eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-24
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-10-13
2017-10-23
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom oraz wstępnego projektu i mapy podziału działek.
2017-10-12
2017-10-27
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - etap I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-04
2017-10-12
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".
2017-10-03
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.
2017-09-22
2017-10-02
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę usuwania pojazdów (z wyłączeniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017-09-22
2017-10-09
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację (Klasztor Bernardynów).
2017-09-14
2017-09-22
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 110 sztuk.
2017-09-11
2017-09-19
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.
2017-09-08
2017-09-18
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego wyjaśniającego jakim parcelom hipotecznym odpowiada działka stanowiąca ul. Solskiego.
2017-08-31
2017-09-08
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.
2017-08-25
2017-09-04
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy ulotek w ramach projektu "Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia"
2017-08-25
2017-09-04
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę 4 sztuk fotokopiarek formatu A3 z kompletem tonerów i kolorowej fotokopiarki formatu A3 z kompletem tonerów.
2017-08-25
2017-09-04
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych - bidonów miękkich (antybutelek).
2017-08-21
2017-08-29
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych w granicach administracyjnych miasta Radomia
2017-08-18
2017-09-11
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa Placu Jagiellońskiego
2017-08-16
2017-08-24
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, położonych w Radomiu przy ul. Wośnickiej.
2017-08-11
2017-08-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek, stanowiących część ul. Sobieskiego i Karczemnego oraz część ul. Malinowej stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-08-11
2017-08-22
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.
2017-08-03
2017-08-11
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych.
2017-08-03
2017-08-17
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.
2017-08-01
2017-08-09
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 199 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2017-07-31
2017-08-09
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 70 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację (Klasztor Bernardynów)
2017-10-11
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na dostawę 30szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPIK
2017-10-03
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy ulotek w ramach projektu "Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia"
2017-10-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa Placu Jagiellońskiego
2017-10-02
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego wyjaśniającego jakim parcelom hipotecznym odpowiada działka stanowiąca ul. Solskiego.
2017-09-28
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych - bidonów miękkich (antybutelek).
2017-09-28
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.
2017-09-15
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie oraz obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do działek położonych w Radomiu przy ulicach Czarnieckiego, Gospodarczej, Mieszka I/Perzanowskiej oraz na Zamłyniu.
2017-09-15
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek, stanowiących część ul. Sobieskiego i Karczemnego oraz część ul. Malinowej stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-09-15
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych w granicach administracyjnych miasta Radomia
2017-09-12
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 70 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.
2017-09-06
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.
2017-09-06
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, położonych w Radomiu przy ul. Wośnickiej.
2017-08-28
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto
2017-08-25
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie oraz obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
2017-08-25
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych.
2017-08-22
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji słupkami granicznymi granic nieruchomości położonych przy ul. Warzywnej w Radomiu.
2017-08-21
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 46 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów, przed podziałem jak i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu.
2017-08-21
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-08-17
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawęlaptopów z oprogramowaniem systemowym, laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.