eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargiGmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-05-04
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-13
2017-03-27
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2017-02-13
2017-03-01
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250
2017-02-13
2017-03-01
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230
2016-07-27
2016-08-18
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annówka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzciciela w Kocku
2016-07-08
2016-07-25
Kock dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2016-07-05
2016-07-22
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa dróg gminnych w m. Ruska Wieś i Poizdów
2016-05-23
2016-06-15
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych
2016-03-25
2016-04-06
Kock dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2015-11-26
2015-12-10
Kock dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2015-11-09
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+800 do km 0+880
2015-10-07
2015-10-21
Kock usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kock i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2015-09-24
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Przebudowa drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500 2) Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w m. Górka
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615 2) Remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+300 2) Remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756
2015-08-07
2015-08-28
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II
2015-07-15
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015-07-08
2015-08-04
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych
2015-06-15
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w m. Białobrzegi
2015-05-07
2015-05-18
Kock usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-24
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2017-03-31
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250
2017-03-31
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230
2016-09-15
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annówka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzciciela w Kocku
2016-08-23
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2016-08-18
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa dróg gminnych w m. Ruska Wieś i Poizdów
2016-07-04
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych
2016-05-12
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2015-12-31
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2015-12-01
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+800 do km 0+880
2015-11-20
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kock i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2015-10-03
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Przebudowa drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500 2) Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w m. Górka
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615 2) Remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+300 2) Remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II
2015-09-02
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych
2015-08-07
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015-06-24
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w m. Białobrzegi
2015-05-27
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.