eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargiGmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
2016-06-15
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-25
2016-04-06
Kock dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2015-11-26
2015-12-10
Kock dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2015-11-09
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+800 do km 0+880
2015-10-07
2015-10-21
Kock usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kock i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2015-09-24
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Przebudowa drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500 2) Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w m. Górka
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615 2) Remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+300 2) Remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756
2015-08-07
2015-08-28
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II
2015-07-15
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015-07-08
2015-08-04
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych
2015-06-15
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w m. Białobrzegi
2015-05-07
2015-05-18
Kock usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock
2015-01-22
2015-02-12
Kock usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Kock
2014-10-14
2014-10-29
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annówka i Kock oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kocku
2014-08-12
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808
2014-06-10
2014-06-25
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808
2014-06-10
2014-06-25
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych
2014-05-09
2014-05-29
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808
2014-05-09
2014-05-29
Kock roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-12
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na potrzeby remontów dróg gminnych
2015-12-31
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Kock i jednostek podległych
2015-12-01
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+800 do km 0+880
2015-11-20
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kock i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2015-10-03
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Przebudowa drogi gminnej nr 103144L od km 0+800 do km 1+500 2) Przebudowa drogi gminnej nr 103145L od km 0+000 do km 0+800
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1252L do drogi gminnej nr 103697L od km 0+000 do km 0+205 w m. Górka
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103141L od km 0+000 do km 0+615 2) Remont drogi gminnej nr 103152L od km 1+020 do km 1+774 o długości 0,754 km
2015-09-25
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - zadania1) Remont drogi gminnej nr 103140L od km 0+000 do km 0+300 2) Remont drogi gminnej nr 103139L od km 0+000 do km 0+756
2015-09-17
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II
2015-09-02
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych
2015-08-07
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015-06-24
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami łączącej wodociąg w Kocku w ul. B. Joselewicza z wodociągiem w m. Białobrzegi
2015-05-27
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock
2015-05-07
brak danych
Kock Dostawy Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg gminnych
2015-03-23
brak danych
Kock Usługi Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Kock
2014-08-14
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808
2014-07-08
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 48 i drogą wojewódzką nr 808
2014-07-08
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Modernizacja dróg gminnych
2014-05-26
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Rewitalizacja miasta Kock - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
2014-04-29
brak danych
Kock Roboty budowlane Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w Białobrzegach na świetlicę wiejską

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.