eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kałuszyn

Gmina Kałuszyn - przetargiGmina Kałuszyn - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-26
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn, działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-01
2019-12-09
Kałuszyn Usługi Gmina Kałuszyn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r
2019-08-26
2019-09-10
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej.
2019-08-26
2019-09-10
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki, gm. Kałuszynie
2019-08-23
2019-09-09
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2019-05-24
2019-06-10
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00
2019-05-07
2019-05-22
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,
2019-01-23
2019-02-07
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn
2019-01-07
2019-01-22
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn
2018-11-29
2018-12-07
Kałuszyn Usługi Gmina Kałuszyn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-08-03
2018-08-20
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn " Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy z Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego na odcinku od ul. Ogodowej do wsi Patok"
2018-07-18
2018-08-03
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2018-07-10
2018-07-25
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 "
2018-07-02
2018-07-17
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2018-06-22
2018-07-09
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 "
2018-06-12
2018-06-28
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2018-05-22
2018-06-06
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2018-04-30
2018-05-16
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego
2017-12-04
2017-12-12
Kałuszyn Usługi Gmina Kałuszyn UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 942.690,39 PLN
2017-11-09
2017-11-17
Kałuszyn Usługi Gmina Kałuszyn "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r."
2017-09-20
2017-10-05
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-26
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki, gm. Kałuszynie
2019-10-25
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn"
2019-08-12
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn, działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00
2018-07-26
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego"
2018-03-14
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drogach w miejscowościach Chrościce, Milew, Mroczki, Olszewice, Sinołęka, Wity, gm. Kałuszyn oraz na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Zawoda w Kałuszynie
2017-10-31
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0"
2017-10-12
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kałuszyn
2017-10-12
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn"
2017-10-12
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn" z
2017-07-27
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa"
2017-07-07
brak danych
Kałuszyn Dostawy Gmina Kałuszyn Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem i sprzętem dla OSP Kałuszyn
2017-01-12
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki
2016-08-24
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz. 398 i 440, obręb Żebrówka
2016-07-19
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałuszyn
2016-07-19
brak danych
Kałuszyn Usługi Gmina Kałuszyn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.
2016-07-13
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego Olszewicach, gm. Kałuszyn
2015-08-24
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn
2015-08-03
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Przebudowa drogi gminnej i remont zjazdów na ul. Mickiewicza oraz remont jezdni ul. Kościelnej w Kałuszynie
2015-07-27
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Remont ulicy Trzcianka w Kałuszynie
2015-07-27
brak danych
Kałuszyn Roboty budowlane Gmina Kałuszyn Remont ulicy Trzcianka w Kałuszynie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kałuszyn
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.