eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny - przetargiGmina Kazimierz Dolny - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-18
2016-04-27
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.3.2016]
2016-03-17
2016-04-01
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Remont nawierzchni placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochotnicy (dz. nr ewid.256 i 266/3) [ZP.271.2.2016]
2016-02-11
2016-02-19
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w latach 2016 - 2018 [ZP.271.3.2016]
2016-01-16
2016-01-26
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębachKazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn [ZP.271.1.2016]
2015-11-24
2015-12-03
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
2015-11-16
2015-11-26
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]
2015-10-29
2015-11-19
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015]
2015-10-06
brak danych
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium dla obszaru gminy Kazimierz Dolny [ZP.272.3.2015]
2015-09-08
2015-09-24
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skowieszynek od km 0+250,00 do km 0+480,00 [ZP.272.2.2015]
2015-08-27
2015-09-11
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy
2015-07-23
2015-07-31
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2015/ 2016
2015-05-29
2015-06-08
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-15
2015-05-25
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-04-20
2015-05-06
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-01
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wymiana gruntu pod projektowanymi fundamentami w części A w obszarze osi A-D; 1-5 obiektu szkoły w Kazimierzu Dolnym
2015-03-17
2015-04-09
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY
2015-02-25
2015-03-06
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2015-02-09
2015-02-27
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym.
2015-01-07
2015-01-16
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresieCzęść nr 1Modernizacja dróg dojazdowych do kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym- dz. nr ewid. 984, 1305, 1321/1 oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 1292, 1293/1, 1296 Część nr 2Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego. Część nr 3Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym na działkach nr ewid. 336, 338, 272.
2014-12-29
2015-01-15
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-08
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w latach 2016 - 2018 [ZP.271.3.2016]
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015]
2016-02-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]
2015-10-22
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy
2015-10-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym
2015-10-08
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skowieszynek od km 0+250,00 do km 0+480,00 [ZP.272.2.2015]
2015-06-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-30
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY
2015-04-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wymiana gruntu pod projektowanymi fundamentami w części A w obszarze osi A-D; 1-5 obiektu szkoły w Kazimierzu Dolnym
2015-04-02
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2015-03-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresieCzęść nr 1Modernizacja dróg dojazdowych do kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym- dz. nr ewid. 984, 1305, 1321/2 oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 1292, 1293/1, 1296 Część nr 2Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego. Część nr 3Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym na działkach nr ewid. 336, 338, 272.
2015-01-19
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kazimierz Dolny.
2014-11-26
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2014/2015
2014-11-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2014-11-20
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym Gminy Kazimierz Dolny
2014-11-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu, gm. Kazimierz Dolny
2014-11-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt - pomnik portu w Kazimierzu Dolnym
2014-11-12
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pełnienie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kazimierz Dolny
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.