eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny - przetargiGmina Kazimierz Dolny - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-09
brak danych
Kazimierz Dolny Gmina Kazimierz Dolny Utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz obsługi PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Dolny na okres 24 miesięcy
2017-12-08
2017-12-21
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny w roku 2018
2017-12-07
2017-12-21
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny w roku 2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-26
2017-11-09
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019
2017-10-26
2017-11-09
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym Gminy Kazimierz Dolny
2017-09-23
2017-10-10
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bochotnica i Dąbrówka
2017-09-21
brak danych
Kazimierz Dolny Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skowieszynek i Rzeczyca
2017-09-15
brak danych
Kazimierz Dolny Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z szaletu miejskiego
2017-09-08
2017-09-23
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112826L od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Bochotnica
2017-08-21
2017-09-07
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bochotnica i Dąbrówka
2017-08-18
2017-09-04
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka
2017-08-11
2017-08-29
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skowieszynek i Rzeczyca
2017-07-10
2017-07-25
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka
2017-06-05
2017-06-22
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie robót budowlanych na placu zabaw w Kazimierzu Dolnym
2017-04-06
2017-04-14
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawy na terenach gminnych w tym pas drogowy i tereny wolno leżące na terenie Gminy Kazimierz Dolny oraz grabienia i wywozu skoszonej trawy dla wybranych lokalizacji
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji i porządkowania obiektów grobownictwa wojennego i mogił
2017-03-17
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat parkingowych
2017-01-16
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z gminnych nieruchomości
2017-01-16
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Utrzymanie czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz obsługi PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Dolny
2016-12-28
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kazimierz Dolny
2016-12-15
2016-12-23
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny
2016-11-05
2016-11-24
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 107799L od km 0+457 do km 0+563 i od km 0+621 do km 0+984 w miejscowości Wierzchoniów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-26
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka
2017-10-12
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z szaletu miejskiego
2017-08-31
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Wykonanie robót budowlanych na placu zabaw w Kazimierzu Dolnym
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji i porządkowania obiektów grobownictwa wojennego i mogił
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawy na terenach gminnych w tym pas drogowy i tereny wolno leżące na terenie Gminy Kazimierz Dolny oraz grabienia i wywozu skoszonej trawy dla wybranych lokalizacji
2017-04-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat parkingowych
2017-02-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z gminnych nieruchomości
2017-02-14
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Utrzymanie czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz obsługi PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Dolny
2016-10-25
brak danych
Kazimierz Dolny Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn (dz. ew. 320/3) na odcinku 300,00 m w msc. Skowieszynek
2016-07-27
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.3.2016]
2016-03-08
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w latach 2016 - 2018 [ZP.271.3.2016]
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
2016-02-29
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015]
2016-02-03
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]
2015-10-22
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz jednostek organizacyjnych Gminy
2015-10-19
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym
2015-10-08
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skowieszynek od km 0+250,00 do km 0+480,00 [ZP.272.2.2015]
2015-06-26
brak danych
Kazimierz Dolny Dostawy Gmina Kazimierz Dolny Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny
2015-05-28
brak danych
Kazimierz Dolny Roboty budowlane Gmina Kazimierz Dolny Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L od km 0+103 do km 0+540 w miejscowości Bochotnica
2015-04-30
brak danych
Kazimierz Dolny Usługi Gmina Kazimierz Dolny UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KAZIMIERZ DOLNY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY KAZIMIERZ DOLNY

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kazimierz Dolny
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.