eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-24
2017-03-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę drukowania
2017-02-22
2017-03-02
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na szkoleniu specjalistycznym z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 200 uczestników projektu pt."Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".
2017-02-20
2017-02-28
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć pn. Terapia metodą Warnkego - terapia indywidualna w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-02-20
2017-02-28
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć pn. Socjoterapia zajęcia dla uczniów gimnazjum w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-02-15
2017-03-02
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Realizacja terenów rekreacyjno-sportowych w parku Ustronie oraz przy ul. Limanowskiego i przy PSP nr 26 ul. Wośnicka w Radomiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na przeprowadzenie Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d390644b-0c90-4198-a3a1... 3 z 16 2016-12-23 15:29 zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych Gimnazjach w Radomiu
2017-02-10
2017-02-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę organizacji i przeprowadzenia 5 szkoleń dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu". Zamówienie podzielone jest na 5 części.
2017-02-07
2017-02-15
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´´
2017-02-07
2017-02-15
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji systemu monitoringu miejskiego w Radomiu na lata 2017-2020.
2017-02-06
2017-02-15
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Kreatywne zarządzanie karierą".
2017-02-03
2017-02-13
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-02-02
2017-02-10
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
2017-01-31
2017-02-08
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 6 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego.
2017-01-31
2017-02-08
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i składników majątkowych Gminy Miasta Radomia oraz składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialności cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 roku.
2017-01-30
2017-02-07
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę dozoru fizycznego mienia, tj. zabudowanych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Kolberga 19 oraz ul. Limanowskiego 29
2017-01-27
2017-02-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku wizytówek dla radnych Rady Miejskiej w Radomiu
2017-01-25
2017-02-02
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu przy ul. Ornej, Ornej-bocznej, Nadrzecznej, Wiklinowej.
2017-01-25
2017-02-02
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-01-24
2017-02-09
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej.
2017-01-24
2017-02-01
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy kalendarzy.
2017-01-24
2017-02-01
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowychmatematyczno - ekologiczno - przyrodniczych w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-01-24
2017-02-01
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".
2017-01-23
2017-01-31
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kompleksowego kursu z zakresu Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu w ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-01-23
2017-01-31
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu z zakresu Komputerowe wspomaganie projektowania architektury krajobrazu u dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-01-20
2017-01-30
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Garbarskiej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-27
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-02-24
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu z zakresu instalatorów kolektorów słonecznych dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-02-22
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę książek na potrzeby projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-02-21
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka hiszpańskiego w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu".
2017-02-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. zakupu miejsca na kursach I i II stopnia(kurs podstawowy i rozszerzony) z dogoterapii/kynoterapii dla 1 uczestnika projektu "Przez kształcenie do sukcesu"
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z biologii w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu".
2017-02-16
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Radomiu przy ul. Wałowej 21A/Bóżnicznej 6A oraz przy ul. Wałowej 21.
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego, ustalającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 69
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Bytomskiej i ul. Trzebińskiego.
2017-02-16
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę teczek kartonowych bezkwasowych.
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Zielonej.
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 11.
2017-02-16
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Garbarskiej.
2017-02-13
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu z zakresu Komputerowe wspomaganie projektowania architektury krajobrazu u dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-02-13
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kompleksowego kursu z zakresu Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu w ramach projektu "Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry".
2017-02-13
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-02-13
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu
2017-02-10
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Diamentowej 39.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.