eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Łabowa

Gmina Łabowa - przetargiGmina Łabowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-25
2018-02-15
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ w ramach projektu: Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste
2017-12-29
2018-01-19
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA GMINY ŁABOWA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA (część), NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (część) w ramach projektu Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
2017-10-16
2017-10-25
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018
2017-10-09
2017-10-19
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2017-07-13
2017-07-24
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018
2016-11-07
2016-11-16
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017
2016-07-08
2016-07-25
Łabowa usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2016-06-13
2016-06-28
Łabowa usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017
2015-10-28
2015-11-06
Łabowa usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016
2015-10-19
2015-10-29
Łabowa usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2015-07-08
2015-07-17
Łabowa usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016
2014-11-03
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-10-15
2014-10-24
Łabowa usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2014-10-08
2014-10-20
Łabowa usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2014-09-16
2014-09-25
Łabowa dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-08-25
2014-09-09
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łabowa
2014-08-22
2014-09-08
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500
2014-08-22
2014-09-01
Łabowa dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
2014-06-24
2014-07-04
Łabowa usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015
2014-06-12
2014-06-27
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Łabowa
Gmina Łabowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-24
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018
2017-08-11
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018
2016-12-09
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017
2016-08-23
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości.
2016-07-26
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017
2015-11-30
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016
2015-11-16
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2015-08-05
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016
2014-11-14
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-11-14
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa -przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektuZmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-11-13
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2014-11-03
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2014-10-17
brak danych
Łabowa Dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-09-16
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500
2014-09-15
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łabowa
2014-07-21
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-15
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000
2014-05-05
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont dróg gminnych
2014-05-05
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŁABOWA w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina
2014-04-24
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Łabowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.