eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Liszki

Gmina Liszki - przetargiGmina Liszki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-27
2016-06-16
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączna, Gmina Liszki
2016-05-25
2016-06-07
Liszki usługi Gmina Liszki Wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla wytyczenia i budowy ścieżek dróg i tras rowerowych oraz budowy systemu parkingów P&R zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie Gminy Liszki
2016-05-20
2016-06-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku hydroforni wyposażonej w zestaw hydroforowy z niezbędną armaturą wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piekary, Gmina Liszki
2016-05-16
2016-06-01
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w Gminie Liszki

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Liszki
Gmina Liszki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-02
2016-05-19
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku hydroforni wyposażonej w zestaw hydroforowy z niezbędną armaturą wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piekary, Gmina Liszki
2016-04-26
2016-05-12
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Piekary, Gmina Liszki
2016-04-19
2016-04-28
Liszki usługi Gmina Liszki Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. Modernizacja wodociągu w miejscowości Baczyn, Gmina Liszki.
2016-04-11
2016-04-26
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa dwóch przepustów na potoku Rączna w miejscowości Ściejowice, Gmina Liszki
2016-02-09
2016-02-29
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągów Czułów - Mników , gmina Liszki
2016-02-02
2016-02-22
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 849, dz. nr 909, dz. nr 908) w miejscowości Kryspinów, gmina Liszki
2016-01-25
2016-02-09
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 793/11, 793/1, 792 w miejscowości Morawica, gmina Liszki
2015-12-15
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Liszki
2015-12-01
2015-12-17
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem hydroforni w miejscowości Baczyn, gmina Liszki.
2015-11-16
2015-12-03
Liszki usługi Gmina Liszki Budowa Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Edukacji przez sport przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie
2015-11-12
2015-11-27
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku remizy OSP w Piekarach na cele przedszkola dwuoddziałowego z zapleczem kuchennym i sanitarnym na dz. nr 885/4 w miejscowości Piekary, gmina Liszki
2015-10-15
2015-11-06
Liszki usługi Gmina Liszki Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rączna, Ściejowice, Jeziorzany i część Kaszowa w gminie Liszki
2015-10-12
2015-10-20
Liszki usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
2015-07-30
2015-08-18
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrosna, gmina Liszki
2015-07-28
2015-08-04
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
2015-07-27
2015-08-04
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
2015-07-15
2015-07-24
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa urządzeń informatycznych wraz z przygotowaniem pracowni w ramach Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2015-06-19
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Morawica - Chrosna, Mników i Kaszów w gminie Liszki
2015-06-18
2015-07-10
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki
2015-06-17
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Liszki, Piekary - Gm. Liszki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Liszki
Gmina Liszki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa dwóch przepustów na potoku Rączna w miejscowości Ściejowice, Gmina Liszki
2016-05-24
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. Modernizacja wodociągu w miejscowości Baczyn, Gmina Liszki
2016-03-25
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie wodociągów Czułów - Mników, gmina Liszki
2016-03-21
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 849, dz. nr 909, dz. nr 908) w miejscowości Kryspinów, gmina Liszki
2016-03-02
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 793/11, 793/1, 792 w miejscowości Morawica, gmina Liszki
2016-01-19
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Liszki
2016-01-14
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Rozbudowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem hydroforni w miejscowości Baczyn, gmina Liszki
2016-01-12
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.Budowa Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Edukacji przez sport przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie
2016-01-04
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku remizy OSP w Piekarach na cele przedszkola dwuoddziałowego z zapleczem kuchennym i sanitarnym na dz. nr 885 4 w miejscowości Piekary, gmina Liszki
2015-12-03
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rączna, Ściejowice, Jeziorzany i część Kaszowa w gminie Liszki
2015-10-30
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
2015-09-03
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrosna, gmina Liszki
2015-09-02
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki
2015-08-31
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
2015-08-31
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r
2015-08-25
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa urządzeń informatycznych wraz z przygotowaniem pracowni w ramach Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2015-07-28
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Morawica - Chrosna, Mników i Kaszów w gminie Liszki
2015-07-24
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Liszki, Piekary - Gm. Liszki
2015-06-22
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalno - administracyjnego boiska sportowego klubu LKS Kaszowianka - Kaszów z instalacjami wewnętrznymielektryczną, wod. - kan. wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, zbiornikami szczelnymi na oczyszczoną wodę i wodę opadową, wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem wod. - kan. i elektryczną, oświetleniem zewnętrznym boiska, piłkochwytami, oraz dojściami, dojazdami wraz z parkingiem i jego odwodnieniem, na działce nr 3059 położonej w Kaszowie,
2015-05-13
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa Internetu dla Beneficjentów Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Liszki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.