurowych, materiałów do archiwizacji i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy
2016-03-04
2016-03-21
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
2016-03-01
2016-03-23
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowychCzęść 1 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 przy ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie; Część 2 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2A w Częstochowie; Część 3 - Remont sali gimnastycznej i zaplecza sali w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie
2016-02-25
2016-03-07
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii
2016-02-23
2016-03-02
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby sekretariatu RIT - 2 części
2016-02-16
2016-02-29
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych
2016-02-15
2016-03-02
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana istniejącej stolarki okiennej w placówkach miejskich w Częstochowie - IX obiektów
2016-02-15
2016-03-08
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków w Częstochowie - 3 części
2016-02-09
2016-02-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sportPromocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA oraz podczas organizacji lub/i udziału w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowychCzęść 1 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 przy ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie; Część 2 - Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2A w Częstochowie; Część 3 - Remont sali gimnastycznej i zaplecza sali w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie
2016-04-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Kompleksowa dostawa obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz 88 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych
2016-04-18
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
2016-04-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Realizacja zadań p.n.Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie. Część 4 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej w Częstochowie
2016-04-07
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sport - żużelPromocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej, organizowanych przez Polski Związek Motorowy oraz podczas innych ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów żużlowych
2016-04-04
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych
2016-04-01
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa artykułów biurowych, materiałów do archiwizacji i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy
2016-03-31
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii
2016-03-29
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków w Częstochowie - 3 części
2016-03-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wymiana istniejącej stolarki okiennej w placówkach miejskich w Częstochowie - IX obiektów
2016-03-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 5 częściCZĘŚĆ 1Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Baczyńskiego 2 A w Częstochowie, CZĘŚĆ 2Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie, CZĘŚĆ 3Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Przerwy Tetmajera 40 w Częstochowie, CZĘŚĆ 4Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego, ul. Warszawska 142 w Częstochowie, CZĘŚĆ 5Budowa boiska przy Gimnazjum nr 12, ul. Okólna 39/41 w Częstochowie.
2016-03-09
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór inkasenta na pobieranie opłaty targowej - 10 części.
2016-03-04
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Promocja miasta poprzez sportPromocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA oraz podczas organizacji lub/i udziału w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich
2016-03-02
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2016-02-29
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części.
2016-01-25
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części
2016-01-20
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usługi serwisowej systemu wspomagającego zarządzanie TETA HR (dawniej TETA Personel.NET) oraz TETA HRM wraz z opieką eksploatacyjną i aktualizacyjną w 2016 roku.
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Usuwanie pojazdów z terenu miasta Częstochowy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym należącym do Zamawiającego
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa
2016-01-14
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Świadczenie usług pocztowych na rzecz 4 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2016 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.