Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Kępice - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-16
2015-03-31
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Remont odcinka drogi w m. Łużki
2015-03-16
2015-03-31
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Budowa remizy strażackiej w miejscowości Podgóry

Zobacz wiecej

Gmina Kępice - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-17
2015-03-25
Kępice usługi Gmina Kępice Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja
2015-03-16
2015-03-24
Kępice dostawy Gmina Kępice Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 20 gospodarstw domowych oraz 1 jednostki podległej Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013
2015-01-20
2015-02-04
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku energooszczędnego w Korzybiu
2015-01-13
2015-01-22
Kępice usługi Gmina Kępice Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja.
2015-01-08
2015-01-23
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach
2014-12-11
2014-12-22
Kępice usługi Gmina Kępice Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja
2014-12-11
2014-12-29
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Biesowic i Kępic
2014-12-08
2014-12-23
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Rozbudowa systemu wodociągowego Aglomeracji Kępice-Przytocko
2014-10-17
2014-11-03
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach
2014-10-03
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Kępicach
2014-10-01
2014-10-09
Kępice usługi Gmina Kępice Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice
2014-09-25
2014-10-10
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice.
2014-09-10
2014-09-25
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice
2014-09-05
2014-09-22
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w działce nr 322, obręb geodezyjny Barcino i w działce nr 324/1, obręb geodezyjny Barwino (m. Mielęcino), gmina Kępice
2014-08-27
2014-09-11
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice
2014-08-21
2014-09-05
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Barwinie
2014-08-01
2014-08-11
Kępice usługi Gmina Kępice Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęćdla uczniów z problemami edukacyjnymi w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i j. obcych, tj. z matematyki, przyrody, j. angielskiego, chemii oraz dla uczniów uzdolnionych z przedmiotówmatematyka, przyroda, j. angielski, informatyka. Zamówieniem objęte zostaną szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Kępice, tj. Gimnazjum w Kępicach, Szkoła Podstawowa w Kępicach, Zespół Szkół w Korzybiu, Zespół Szkół w Barcinie, Zespół Szkół w Biesowicach, Szkoła Podstawowa w Warcinie
2014-07-31
2014-08-08
Kępice usługi Gmina Kępice Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do Zespołu Szkół i Gimnazjum w Kępicach w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-25
2014-08-11
Kępice dostawy Gmina Kępice Zakup , dostarczenie oraz montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.
2014-07-24
2014-08-08
Kępice roboty budowlane Gmina Kępice Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice

Zobacz wiecej

Gmina Kępice - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-04
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku energooszczędnego w Korzybiu
2015-02-23
brak danych
Kępice Dostawy Gmina Kępice Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja
2015-02-18
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach
2015-01-27
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Biesowic i Kępic
2015-01-19
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Rozbudowa systemu wodociągowego Aglomeracji Kępice- Przytocko
2014-10-28
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice.
2014-10-24
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice.
2014-10-15
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Na usługi1.Przeprowadzenia szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej 2. Doradztwa indywidualnego 3.Coachingu.
2014-10-15
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Barwinie
2014-10-14
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Kępicach.
2014-10-02
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w działce nr 322, obręb geodezyjny Barcino i w działce nr 324/1, obręb geodezyjny Barwino (m. Mielęcino), gmina Kępice.
2014-09-22
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice.
2014-08-28
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęćdla uczniów z problemami edukacyjnymi w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i j. obcych, tj. z matematyki, przyrody, j. angielskiego, chemii oraz dla uczniów uzdolnionych z przedmiotówmatematyka, przyroda, j. angielski, informatyka. Zamówieniem objęte zostaną szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Kępice, tj. Gimnazjum w Kępicach, Szkoła Podstawowa w Kępicach, Zespół Szkół w Korzybiu, Zespół Szkół w Barcinie, Zespół Szkół w Biesowicach, Szkoła Podstawowa w Warcinie
2014-08-26
brak danych
Kępice Dostawy Gmina Kępice Zakup , dostarczenie oraz montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013
2014-07-22
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016
2014-06-16
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Wykonanie remontu kapitalnego istniejącego mostu przez rzekę Wieprza w miejscowości Korzybie - Gmina Kępice.
2014-06-04
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa świetlicy rehabilitacyjno - integracyjnej w miejscowości Przytocko - Gmina Kępice.
2014-05-26
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Biesowice i Przytocko - Gmina Kępice.
2014-05-22
brak danych
Kępice Usługi Gmina Kępice Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.
2014-04-17
brak danych
Kępice Roboty budowlane Gmina Kępice Utworzenie miejsca wypoczynkowego w Kępicach polegającego na stworzeniu ścieżki zdrowotnej, turystycznej, edukacyjnej poprzez wykonanie i montaż elementów małej architektury.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.