eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny - przetargiGmina Kazimierz Dolny - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-27
2015-09-11
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-23
2015-07-31
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2015/ 2016
2015-05-29
2015-06-08
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-15
2015-05-25
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-04-20
2015-05-06
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-01
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wymiana gruntu pod projektowanymi fundamentami w części A w obszarze osi A-D; 1-5 obiektu szkoły w Kazimierzu Dolnym
2015-03-17
2015-04-09
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY
2015-02-25
2015-03-06
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2015-02-09
2015-02-27
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym.
2015-01-07
2015-01-16
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresieCzęść nr 1Modernizacja dróg dojazdowych do kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym- dz. nr ewid. 984, 1305, 1321/1 oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 1292, 1293/1, 1296 Część nr 2Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego. Część nr 3Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym na działkach nr ewid. 336, 338, 272.
2014-12-29
2015-01-15
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym
2014-10-16
2014-10-27
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-15
2014-10-27
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym Gminy Kazimierz Dolny
2014-10-09
2014-10-17
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Pełnienie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym
2014-09-25
2014-10-10
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt - pomnik portu w Kazimierzu Dolnym.
2014-09-25
2014-10-10
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu, gm. Kazimierz Dolny
2014-09-09
2014-09-24
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt - pomnik portu w Kazimierzu Dolnym
2014-09-08
2014-09-22
Kazimierz Dolny roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn na odcinku 250,00 m (zadanie nr 1), z włączeniem jej do drogi wojewódzkiej nr 824 w msc. Skowieszynek (zadanie nr 2)
2014-08-06
2014-08-14
Kazimierz Dolny usługi Gmina Kazimierz Dolny Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2014/ 2015
2014-08-04
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Zakup energii elektrycznej
2014-04-14
2014-04-23
Kazimierz Dolny dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-30
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY
2015-04-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wymiana gruntu pod projektowanymi fundamentami w części A w obszarze osi A-D; 1-5 obiektu szkoły w Kazimierzu Dolnym
2015-04-02
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2015-03-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresieCzęść nr 1Modernizacja dróg dojazdowych do kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym- dz. nr ewid. 984, 1305, 1321/2 oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 1292, 1293/1, 1296 Część nr 2Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego. Część nr 3Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym na działkach nr ewid. 336, 338, 272.
2015-01-19
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kazimierz Dolny.
2014-11-26
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2014/2015
2014-11-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2014-11-20
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym Gminy Kazimierz Dolny
2014-11-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu, gm. Kazimierz Dolny
2014-11-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Zabudowa kół bocznokołowca Traugutt - pomnik portu w Kazimierzu Dolnym
2014-11-12
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pełnienie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym
2014-10-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn na odcinku 250,00 m (zadanie nr 1), z włączeniem jej do drogi wojewódzkiej nr 824 w msc. Skowieszynek (zadanie nr 2)
2014-10-10
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2014/ 2015
2014-04-18
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowychCzęść nr 1. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka Część nr 2. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Rzeczyca Część nr 3. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Zbędowice Część nr 4. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Wierzchoniów
2014-03-04
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowę pompowni strefowej w miejscowości Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Cholewianka i Dąbrówka, gm. Kazimierz Dolny
2013-12-11
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka i likwidacja trzech dzikich wysypisk na terenie gminy Kazimierz Dolny
2013-12-02
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Cz nr 1Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwachOkale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi. Cz nr 2Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwachGóry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na za-chód od drogi wojewódzkiej nr 824), Bochotnica, Zbędowice, Parchatka. Cz nr 3Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2013/2014 w sołectwachSkowieszynek (na wsch od drogi wojewódzkiej nr 824
2013-11-26
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Remont dachówCzęść nr 1. Modernizacja - remont dachu na budynku OSP Bochotnica Część nr 2. Modernizacja - remont dachu na budynku byłej szkoły w Parchatce

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kazimierz Dolny
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.