Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Łabowa - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-03
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-10-15
2014-10-24
Łabowa usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2014-10-08
2014-10-20
Łabowa usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2014-09-16
2014-09-25
Łabowa dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-08-25
2014-09-09
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łabowa
2014-08-22
2014-09-08
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500
2014-08-22
2014-09-01
Łabowa dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
2014-06-24
2014-07-04
Łabowa usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015
2014-06-12
2014-06-27
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000
2014-04-01
2014-04-16
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Remont dróg gminnych
2014-03-07
2014-03-26
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-03-04
2014-03-21
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa REMONT DRÓG GMINNYCH w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2014-02-27
2014-03-11
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŁABOWA w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina
2014-01-15
2014-01-28
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŁABOWA w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina
2013-12-23
2014-01-07
Łabowa usługi Gmina Łabowa Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa
2013-11-27
2013-12-06
Łabowa usługi Gmina Łabowa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa w ramach projektu:Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina
2013-11-12
2013-11-21
Łabowa usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2013-11-04
2013-11-14
Łabowa usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2013-09-23
2013-10-08
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej publicznej Łabowa - Uhryń Nr K291612 w miejscowościach Łabowa i Uhryń w km 0+550-6+310
2013-09-05
2013-09-20
Łabowa roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej w miejscowości Kotów k/Nowaka w km 0+090 - 0+820

Zobacz wiecej

Gmina Łabowa - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-14
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-11-14
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa -przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektuZmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
2014-11-13
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2014-11-03
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2014-10-17
brak danych
Łabowa Dostawy Gmina Łabowa Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś PriorytetowaSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-09-16
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500
2014-09-15
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łabowa
2014-07-21
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-15
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000
2014-05-05
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont dróg gminnych
2014-05-05
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŁABOWA w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina
2014-04-24
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-01-28
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach Gminy Łabowa
2013-12-12
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
2013-11-27
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
2013-10-15
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej publicznej Łabowa - Uhryń Nr K291612 w miejscowościach Łabowa i Uhryń w km 0+550-6+310
2013-10-03
brak danych
Łabowa Roboty budowlane Gmina Łabowa Remont drogi gminnej w miejscowości Kotów k/Nowaka w km 0+090 - 0+820
2013-07-23
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014
2013-06-24
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Łabowa
2013-05-29
brak danych
Łabowa Usługi Gmina Łabowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabowa

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU