eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-03-29
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę kalkulatorów biurowych, niszczarek oraz laminatora.
2018-03-14
2018-03-23
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do projektu "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".
2018-03-13
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na dostawę artykułów papierniczych.
2018-03-06
2018-03-22
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia "Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Witosa 96" - wymiana rynny ściekowej, nawierzchni wybiegów i części przegród w budynku dla zwierząt.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-07
2018-03-15
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy wizytówek dla Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2018-03-07
2018-03-15
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy broszur - kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim
2018-03-07
2018-03-15
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2018-03-06
2018-03-21
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa części alei parkowej realizowana w ramach II części projektu "Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Ruzika"
2018-02-21
2018-03-13
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Filii PP nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 4
2018-02-19
2018-03-06
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. Starokrakowska 124/128
2018-02-16
2018-03-07
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa siłowni zewnętrznej i wymiana elementów małej architektury realizowana w ramach I części projektu "Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Ruzika"
2018-02-16
2018-02-26
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych
2018-02-15
2018-02-23
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.
2018-02-14
2018-03-01
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Remont sali gimnastycznej przy PSP 34 ul. Miła
2018-02-09
2018-02-27
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9
2018-02-08
2018-02-26
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19- boisko o nawierzchni trawiastej syntetycznej
2018-01-29
2018-02-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów opłaty targowej
2018-01-29
2018-02-15
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów" - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Obozisko
2018-01-24
2018-02-01
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę smyczy do identyfikatorów i etui na identyfikatory.
2018-01-15
2018-01-23
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
2017-12-20
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek rejestrowanych wykonywanych na terenie kraju i za granicą mających moc dokumentu urzędowego.
2017-12-20
2017-12-29
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów radomskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´´
2017-12-14
2017-12-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego
2017-12-14
2017-12-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 3 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy Starowiejskiej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów" - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Obozisko
2018-03-06
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów opłaty targowej.
2018-02-26
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę smyczy do identyfikatorów i etui na identyfikatory.
2018-02-15
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2018-02-15
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów radomskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´´
2018-02-14
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
2018-01-25
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych.
2018-01-24
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów porównawczych celem przeprowadzenia prawidłowej analizy stanu prawnego nieruchomości.
2018-01-23
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych do realizacji projektu pn. "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II "wzrost e-potencjału Mazowsza", działania 2.1 "e-usługi", poddziałania 2.1.1 "e-usługi dla Mazowsza", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2018-01-19
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów z oprogramowaniem systemowym i tabletów w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu"
2018-01-18
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego projektu, przygotowaniu do druku,druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego
2018-01-17
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności gruntu położonego w Radomiu przy ul. Marii Fołtyn.
2018-01-17
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
2018-01-17
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych.
2018-01-17
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Radomia jako działki nr 15/11 i 15/14(obręb 0080-Żakowice, ark. 114).
2018-01-12
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki nr 2/5 (Obr.0120-Ustronie, ark 126), stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej,
2018-01-11
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie oraz obowiązującymi przepisami prawa dla działki pozostającej we władaniu Skarbu Państwa, położonej przy ul. Stalowej w Radomiu.
2018-01-04
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek rejestrowanych wykonywanych na terenie kraju i za granicą mających moc dokumentu urzędowego.
2017-12-18
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-12-11
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów przenośnych, skanerów i monitorów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.