eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia - przetargiGmina Jerzmanowice-Przeginia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-04
2020-02-20
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi Przeginia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-13
2019-11-21
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
2019-10-25
2019-11-05
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
2019-10-16
2019-10-24
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
2019-09-30
2019-10-16
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw obejmujących: Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Racławice, Sąspów, Szklary oraz opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie sołectw Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia
2019-09-26
2019-10-07
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
2019-09-18
2019-10-04
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Remont dróg gminnych 600172K na działce nr ew. 397 i 600178K na działkach nr ew. 771/1, 770/7, 890 nr 0003 Jerzmanowice w m. Jerzmanowice
2019-08-19
2019-08-29
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach"
2019-08-14
2019-08-22
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2019-08-02
2019-08-12
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach".
2019-07-31
2019-08-09
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2019-07-23
2019-08-01
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw obejmujących: Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Racławice, Sąspów, Szklary oraz opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie sołectw Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia
2019-07-22
2019-07-31
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia do placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z podziałem na 4 zadania
2019-07-05
2019-07-16
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2019-06-27
2019-07-15
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach
2019-06-19
2019-07-02
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostek organizacyjnych
2019-06-19
2019-07-02
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2019-06-19
2019-07-05
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K w Sąspowie w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego w pasie drogi - dz. nr ewidencyjny 1084/1 obręb 0007 Saspów , gmina Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski , woj. Małopolskie
2019-03-08
2019-04-01
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.568.000,00 PLN
2019-03-01
2019-03-11
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia - etap II"
2018-12-03
2018-12-14
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia - etap II".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-29
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 zadania
2019-11-20
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw obejmującychGotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Racławice, Sąspów, Szklary oraz opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie sołectw Czubrowice, Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia
2019-11-15
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w zakresie frakcjipapier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, szkło i odpady wielkogabarytowe
2019-11-06
brak danych
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Remont dróg gminnych 600172K na działce nr ew. 397 i 600178K na działkach nr ew. 771/1, 770/7, 890 nr 0003 Jerzmanowice w m. Jerzmanowice
2019-10-08
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach"
2019-09-10
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2019-09-09
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia do placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z podziałem na 4 zadania
2019-08-21
brak danych
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach
2019-08-21
brak danych
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostek organizacyjnych
2019-08-21
brak danych
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2019-07-31
brak danych
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K w Sąspowie w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego w pasie drogi - dz. nr ewidencyjny 1084/1 obręb 0007 Sąspów , gmina Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski , woj. Małopolskie
2019-04-30
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.568.000,00 PLN
2018-11-16
brak danych
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia "I etap - Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini - kompleks boisk sportowych"
2018-11-16
brak danych
Jerzmanowice Roboty budowlane Gmina Jerzmanowice-Przeginia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia - etap II"
2018-11-05
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania
2018-10-17
brak danych
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia"
2018-08-20
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia do placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z podziałem na 3 zadania - w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2017-11-23
brak danych
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostek organizacyjnych
2017-11-14
brak danych
Jerzmanowice Dostawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2017-10-25
brak danych
Jerzmanowice Usługi Gmina Jerzmanowice-Przeginia Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 2 zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jerzmanowice-Przeginia
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.