Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Jordanów - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-13
2015-03-03
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia oś. Saguchy, Gancarze wraz z nasypami, przebudową drogi gminnej i narzutami kamiennymi na potoku Łętówka.
2015-02-05
2015-02-25
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Naprawie w zakresie sal dydaktycznych i szatni oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (rozbiórka istniejącego i budowa nowego odcinka)we wsi Naprawa na działce nr ewid.6780.
2014-11-19
2014-11-27
Jordanów usługi Gmina Jordanów Udzielenie kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 2 125 800,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014
2014-09-30
2014-10-09
Jordanów usługi Gmina Jordanów Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Jordanów.
2014-09-02
2014-12-12
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielec -osiedle Rusinowa
2014-08-18
2014-09-02
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdu publicznego szerokości 6,00 m i długości 7,00 m w miejscowości Wysoka na działkach nr ewid. 1086/3 i 1086/4.
2014-07-30
2014-08-08
Jordanów dostawy Gmina Jordanów Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu
2014-07-28
2014-08-12
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łętowni - gmina Jordanów
2014-07-09
2014-07-24
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Przedmiot zamówienia remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach - Łętownia droga gminna Jakubczęcia długości 212 m, Naprawa droga gminna Mirkowa długości 130 m, Toporzysko droga gminna Habinowa długości 250 m, droga gminna Targoszowa długości 200 m, droga gminna Dudowa długości 70 m, Osielec droga gminna Niziołkowa długości 150 m, droga gminna Brzanowa długości 230 m.
2014-07-09
2014-07-25
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łętowni - gmina Jordanów
2014-06-27
2014-07-18
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Wykonanie dalszej części robót wykończeniowych krytej pływalni w Naprawie.
2014-06-18
2014-07-04
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie.
2014-06-05
2014-06-25
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
2014-05-16
2014-06-04
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
2014-05-08
2014-05-20
Jordanów usługi Gmina Jordanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów.
2014-04-22
2014-05-09
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w km 9+900 do 10+900 przy drodze powiatowej nr K 1685 w Łętowni o długości 1000 m.
2014-04-11
2014-04-29
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Remont dróg rolnych w miejscowościachToporzysko droga rolna Mraźnica w km 0+000- 0+362, Naprawa droga rolna Folwarskowa w km 0+050 - 0+250, droga rolna Antołowa w km 0 + 000 - 0 + 130.
2014-04-02
2014-04-24
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Samorządowego Przedszkola w miejscowości Osielec.
2014-03-18
2014-04-04
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika prawostronnego z kanalizacją deszczową, poszerzeniem jezdni przy chodniku, przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi, w miejscowości Toporzysko przy drodze powiatowej Nr K 1683- ETAP II od km 5+103,22 do km 5+426,10 o długości 322,88m.
2014-03-14
2014-04-01
Jordanów roboty budowlane Gmina Jordanów Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika lewostronnego z kanalizacją deszczową, poszerzeniem jezdni przy chodniku, przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi w miejscowości Naprawa przy drodze gminnej nr K440531-Etap II km (3+083,30 - 3+199,55 ) o długości 116,25 m.

Zobacz wiecej

Gmina Jordanów - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-20
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia oś. Saguchy, Gancarze wraz z nasypami, przebudową drogi gminnej i narzutami kamiennymi na potoku Łętówka.
2015-03-18
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkól w Naprawie w zakresie sal dydaktycznych i szatni oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (rozbiórka istniejącego i budowa nowego odcinka) we wsi Naprawa na działce nr ewid.6780.
2014-12-18
brak danych
Jordanów Usługi Gmina Jordanów Udzielenie kredytu bankowego złotówkowego w kwocie 2 125 800,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014.
2014-10-22
brak danych
Jordanów Usługi Gmina Jordanów Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy Jordanów.
2014-10-08
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielec - osiedle Rusinowa
2014-09-22
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdu publicznego szerokości 6,00 m i długości 7,00 m w miejscowości Wysoka na działkach nr ewid. 1086/3 i 1086/4.
2014-08-20
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łętowni- gmina Jordanów
2014-08-13
brak danych
Jordanów Dostawy Gmina Jordanów Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu
2014-08-07
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Przedmiot zamówienia remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach - Łętownia droga gminna Jakubczęcia długości 212 m, Naprawa droga gminna Mirkowa długości 130 m, Toporzysko droga gminna Habinowa długości 250 m, droga gminna Targoszowa długości 200 m, droga gminna Dudowa długości 70 m, Osielec droga gminna Niziołkowa długości 150 m, droga gminna Brzanowa długości 230 m.
2014-08-04
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Wykonanie dalszej części robót wykończeniowych krytej pływalni w Naprawie.
2014-07-16
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego nr 477 w Naprawie.
2014-07-08
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
2014-06-06
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów.
2014-05-22
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w km 9+900 do 10+900 przy drodze powiatowej nr K1685 w Łętowni o długości 1000 m.
2014-05-14
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Przedmiotem zamówienia jest remont dróg rolnych w miejscowościach Toporzysko droga rolna Mraźnica w km 0+000-0+362, Naprawa droga rolna Folwarskowa w km 0+050- 0+250, droga rolna Antołowa w km 0+000-0+130.
2014-05-09
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Samorządowego Przedszkola w miejscowości Osielec.
2014-04-25
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika prawostronnego z kanalizacją deszczową, poszerzeniem jezdni przy chodniku, przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi, w miejscowości Toporzysko przy drodze powiatowej nr.K1683 - ETAP II od km 5+103,22 do km 5+426,10 o długości 322,88 m.
2014-04-18
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika lewostronnego z kanalizacją deszczową, poszerzeniem jezdni przy chodniku, przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami gminnymi w miejscowości Naprawa przy drodze gminnej nr K440531 - Etap II km (3+083,30 - 3+199,55 ) długości 116,25 m.
2014-03-20
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia - część etapu IV.
2014-02-17
brak danych
Jordanów Roboty budowlane Gmina Jordanów Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów z użyciem emulsji modyfikowanej K-70 oraz masy mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu remonterów.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.