Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Łęczyce - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-13
2015-01-27
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa linii oświetleniowej kablowej nn-0,4 kV - oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Strzebielinie, gmina Łęczyce
2014-11-24
2014-12-01
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W SEZONACH ZIMOWYCH 2014/2015 ORAZ 2015/2016
2014-09-09
2014-09-23
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142
2014-08-22
2014-09-05
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142
2014-08-13
2014-08-27
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne na dz. nr 25/2, 185/1 w Dzięcielcu
2014-08-08
2014-08-22
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142
2014-07-07
2014-07-21
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne na dz. nr 25/2, 185/1 w Dzięcielcu
2014-06-09
2014-06-16
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.955.000,00 zł (słowniejeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadańa) Budowa Gimnazjum w m. Strzebielino Osiedle II etap zadania - kwota 1.200.000,00 zł b) Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wielkie - kwota 755.000,00 zł
2013-11-29
2013-12-06
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w m. Kisewo oraz w m. Strzelęcino w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.Projekt i budowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino.
2013-11-29
2013-12-06
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Budowa ujęcia wody w m. Węgornia na terenie działki nr 8/1 wraz ze stacją uzdatniania wody w zakresie dotyczącym wykonania studni zastępczej nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Węgornia, gmina Łęczyce.
2013-11-20
2013-11-29
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce w obrębach Rozłazino, Nawcz, Łówcz Górny
2013-11-20
2013-11-27
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Sienkiewicza (etap II) w m. Strzebielino wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2013-11-18
2013-11-25
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
2013-10-30
2013-11-06
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach
2013-10-28
2013-11-12
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury w Łęczycach, na działkach nr 425/2, 425/3, 425/7, obr. Łęczyce
2013-10-28
2013-11-12
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Przebudowa boiska sportowego wraz z budową elementów małej architektury w Rozłazinie, na działce nr 78, obr. Rozłazino, gmina Łęczyce
2013-10-22
2013-11-05
Łęczyce roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Parku Wiejskiego w Bożympolu Wielkim, obejmująca- budowę wiaty estradowej z podpiwniczeniem; - budowę zadaszonych drewnianych ław; - ciąg pieszy na działce nr 178/3, obr. Bożepole Wielkie
2013-10-11
2013-10-18
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach
2013-10-01
2013-10-08
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł (słowniejeden milion sto tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych
2013-09-05
2013-09-13
Łęczyce usługi Gmina Łęczyce SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE W OBRĘBACH GODĘTOWO, BOŻEPOLE WIELKIE, ŁĘCZYCE

Zobacz wiecej

Gmina Łęczyce - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-03
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce w obrębach Rozłazino, Nawcz, Łówcz Górny
2015-03-03
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Dodatkowe opracowanie projektowe - przebudowy drogi dojazdowej do ZKiW w Strzebielinie Osiedlu, związane z zadaniem inwestycyjnymRozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu
2015-02-12
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa linii oświetleniowej kablowej nn-0,4 kV - oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Strzebielinie, gmina Łęczyce
2015-02-12
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Roboty dodatkowe przy Budowie Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142
2014-12-16
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE W SEZONACH ZIMOWYCH 2014/2015 ORAZ 2015/2016
2014-12-16
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142
2014-06-30
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.955.000,00 zł (słowniejeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadańa) Budowa Gimnazjum w m. Strzebielino Osiedle II etap zadania - kwota 1.200.000,00 zł b) Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wielkie - kwota 755.000,00 zł.
2014-06-24
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Rozbudowa obiektu szkolnego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu
2014-06-24
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Rozbudowa obiektu szkolnego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu.
2014-03-03
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
2014-03-03
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieców c.o. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie z przystosowaniem jej do ogrzewania projektowanej sali gimnastycznej na terenie działek nr 140, 141 w m. Rozłazino
2014-01-14
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury w Łęczycach, na działkach nr 425/2, 425/3, 425/7, obr. Łęczyce
2014-01-14
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Przebudowa boiska sportowego wraz z budową elementów małej architektury w Rozłazinie, na działce nr 78, obr. Rozłazino, gmina Łęczyce
2014-01-10
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Sienkiewicza (etap II) w m. Strzebielino wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2014-01-10
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Budowa ujęcia wody w m. Węgornia na terenie działki nr 8/1 wraz ze stacją uzdatniania wody w zakresie dotyczącym wykonania studni zastępczej nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Węgornia, gmina Łęczyce
2014-01-10
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w m. Kisewo oraz w m. Strzelęcino w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.Projekt i budowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino
2014-01-09
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Budowa Parku Wiejskiego w Bożympolu Wielkim, obejmująca- budowę wiaty estradowej z podpiwniczeniem; - budowę zadaszonych drewnianych ław; - ciąg pieszy na działce nr 178/3, obr. Bożepole Wielkie.
2014-01-09
brak danych
Łęczyce Roboty budowlane Gmina Łęczyce Interwencyjna naprawa drogi gminnej Dąbrówka Wielka - Karczemki na odcinku 350 mb przed mostem na Strudze Węgorza (od strony Dąbrówki Wielkiej)
2014-01-09
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyce w sezonie zimowym 2013/2014
2014-01-09
brak danych
Łęczyce Usługi Gmina Łęczyce Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.