eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kępice

Gmina Kępice - przetargiGmina Kępice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Kępice Gmina Kępice Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kępice
Gmina Kępice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-31
2017-08-16
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Remont drogi gminnej wraz z mostem, Kępice ul. I-go Maja, Gm. Kępice- Etap II
2017-07-28
2017-08-16
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice
2017-07-28
2017-08-16
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice"
2017-07-06
2017-07-17
Kępice Usługi Gmina Kępice Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kępice
2017-03-08
brak danych
Kępice Gmina Kępice Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice
2017-01-30
brak danych
Kępice Gmina Kępice Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice
2016-12-30
2017-01-16
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Remont odcinków ulicy Plac Wolności w miejscowości Kępice
2016-12-30
2017-01-16
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Remont drogi gminnej wraz z mostem, Kępice ul. I-go Maja, Gm. Kępice- Etap I
2016-11-29
2016-12-14
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice
2016-11-25
2016-12-05
Kępice Usługi Gmina Kępice Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w roku 2017.
2016-10-25
2016-11-03
Kępice Usługi Gmina Kępice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku
2016-10-07
2016-10-18
Kępice Dostawy Gmina Kępice Dostawa autobusu w ramach projektu "Dostępni dla Ciebie - likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kępice"
2016-09-29
2016-10-07
Kępice Dostawy Gmina Kępice Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach
2016-09-26
2016-10-04
Kępice Dostawy Gmina Kępice Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach
2016-09-16
2016-10-03
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku gospodarczego z częścią usługową przy ul. Niepodległości w Kępicach
2016-09-09
2016-09-26
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice
2016-09-07
2016-09-21
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice na przebudowę ulicy Kasztanowej w Korzybiu wraz z budową infrastruktury technicznej - kanalizacją deszczową
2016-07-15
2016-08-01
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kępice
2016-04-26
2016-05-09
Kępice usługi Gmina Kępice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Hali Widowiskowo- Sportowej w Kępicach wraz z zagospodarowaniem terenu
2015-11-10
2015-11-18
Kępice usługi Gmina Kępice Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kępice
Gmina Kępice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-08
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Remont odcinków ulicy Plac Wolności w miejscowości Kępice
2017-01-20
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice
2016-12-22
brak danych
Kępice dostawy Gmina Kępice Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w roku 2017.
2016-12-07
brak danych
Kępice Dostawy Gmina Kępice Dostawa autobusu w ramach projektu "Dostępni dla Ciebie - likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kępice"
2016-11-29
brak danych
Kępice Gmina Kępice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku
2016-11-08
brak danych
Kępice Gmina Kępice Budowa budynku gospodarczego z częścią usługową przy ul. Niepodległości w Kępicach
2016-11-07
brak danych
Kępice Gmina Kępice Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice
2016-10-21
brak danych
Kępice Gmina Kępice Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach
2016-09-13
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kępice
2016-06-01
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Hali Widowiskowo- Sportowej w Kępicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
2015-12-01
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osowo oraz m. Łużki, gmina Kępice
2015-11-25
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
2015-11-12
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.
2015-10-09
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kępice
2015-09-21
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Płocko, gmina Kępice w ramach projektu pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w działce nr 5, obręb geodezyjny Płocko, gmina Kępice, na długości 0,204 km
2015-05-14
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Poprawa gospodarki wodnej w miejscowościach Bronowo, Podgóry, Mzdowo i Żelice, gmina Kępice
2015-04-24
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa remizy strażackiej w miejscowości Podgóry
2015-04-17
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja
2015-04-16
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Przebudowa odcinka drogi w m. Łużki
2015-03-31
brak danych
Kępice Dostawy Gmina Kępice Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 20 gospodarstw domowych oraz 1 jednostki podległej Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kępice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.