eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Częstochowa

Gmina Miasto Częstochowa - przetargiGmina Miasto Częstochowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-13
2015-09-29
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Dostawa energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji komunalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-05
2015-08-13
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących oraz oprogramowania biurowego w ramach doposażenia sekretariatu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - 3 części
2015-08-03
2015-08-19
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie przebudowy kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 i Gimnazjum nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie
2015-07-31
2015-08-18
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych
2015-07-30
2015-08-10
Częstochowa usługi Gmina Miasto Częstochowa Bieżąca konserwacja rowów na terenie miasta Częstochowy.
2015-07-30
2015-08-18
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa bazy treningowej Miejskiego Stadionu Piłkarskiego RAKÓW przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.
2015-07-27
2015-08-18
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy - 7 części
2015-07-22
2015-08-06
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch sal dydaktycznych na parterze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Żabiej 1 w Częstochowie w celu stworzenia Centrum Multimedialnego - III postępowanie
2015-07-17
2015-08-03
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku przy ul. Kilińskiego 139/141 w Częstochowie oraz mieszkańców sąsiednich budynków
2015-07-13
2015-07-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-07-01
2015-07-09
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-06-30
2015-07-20
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch sal dydaktycznych na parterze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Żabiej nr 1 w Częstochowie w celu stworzenia Centrum Multimedialnego.
2015-06-30
2015-07-22
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dost.(w przyp., gdy siedz. wyk. znajduje się w odległ. > 50 km od siedz. zamawiającego) fabr. nowych samochodów na potrzeby UM Cz-wy i jedn. podl.Cz.1-Zakup i dost. 3 samochodów typu Van (tej samej marki, modelu i typu) dla Straży Miejskiej w Cz-wie (z adapt. na poj. specj.) Cz.2-Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 9 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy Cz.3-Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln. benzyn. Cz.4-Zakup i dostawa samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln. wysokopr.
2015-06-26
2015-07-14
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu rekreacyjnego 3 w 1 oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Częstochowie - 2 części
2015-06-15
2015-07-02
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Renowacja boiska piłkarskiego trawiastego oraz budowa ogrodzenia boiska przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie.
2015-06-10
2015-06-25
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu zabaw dla dzieci i placu rekreacji ruchowej w Częstochowie - 2 części
2015-06-10
2015-07-01
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Gimnazjum nr 9, ul. Sobieskiego 15 w Częstochowie
2015-05-29
2015-06-08
Częstochowa dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-05-22
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa świadczenie usług promocji i reklamy publicznej realizowanej dla Miasta Częstochowy podczas dwumeczu Ligi Światowej 2015 Polska Iran, który rozegrany zostanie w Częstochowie w dniach 05, 06 czerwca 2015 roku
2015-05-20
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie (na podstawie pracy konkursowej, zaleceń sądu konkursowego oraz wymagań zamawiającego) ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulicMirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz dokumentacji projektowej.
2015-05-19
2015-06-10
Częstochowa roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 3 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch sal dydaktycznych na parterze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Żabiej 1 w Częstochowie w celu stworzenia Centrum Multimedialnego - III postępowanie.
2015-08-25
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku przy ul. Kilińskiego 139/141 w Częstochowie oraz mieszkańców sąsiednich budynków.
2015-08-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dost.(w przyp., gdy siedz.wyk. znajduje się w odległ.>50 km od siedz. zamawiającego) fabr. nowych samochodów na potrzeby UM Cz-wy i jedn.podl.Cz.1 - Zakup i dost. 3 samochodów typu Van (tej samej marki, modelu i typu) dla Straży Miejskiej w Cz-wie (z adapt. na poj. specj.) Cz.2 - Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 9 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy Cz.3 - Zakup i dost. samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln.benzyn. Cz.4 - Zakup i dostawa samoch. osob. do przewozu 5 osób (łączn. z kierowcą) dla UM Cz-wy - siln.wysokopr
2015-08-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu rekreacyjnego 3 w 1 oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Częstochowie - 2 części
2015-08-18
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-07-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Gimnazjum nr 9, ul. Sobieskiego 15 w Częstochowie
2015-07-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Renowacja boiska piłkarskiego trawiastego oraz budowa ogrodzenia boiska przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie.
2015-07-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa placu zabaw dla dzieci i placu rekreacji ruchowej w Częstochowie - 2 części
2015-07-23
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-07-23
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie 7 placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Orkana 95/109 w Częstochowie
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 3 części
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy, tj.Część 1 - Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych; Część 2 - Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy - Północ; Część 3 - Plac rekreacji ruchowej dla seniorów; Część 4 - Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszczów; Część 5 - Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka
2015-07-10
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Wybór kancelarii prawnej celem wykonania usługi polegającej na uregulowaniu stanu prawnego 10 nieruchomości będących w posiadaniu i gospodarowaniu Gminy Miasto Częstochowa zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Częstochowie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
2015-07-08
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie niżej wymienionych placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy, tj.Część 1 - Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych; Część 2 - Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy - Północ; Część 3 - Plac rekreacji ruchowej dla seniorów; Część 4 - Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszczów; Część 5 - Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka
2015-07-08
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych przy ul. Św. Augustyna 3/7 w Częstochowie
2015-07-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa profesjonalnego skateparku przy ul. Jadwigi w Częstochowie.
2015-07-06
brak danych
Częstochowa Dostawy Gmina Miasto Częstochowa Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
2015-07-01
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Gmina Miasto Częstochowa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie.
2015-06-23
brak danych
Częstochowa Usługi Gmina Miasto Częstochowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniaRozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Częstochowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.