Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Liszki - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-19
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Morawica - Chrosna, Mników i Kaszów w gminie Liszki
2015-06-18
2015-07-10
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku kompleksu szkolnego w Morawicy, gmina Liszki
2015-06-17
2015-07-06
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Liszki, Piekary - Gm. Liszki

Zobacz wiecej

Gmina Liszki - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
2015-06-29
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa urządzeń informatycznych wraz z przygotowaniem pracowni w ramach Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2015-04-16
2015-05-07
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalno - administracyjnego boiska sportowego klubu LKS Kaszowianka - Kaszów z instalacjami wewnętrznymielektryczną, wod. - kan. wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, zbiornikami szczelnymi na oczyszczoną wodę i wodę opadową, wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem wod. - kan. i elektryczną, oświetleniem zewnętrznym boiska, piłkochwytami, oraz dojściami, dojazdami wraz z parkingiem i jego odwodnieniem, na działce nr 3059 położonej w Kaszowie
2015-04-15
2015-04-24
Liszki usługi Gmina Liszki Dostawa Internetu dla Beneficjentów Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-11-04
2014-11-12
Liszki dostawy Gmina Liszki Dostawa komputerów, monitorów, laptopów, UPSów, drukarek i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą (Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci) na obszarze Gminy Liszki
2014-10-17
2014-11-03
Liszki usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2014-10-09
2014-10-27
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (działka nr ewid. 1524) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i remoncie nawierzchni jezdni ww. drogi w miejscowości Mników, Gm. Liszki.
2014-09-25
2014-10-09
Liszki usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
2014-09-03
2014-09-11
Liszki usługi Gmina Liszki Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014
2014-08-22
2014-08-29
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia zawarcia umowy do 26.06.2015 r. (drugi przetarg).
2014-08-07
2014-08-14
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie, w Radwanowicach i w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.
2014-08-07
2014-08-14
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.
2014-06-06
2014-06-23
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowychna drogach gminnych w miejscowościachRaczna, Budzń, Cholerzyn, Morawica, Liszki, Jeziorzany, Kryspinów, Ściejowice, Baczyn - Gmina Liszki
2014-04-25
2014-05-15
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki REMONT BUDYNKU OSP PIEKARY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PODDASZA NA CELE SZATNI SPORTOWEJ
2014-04-09
2014-04-30
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej nr G000002 na długości 2120 m w zakresieremont nawierzchni jezdni drogi gminnej i przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszów, Gm. Liszki
2014-03-31
2014-04-24
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI LISZKI
2014-02-17
2014-03-05
Liszki roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LISZKI
2014-01-31
2014-02-17
Liszki dostawy Gmina Liszki ZAKUP KRUSZYWA DO BUDOWY I REMONTU DRÓG GMINNYCH W GMINIE LISZKI
2013-10-10
2013-10-18
Liszki usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2013-09-24
2013-10-08
Liszki usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
2013-08-02
2013-08-12
Liszki usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie oraz w Radwanowicach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014 r.

Zobacz wiecej

Gmina Liszki - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-22
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Budowa budynku zaplecza sanitarno - socjalno - administracyjnego boiska sportowego klubu LKS Kaszowianka - Kaszów z instalacjami wewnętrznymielektryczną, wod. - kan. wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, zbiornikami szczelnymi na oczyszczoną wodę i wodę opadową, wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem wod. - kan. i elektryczną, oświetleniem zewnętrznym boiska, piłkochwytami, oraz dojściami, dojazdami wraz z parkingiem i jego odwodnieniem, na działce nr 3059 położonej w Kaszowie,
2015-05-13
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa Internetu dla Beneficjentów Projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-12-09
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki Dostawa komputerów, monitorów, laptopów, UPSów, drukarek i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki
2014-12-04
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2014-11-25
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej (działka nr ewid. 1524) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i remoncie nawierzchni jezdni ww. drogi w miejscowości Mników, Gm. Liszki.
2014-11-21
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.
2014-11-04
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
2014-08-29
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnychdo szkół specjalnych w Krakowie, w radwanowicach, i w skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od dnia zawarcia umowy do 26.06.2015 r.
2014-08-29
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjumw Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.
2014-07-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie rozbudowy z przebudową budynku zespołu szkół w miejscowości Liszki.
2014-07-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych w miejscowościachRączna, Budzyń, Cholerzyn, Morawica, Liszki, Jeziorzany, Kryspinów, Ściejowice, Baczyn - Gm. Liszki.
2014-06-18
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Remont budynku OSP Piekary wraz z przebudową poddasza na cele szatni sportowej.
2014-06-03
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Liszki
2014-05-22
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki Przebudowa drogi gminnej nr G000002 na długości 2120 m w zakresieremont nawierzchni jezdni drogi gminnej i przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszów, Gm. Liszki
2014-03-27
brak danych
Liszki Roboty budowlane Gmina Liszki WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LISZKI
2014-03-26
brak danych
Liszki Dostawy Gmina Liszki ZAKUP KRUSZYWA DO BUDOWY I REMONTU DRÓG GMINNYCH W GMINIE LISZKI
2013-12-19
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014
2013-12-19
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Krakowie oraz w Radwanowicach wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014 r.
2013-11-12
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Urzędu Gminy Liszki
2013-10-28
brak danych
Liszki Usługi Gmina Liszki ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU