eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
2017-05-08
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu "Przez kształcenie do sukcesu".
2017-04-26
2017-05-17
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, wymiana oświetlenia
2017-04-25
2017-05-04
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-13
2017-04-21
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału działek położonych w Radomiu przy ul. Hallera oraz Żwirki i Wigury.
2017-04-13
2017-04-21
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Apoloniusza Kędzierskiego 11.
2017-04-12
2017-04-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zajęć z inicjatywności i przedsiębiorczości w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-12
2017-04-27
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Witosa 96.
2017-04-12
2017-04-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-12
2017-04-20
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z geografii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-11
2017-04-20
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu "Kreatywne zarządzanie karierą" utworzonych w 14 Publicznych Gimnazjach w Radomiu.
2017-04-11
2017-04-19
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
2017-04-07
2017-04-18
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-04-06
2017-04-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z biologii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-06
2017-04-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z chemii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-06
2017-04-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu
2017-04-04
2017-04-12
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-04
2017-04-12
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań w formie moderowanej gry szkoleniowo - decyzyjnej dotyczącej kompetencji miękkich dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w ramach projektu "Kreatywne zarządzanie karierą".
2017-03-31
2017-04-19
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Prace remontowe przy budynku Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.
2017-03-31
2017-04-10
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniemRewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap.
2017-03-31
2017-04-10
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych.
2017-03-31
2017-04-10
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka polskiego w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu"
2017-03-29
2017-04-06
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę płyt DVD.
2017-03-27
2017-04-04
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 77 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu".
2017-04-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniemRewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap.
2017-04-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu "Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia".
2017-04-27
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę drukowania.
2017-04-26
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia.
2017-04-25
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy Karty Rodzina Plus.
2017-04-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4
2017-04-21
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę papieru do drukowania.
2017-04-13
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
2017-04-13
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-12
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot.przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu".
2017-04-12
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot.przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych z biologii w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu".
2017-04-11
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć pn. Stosowana analiza zachowania - terapia indywidualna w ramach projektu pt."Przez kształcenie do sukcesu"
2017-04-07
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę dozoru elektronicznego mienia, tj. nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20 oraz ul. Rynek 1
2017-04-05
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie publiczne na usługę organizacji i przeprowadzenia 5 szkoleń dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu"Przez kształcenie do sukcesu". Zamówienie podzielone jest na 5 części.
2017-04-05
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
2017-04-05
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.
2017-04-03
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Kreatywne zarządzanie karierą"
2017-03-31
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie na usługa ot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z biologii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt "Prze kształcenie do sukcesu"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.