eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia - przetargiGmina Miasta Radomia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-14
2017-12-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego
2017-12-14
2017-12-22
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 3 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy Starowiejskiej.
2017-12-13
2017-12-21
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów z oprogramowaniem systemowym i tabletów w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´"
2017-12-12
2017-12-20
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych do realizacji projektu pn. "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II "wzrost e-potencjału Mazowsza", działania 2.1 "e-usługi", poddziałania 2.1.1 "e-usługi dla Mazowsza", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-12-12
2017-12-21
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie oraz obowiązującymi przepisami prawa dla działki pozostającej we władaniu Skarbu Państwa, położonej przy ul. Stalowej w Radomiu.
2017-12-11
2017-12-19
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową prawa własności gruntu położonego w Radomiu przy ul. Marii Fołtyn.
2017-12-08
2017-12-18
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych.
2017-11-28
2017-12-19
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19- boisko o nawierzchni trawiastej syntetycznej
2017-11-27
2017-12-19
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-02
brak danych
Radom usługi Gmina Miasta Radomia Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. do 60.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i deficytu budżetowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
2017-12-14
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Radomia jako działki nr 15/11 i 15/14 (obręb 0080-Żakowice, ark. 114).
2017-12-01
2017-12-11
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych.
2017-11-30
2017-12-08
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów porównawczych celem przeprowadzenia prawidłowej analizy stanu prawnego nieruchomości.
2017-11-29
2017-12-07
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki nr 2/5 (Obr.0120-Ustronie, ark 126) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej.
2017-11-24
2017-12-04
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-11-17
2017-11-27
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów przenośnych, skanerów i monitorów.
2017-11-10
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2017-11-09
2017-11-17
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
2017-11-08
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 40 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa.
2017-11-08
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 2 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia w celu określenia wysokości odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r., poz. 778 z późn. zm.).
2017-10-27
2017-11-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, położonego przy ul. Warsztatowej w Radomiu.
2017-10-27
2017-11-06
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-10-26
2017-11-03
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji artykułu prasowego w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
2017-10-26
2017-11-06
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów radomskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu´´
2017-10-23
2017-10-31
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy na 2018 rok
2017-10-16
2017-10-24
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-10-13
2017-10-23
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom oraz wstępnego projektu i mapy podziału działek.
2017-10-12
2017-10-27
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - etap I
2017-10-04
2017-10-12
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy".
2017-10-03
brak danych
Radom Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Radomia
Gmina Miasta Radomia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-11
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów przenośnych, skanerów i monitorów.
2017-12-04
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, położonego przy ul. Warsztatowej w Radomiu.
2017-11-27
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
2017-11-22
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy na 2018 rok
2017-11-21
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 40 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa.
2017-11-21
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2017-11-17
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 2 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia w celu określenia wysokości odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r., poz. 778 z późn. zm.).
2017-11-15
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom oraz wstępnego projektu i mapy podziału działek.
2017-11-14
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę publikacji artykułu prasowego w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
2017-11-14
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
2017-11-13
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ilości 110 sztuk.
2017-11-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - etap I
2017-10-19
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę usuwania pojazdów (z wyłączeniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017-10-18
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację (Klasztor Bernardynów)
2017-10-11
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Zamówienie z wolnej ręki na dostawę 30szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPIK
2017-10-03
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy ulotek w ramach projektu "Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia"
2017-10-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Gmina Miasta Radomia Przebudowa Placu Jagiellońskiego
2017-10-02
brak danych
Radom Usługi Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego wyjaśniającego jakim parcelom hipotecznym odpowiada działka stanowiąca ul. Solskiego.
2017-09-28
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych - bidonów miękkich (antybutelek).
2017-09-28
brak danych
Radom Dostawy Gmina Miasta Radomia Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Radomia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.