eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - przetargiGmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2010-02-24
2010-03-05
Karpacz dostawy Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu dostawa nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych
2010-02-17
2010-02-25
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Pielęgnacja parku Lipa Sądowa w Karpaczu
2010-02-15
2010-03-02
Karpacz roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację ujęcia wody Majówka w Karpaczu
2010-01-28
2010-02-05
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu konserwacja oświetlenia drogowego w Karpaczu w okresie 3 lat
2010-01-26
2010-02-03
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu bieżąca konserwacja nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów, parkingów na terenie Karpacza
2010-01-20
2010-01-27
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Karkonoska 9 w Karpaczu
2010-01-20
2010-01-27
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie oprtaów szacunkowych ul. Granitowa 4 w Karpaczu
2010-01-12
2010-01-20
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n. Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki
2009-12-10
2009-12-18
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody - Wilcza Poręba II w Karpaczu przy ul. Sarniej
2009-12-10
2009-12-17
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Karkonoskiej 41 w Karpaczu
2009-11-20
2009-11-27
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Wiosenna 5 w Karpaczu
2009-11-18
2009-12-09
Karpacz roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Przebudowa ulicy Polnej w Karpaczu
2009-11-17
2009-11-24
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Kamienna 3 w Karpaczu
2009-11-17
2009-11-24
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie podziałów, połączeń, scaleń nieruchomości itp. w 2010 r. dla Gminy Karpacz
2009-11-10
2009-12-01
Karpacz roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki
2009-11-04
2009-11-26
Karpacz roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza - park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie
2009-10-30
2009-11-06
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Przewodników Górskich w Karpaczu
2009-10-12
2009-10-19
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu aktualizacja opłaty rocznej ul. Saneczkowa 2 w Karpaczu
2009-09-23
2009-10-14
Karpacz roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacz
2009-09-21
2009-09-28
Karpacz usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu
Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2010-02-15
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu konserwacja oświatelenia drogowego w Karpaczu w okresie 3 lat
2010-02-11
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu bieżąca konserwacja nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów, parkingów na terenie Karpacza
2010-02-09
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki
2010-02-04
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Granitowa 4 w Karpaczu
2010-02-04
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Karkonoska 9 w Karpaczu
2010-01-06
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody - Wilcza Poręba II w Karpaczu przy ul. Sarniej
2009-12-29
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Karkonoskiej 41 w Karpaczu
2009-12-18
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki
2009-12-18
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Zagospodarowanie terenu wokół Sali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu
2009-12-15
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza - park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie
2009-12-04
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Wiosenna 5 w Karpaczu
2009-12-01
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie operatów szacunkowych ul. Kamienna 3 w Karpaczu
2009-12-01
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wykonanie podziałów, połączeń, scaleń nieruchomości itp w 2010 r. dla Gminy Karpacz
2009-11-23
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu budowa chodnika wzdłuż ul. Nad Łomnicą w Karpaczu
2009-11-23
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Karpaczu
2009-11-09
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Karpaczu w okresie 4 lat
2009-11-06
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Karpaczu w okresie 4 lat
2009-10-30
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wycena nieruchomości 650/3 na poprawę zagospodarowania Karpacz
2009-10-26
brak danych
Karpacz Usługi Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu aktualizacja opłaty rocznej ul. Saneczkowa 2 w Karpaczu
2009-10-22
brak danych
Karpacz Roboty budowlane Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.