eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - przetargiGmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-13
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Projekt "Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start" - 15 edycja

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-20
2017-04-28
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Odnowienie i przedłużenie technicznej usługi pogwarancyjnej dla zaawansowanych środowisk baz danych pracujących w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz zakup nowych licencji ORACLE DB Enterprise Edition wraz z roczną asystą techniczną na budowę środowiska testowego.
2017-04-18
2017-04-27
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska
2017-04-14
2017-04-24
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2017r.
2017-03-30
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Promocja Miasta Gdańska w ramach trzech edycji międzynarodowej konferencji IT i nowych mediów infoShare organizowanych w Gdańsku w latach 2017-2019
2017-03-30
2017-04-11
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz pracowników Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
2017-03-30
2017-04-10
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej w 2017 roku.
2017-03-30
2017-04-14
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Realizacja kampanii promocyjnej Gdańska na rynkach zagranicznych.
2017-03-29
2017-04-07
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Miasta Gdańska i Miasta Gdyni w ramach przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do zbywania i regulacji stanów prawnych oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie bieżących zadań Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2017
2017-03-27
2017-04-06
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Wykonanie konwersji bazy danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Miasta Gdańska do systemu zintegrowanego EWID 2007
2017-03-21
2017-03-31
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących oraz usługi zaopatrzenia i serwisu
2017-03-14
2017-03-29
Gdańsk Roboty budowlane Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Wykonanie przebudowy pomieszczeń Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 2 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Milskiego 1 wraz z dostawą mebli.
2017-03-08
2017-03-16
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług geodezyjnych obejmujących drobne prace w zakresie zabudowy i użytków na terenie miasta Gdańska obejmujące bieżące zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2017
2017-02-20
2017-03-02
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2017 r.
2017-02-13
2017-02-21
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług pomocniczych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. Gdańska
2017-02-08
2017-02-16
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Aktualizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdańska
2017-02-08
2017-02-17
Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych budynków i lokali m. Gdańska, obszaru obrębów ewidencyjnych 142- Świbno oraz 143-Przegalina
2017-02-07
2017-02-16
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 450 ha
2017-02-03
2017-02-17
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług geodezyjnych na terenie miasta Gdańska w ramach przygotowania nieruchomości do zbywania i regulacji stanów prawnych w zakresie bieżących zadań Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2017.
2017-02-02
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Promocja Miasta Gdańska w ramach Siesta Festival 2017
2016-12-28
2017-01-09
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-26
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Promocja Miasta Gdańska w ramach trzech edycji międzynarodowej konferencji IT i nowych mediów infoShare organizowanych w Gdańsku w latach 2017-2019
2017-04-25
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług geodezyjnych obejmujących drobne prace w zakresie zabudowy i użytków na terenie miasta Gdańska obejmujące bieżące zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2017
2017-04-25
brak danych
Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Projekt "Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start" - 15 edycja
2017-04-06
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawy druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
2017-03-30
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Promocja Miasta Gdańska w ramach projektów Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy i Akademia NCE.
2017-03-27
brak danych
Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych budynków i lokali m. Gdańska, obszaru obrębów ewidencyjnych 142- Świbno oraz 143-Przegalina
2017-03-21
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2017 r.
2017-03-16
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej (bazy BDOT 500 i bazy GESUT) Miasta Gdańska na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych na obszarze 450 ha
2017-03-15
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług pomocniczych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. Gdańska
2017-02-16
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Promocja Miasta Gdańska w ramach Siesta Festival 2017
2017-02-10
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnej
2017-01-20
brak danych
Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk.
2017-01-10
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Zakup urządzeń peryferyjnych wielkoformatowych.
2017-01-03
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Wybór Licensing Solution Providers (LSP) - odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft i usług stowarzyszonych dla Zamawiającego zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów ramowych zawartych przez Ministerstwo Cyfryzacji z firmą Microsoft
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2017- 2018
2016-12-23
brak danych
Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych
2016-12-22
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2016-12-06
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Dostawa bonów towarowych.
2016-12-02
brak danych
Gdańsk Usługi Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Usługi asysty technicznej dla zachowania ciągłości infrastruktury sieciowej dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2016-12-02
brak danych
Gdańsk Dostawy Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku Zakup urządzeń peryferyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.