eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Liszki

Gmina Liszki - przetargiGmina Liszki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
2015-08-04
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Liszki
Gmina Liszki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-15
2015-07-24
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa urządzeń informatycznych wraz z przygotowaniem pracowni w ramach Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2015-06-19
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Morawica - Chrosna, Mników i Kaszów w gminie Liszki
2015-06-18
2015-07-10
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki
2015-06-17
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Liszki, Piekary - Gm. Liszki
2015-06-16
2015-06-29
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa urządzeń informatycznych wraz z przygotowaniem pracowni w ramach Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2015-04-16
2015-05-07
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalno - administracyjnego boiska sportowego klubu LKS Kaszowianka - Kaszów z instalacjami wewnętrznymielektryczną, wod. - kan. wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, zbiornikami szczelnymi na oczyszczoną wodę i wodę opadową, wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem wod. - kan. i elektryczną, oświetleniem zewnętrznym boiska, piłkochwytami, oraz dojściami, dojazdami wraz z parkingiem i jego odwodnieniem, na działce nr 3059 położonej w Kaszowie
2015-04-15
2015-04-24
Liszki usługi Gmina Liszki Dostawa Internetu dla Beneficjentów Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-11-04
2014-11-12
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa komputerów, monitorów, laptopów, UPSów, drukarek i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą (Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci) na obszarze Gminy Liszki
2014-10-17
2014-11-03
Liszki usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2014-10-09
2014-10-27
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (działka nr ewid. 1524) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i remoncie nawierzchni jezdni ww. drogi w miejscowości Mników, Gm. Liszki.
2014-09-25
2014-10-09
Liszki usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
2014-09-03
2014-09-11
Liszki usługi Gmina Liszki Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
2014-08-22
2014-08-29
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia zawarcia umowy do 26.06.2015 r. (drugi przetarg).
2014-08-07
2014-08-14
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.
2014-08-07
2014-08-14
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.
2014-06-06
2014-06-23
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowychna drogach gminnych w miejscowościachRaczna, Budzń, Cholerzyn, Morawica, Liszki, Jeziorzany, Kryspinów, Ściejowice, Baczyn - Gmina Liszki
2014-04-25
2014-05-15
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki REMONT BUDYNKU OSP PIEKARY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PODDASZA NA CELE SZATNI SPORTOWEJ
2014-04-09
2014-04-30
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej nr G000002 na długości 2120 m w zakresieremont nawierzchni jezdni drogi gminnej i przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszów, Gm. Liszki
2014-03-31
2014-04-24
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI LISZKI
2014-02-17
2014-03-05
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LISZKI

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Liszki
Gmina Liszki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-24
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Liszki, Piekary - Gm. Liszki
2015-06-22
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalno - administracyjnego boiska sportowego klubu LKS Kaszowianka - Kaszów z instalacjami wewnętrznymielektryczną, wod. - kan. wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, zbiornikami szczelnymi na oczyszczoną wodę i wodę opadową, wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem wod. - kan. i elektryczną, oświetleniem zewnętrznym boiska, piłkochwytami, oraz dojściami, dojazdami wraz z parkingiem i jego odwodnieniem, na działce nr 3059 położonej w Kaszowie,
2015-05-13
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa Internetu dla Beneficjentów Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-12-09
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa komputerów, monitorów, laptopów, UPSów, drukarek i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-12-04
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2014-11-25
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (działka nr ewid. 1524) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i remoncie nawierzchni jezdni ww. drogi w miejscowości Mników, Gm. Liszki.
2014-11-21
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.
2014-11-04
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
2014-08-29
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnychdo szkół specjalnych w Krakowie, w radwanowicach, i w skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia zawarcia umowy do 26.06.2015 r.
2014-08-29
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjumw Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.
2014-07-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie rozbudowy z przebudową budynku zespołu szkół w miejscowości Liszki.
2014-07-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Cholerzyn, Morawica, Liszki, Jeziorzany, Kryspinów, Ściejowice, Baczyn - Gm. Liszki.
2014-06-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Remont budynku OSP Piekary wraz z przebudową poddasza na cele szatni sportowej.
2014-06-03
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Liszki
2014-05-22
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej nr G000002 na długości 2120 m w zakresieremont nawierzchni jezdni drogi gminnej i przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszów, Gm. Liszki
2014-03-27
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LISZKI
2014-03-26
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki ZAKUP KRUSZYWA DO BUDOWY I REMONTU DRÓG GMINNYCH W GMINIE LISZKI
2013-12-19
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014
2013-12-19
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie oraz w Radwanowicach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014 r.
2013-11-12
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Liszki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.