eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-21
2017-08-29
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych w granicach administracyjnych miasta Radomia
2017-08-18
2017-09-11
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa Placu Jagiellońskiego
2017-08-16
2017-08-24
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, położonych w Radomiu przy ul. Wośnickiej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek, stanowiących część ul. Sobieskiego i Karczemnego oraz część ul. Malinowej stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-08-11
2017-08-22
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.
2017-08-03
2017-08-11
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych.
2017-08-03
2017-08-17
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.
2017-08-01
2017-08-09
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 199 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2017-07-31
2017-08-09
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 70 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2017-07-26
2017-08-03
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji słupkami granicznymi granic nieruchomości położonych przy ul. Warzywnej w Radomiu.
2017-07-26
2017-08-03
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów porównawczych niezbędnych do ustalenia jakim działkom w dniu nabycia na rzecz Skarbu Państwa odpowiadały obecne działki ewidencyjne wraz z podaniem podstawy ich nabycia i sporządzeniem kopii tych dokumentów
2017-07-26
2017-08-03
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego wyjaśniającego jakim parcelom hipotecznym odpowiada działka stanowiąca ul. Solskiego.
2017-07-26
2017-08-03
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę 3 sztuk fotokopiarek formatu A3 z kompletem tonerów i kolorowej fotokopiarki formatu A3 z kompletem tonerów.
2017-07-25
2017-08-02
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie oraz obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-07-21
2017-08-07
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych.
2017-07-18
2017-07-26
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-07-12
2017-07-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 46 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów, przed podziałem jak i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu.
2017-07-06
2017-07-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia służbowego samochodu osobowego Urzędu Miejskiego w Radomiu w zakresie OC, AC+KR, NNW, ASSISTANCE
2017-07-06
2017-07-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Olimpijskiej.
2017-07-04
2017-07-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.
2017-07-04
2017-07-12
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2017-06-29
2017-07-07
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów z oprogramowaniem systemowym, tabletów, drukarek, zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´´.
2017-06-28
2017-07-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji słupkami granicznymi granic nieruchomości położonych przy ul. Warzywnej w Radomiu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-26
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.
2017-07-26
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia służbowego samochodu osobowego Urzędu Miejskiego w Radomiu w zakresie OC,AC+KR, NNW, ASSISTANCE
2017-07-25
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniemRewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1
2017-07-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1
2017-07-18
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 65 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2017-07-10
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji słupkami granicznymi granic nieruchomości położonych przy ul. Warzywnej w Radomiu.
2017-07-07
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek położonych w Radomiu.
2017-07-06
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych.
2017-07-05
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 169 operatów szacunkowych.
2017-06-29
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów porównawczych celem przeprowadzenia prawidłowej analizy stanu prawnego nieruchomości
2017-06-29
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
2017-06-29
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu "Kreatywne zarządzanie karierą" utworzonych w 14 Publicznych Gimnazjach w Radomiu
2017-06-28
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania fotogrametrycznych ukośnych i pionowych zdjęć lotniczych wraz z lotniczym skaningiem laserowym, opracowanie fotoplanów, numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu oraz instalacją oprogramowania do publikacji tych materiałów
2017-06-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej przy ul. Brzustowskiej w Radomiu.
2017-06-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji słupkami granicznymi granic nieruchomości położonych przy ul. Warzywnej w Radomiu.
2017-06-27
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-06-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-06-23
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-06-23
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania map podziału działek położonych w Radomiu.
2017-06-21
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę odkurzacza antystatycznego w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.