eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny - przetargiGmina Kazimierz Dolny - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-06
2017-04-14
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawy na terenach gminnych w tym pas drogowy i tereny wolno leżące na terenie Gminy Kazimierz Dolny oraz grabienia i wywozu skoszonej trawy dla wybranych lokalizacji
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji i porządkowania obiektów grobownictwa wojennego i mogił
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat parkingowych
2017-01-16
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z gminnych nieruchomości
2017-01-16
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Utrzymanie czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz obsługi PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Dolny
2016-12-28
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2016-12-15
2016-12-23
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny
2016-11-05
2016-11-24
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 107799L od km 0+457 do km 0+563 i od km 0+621 do km 0+984 w miejscowości Wierzchoniów
2016-08-25
2016-09-09
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn (dz. ew. 320/3) na odcinku 300,00 m w msc. Skowieszynek
2016-04-18
2016-04-27
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.3.2016]
2016-03-17
2016-04-01
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Remont nawierzchni placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochotnicy (dz. nr ewid.256 i 266/3) [ZP.271.2.2016]
2016-02-11
2016-02-19
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w latach 2016 - 2018 [ZP.271.3.2016]
2016-01-16
2016-01-26
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębachKazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn [ZP.271.1.2016]
2015-11-24
2015-12-03
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
2015-11-16
2015-11-26
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]
2015-10-29
2015-11-19
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015]
2015-10-06
brak danych
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium dla obszaru gminy Kazimierz Dolny [ZP.272.3.2015]
2015-09-08
2015-09-24
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skowieszynek od km 0+250,00 do km 0+480,00 [ZP.272.2.2015]
2015-08-27
2015-09-11
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji i porządkowania obiektów grobownictwa wojennego i mogił
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawy na terenach gminnych w tym pas drogowy i tereny wolno leżące na terenie Gminy Kazimierz Dolny oraz grabienia i wywozu skoszonej trawy dla wybranych lokalizacji
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat parkingowych
2017-02-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z gminnych nieruchomości
2017-02-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Utrzymanie czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz obsługi PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Dolny
2016-10-25
brak danych
Kazimierz Dolny Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn (dz. ew. 320/3) na odcinku 300,00 m w msc. Skowieszynek
2016-07-27
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.3.2016]
2016-03-08
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w latach 2016 - 2018 [ZP.271.3.2016]
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015]
2016-02-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]
2015-10-22
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy
2015-10-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym
2015-10-08
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skowieszynek od km 0+250,00 do km 0+480,00 [ZP.272.2.2015]
2015-06-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-30
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY
2015-04-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wymiana gruntu pod projektowanymi fundamentami w części A w obszarze osi A-D; 1-5 obiektu szkoły w Kazimierzu Dolnym
2015-04-02
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2015-03-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresieCzęść nr 1Modernizacja dróg dojazdowych do kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym- dz. nr ewid. 984, 1305, 1321/2 oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 1292, 1293/1, 1296 Część nr 2Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego. Część nr 3Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym na działkach nr ewid. 336, 338, 272.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kazimierz Dolny
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.