eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kościelisko

Gmina Kościelisko - przetargiGmina Kościelisko - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-11
2019-01-28
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .
2019-01-11
2019-01-21
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna". - dostawa wykładziny- biblioteka.
2019-01-08
2019-01-16
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Urzędu Gminy Koscielisko oraz jednostek podległych .

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kościelisko
Gmina Kościelisko - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-31
2019-01-08
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna". - dostawa mebli - biblioteka.
2018-12-18
2018-12-28
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wyposażenia multi-medialnego do pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko" - II przetarg nieograniczony
2018-12-06
2018-12-14
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna" - wyposażanie łazienek
2018-12-03
2018-12-11
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wyposażenia multimedialnego do pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-11-30
2018-12-10
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszko-le, ośrodek kultury, biblioteka publiczna".
2018-11-19
2018-11-27
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościeli-sko, w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - urządzenia multimedialne.
2018-11-07
2018-11-15
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa zastawy stołowej i naczyń na potrzeby przedszkola w Dzianiszu w ramach projektu pn: "Zwiększenie dostępności do wychowania przed-szkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu"
2018-11-07
2018-11-15
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa naczyń i przyrządów kuchennych na potrzeby kuchni w bu-dynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu
2018-11-06
2018-11-14
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dzieckiem, sprzęt do utrzymania czystości, wyposażenie łazienek i inne.
2018-11-05
2018-11-20
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Przebudowa drogi gminnej - dz. ew. 1743, 1772, w miejscowości Koscielisko, Gmina Kościelisko.
2018-10-16
2018-10-25
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko : Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dzieckiem, sprzęt do utrzymania czystości, wyposażenie łazienek i inne.
2018-10-09
2018-10-17
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-10-05
2018-10-15
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dzieckiem, sprzęt do utrzymania czystości, wyposażenie łazienek i inne.
2018-10-03
brak danych
Kościelisko Gmina Kościelisko Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.450.000 zł na sfinansowanie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
2018-10-02
2018-10-10
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - pomoce edukacyjne, zabawki, art. plastyczne, art. sportowe, instrumenty, meble i inne .
2018-09-27
2018-10-05
Kościelisko Usługi Gmina Kościelisko Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kościelisko w sezonie 2018/2019 - II przetarg nieograniczony
2018-09-24
2018-10-02
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kościelisko oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kościelisko
2018-09-18
2018-09-26
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-09-18
2018-09-26
Kościelisko Usługi Gmina Kościelisko Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kościelisko w sezonie 2018/2019
2018-09-18
2018-09-26
Kościelisko Usługi Gmina Kościelisko Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Dzianisz i Witów w sezonie 2018/2019

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kościelisko
Gmina Kościelisko - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna".
2018-12-21
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu " Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna" - wyposażanie łazienek
2018-12-21
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn."Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - urządzenia multimedialne.
2018-12-11
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Przebudowa drogi gminnej - dz. ew. 1743, 1772, w miejscowości Koscielisko, Gmina Kościelisko.
2018-12-06
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn."Zwięk-szenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dzieckiem, sprzęt do utrzymania czystości, wyposażenie łazienek i inne.
2018-11-22
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa mebli do pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-11-14
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa mebli i wyposażenia do pomieszczeń kuchni obsługującej przedszkole w Dzianiszu w ramach projektu pn"Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu"
2018-11-09
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-11-08
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-11-06
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko"
2018-11-05
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kościelisko oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kościelisko
2018-10-30
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn."Zwiększenie dostępności do wy-chowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu" - pomoce edukacyjne, zabawki, art. plastyczne, art. sportowe, in-strumenty, meble i inne .
2018-10-19
brak danych
Kościelisko Usługi Gmina Kościelisko Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.450.000 zł na sfinansowanie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
2018-10-17
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa systemowej ściany akustycznej mobilnej do budynku Ośrodka Tradycji, Kultury, Oświaty i Zdrowia w Dzianiszu
2018-10-08
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawę fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Dzianisz Górny.
2018-09-19
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Przebudowa drogi gminnej ul. Gronik, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.
2018-09-10
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obiektów sakralnych stanowiących dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko- słowackiego w ramach realizacji projektu pn. "Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošín".
2018-08-31
brak danych
Kościelisko Usługi Gmina Kościelisko Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obiektów sakralnych stanowią-cych dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko- słowackiego w ramach realizacji projektu pn. "Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošín".
2018-08-30
brak danych
Kościelisko Dostawy Gmina Kościelisko Dostawa mebli na wymiar do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz w ramach projektu pn"Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu"
2018-08-21
brak danych
Kościelisko Roboty budowlane Gmina Kościelisko Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obiektów sakralnych stanowiących dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko- słowackiego w ramach realizacji projektu pn. "Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošín".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kościelisko
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.