eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jasło

Gmina Jasło - przetargiGmina Jasło - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
2019-01-31
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu - część I
2018-12-27
2019-01-09
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-12-05
2018-12-14
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-11-20
2018-11-29
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-10-05
2018-10-19
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1) "Przebudowa drogi dz. nr ew. 221, 465 Grendy w km 0+000 - 0+995 w miejscowości Kowalowy"; 2) "Przebudowa drogi dz. nr ew. 1201, 1246, 737 w kierunku Czekalskiej w km 0+000-0+300 wraz z przebudową przepustu O 100 w km 0+053 w miejscowości Niepla".
2018-10-04
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 386 w kierunku Feliksa w Bierówce, w km 0+000 - 0+133; 2. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych w Bierówce odcinek I - nr ewid. 587 na Twardzickiego w km 0+000 - 0+240, 0+412 - 0+482, odcinek II - nr ewid. 542/1 w km 0+000 - 0+078, odcinek III - nr ewid. 405/6 w km 0+000 - 0 +100; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 436/1 w kier. Grzesiaka w Bierówce, w km 0+000-0+160; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 504/3 w kierunku Gałuszki Bronisława w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+180; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 502/1 na Solińską w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+130; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 59/24 w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+044; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 497/2 w kierunku Kani w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+066; 8. Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla - Lubla (działka nr ew. 133 w Niepli)...
2018-10-04
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 186 "Na Kaletów" w Gorajowicach, w km 0+000-0+178; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 118/7 i 117/4 w kierunku Stygara w Gorajowicach, w km 0+000 - 0+172; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 63 do Maciejowskiej w Gorajowicach, odcinek I w km 0+000 - 0+140 i odcinek II w km 0+227 - 0+271 wraz z poszerzeniem poboczy; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 151/1 w Gorajowicach, w km 0+000 - 0+180; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 130 w Brzyszczkach, w km 0+265 - 0+403; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 353/1 w Kowalowach, w km 0+540 - 0+734; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 419/1 w Kowalowach, w km 0+045 - 0+110 8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 w Kowalowach, w km 0+242 - 0+357; 9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 682 w Kowalowach, w km 0+000 - 0+090; 10. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 461 w kierunku Florczyka...
2018-10-02
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
2018-09-29
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu - część II
2018-09-03
2018-09-17
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1) "Przebudowa drogi gminnej Nr 113325R Jareniówka koło szkoły w miejscowości Jareniówka, w km 0+000 - 0+580"; 2) "Przebudowa drogi gminnej Nr 113342R Żółków - Wądoły w km 1+182 - 1+500 (odcinek I) i w km 1+796 - 2+040 (odcinek II) oraz drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłaź-Łaski w km 0+614 - 1+1000 w miejscowości Żółków ".
2018-09-03
2018-09-17
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jasło: 1) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 24 i 25 w m. Gorajowice, w km 0+126 - 0 +445; 2) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 626 w m. Łaski, w km 0+000 - 0+205; 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1208 w m. Niegłowice, w km 0+000 - 0+082; 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla - Lubla (działka nr ew. 133 w Niepli) w km 0+000 - 0+090; 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1834/2, 1833/4, 1831/6 w m. Osobnica w kierunku stadionu, w km 0 +000 - 0 +151".
2018-08-24
2018-09-03
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-08-06
2018-08-20
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Termomodernizacja Domu Ludowego w Wolicy"
2018-08-06
2018-08-20
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Termomodernizacja Domu Ludowego w Chrząstówce"
2018-08-02
2018-08-16
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1."Remont drogi dz. nr ewid. 1759 w km 0+000 - 0+750 w miejscowości Trzcinica"; 2. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 296/1, 300/2 w km 0+350 - 0+660 w miejscowości Wolica".
2018-07-26
2018-08-03
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-07-25
2018-08-03
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa zestawów edukacyjnych do nauki programowania oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-06-27
2018-07-11
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zimna Woda - budowa chodnika dla pieszych"
2018-06-13
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 404/8, 404/10, 404/11, 514/1, 515/2, 517/1, 518/1, 519/3, 519/4 w kierunku Załubskiej w Brzyściu, w km 0+000 - 0+573; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 226/10 w kierunku Kołdarza w Brzyściu, w km 0+000 - 0+084; 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 113335R Górka działka nr ewid. 8037 w Osobnicy, w km 0+913 - 1+100; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1434 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+168; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 5133 w kierunku mostu w Osobnicy, w km 0+000 - 0+135; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1814 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+123; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1460/2, 1461/2, 1466/2 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+090; 8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1037, 1042/3 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+173; 9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1391 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+217; 10. Przebudowa drogi wewnętrznej...
2018-06-11
2018-06-20
Jasło Usługi Gmina Jasło "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Jasło"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jasło
Gmina Jasło - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-16
brak danych
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, dla szkół podstawowych w Gminie Jasło.
2018-10-25
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1) "Przebudowa drogi dz. nr ew. 221, 465 Grendy w km 0+000 - 0+995 w miejscowości Kowalowy"; 2) "Przebudowa drogi dz. nr ew. 1201, 1246, 737 w kierunku Czekalskiej w km 0+000-0+300 wraz z przebudową przepustu Ř 100 w km 0+053 w miejscowości Niepla".
2018-10-25
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jasło1) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 24 i 25 w m. Gorajowice, w km 0+126 - 0 +445; 2) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 626 w m. Łaski, w km 0+000 - 0+205; 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1208 w m. Niegłowice, w km 0+000 - 0+082; 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla - Lubla (działka nr ew. 133 w Niepli) w km 0+000 - 0+090; 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1834/2, 1833/4, 1831/6 w m. Osobnica w kierunku stadionu, w km 0 +000 - 0 +151".
2018-10-24
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1) "Przebudowa drogi gminnej Nr 113325R Jareniówka koło szkoły w miejscowości Jareniówka, w km 0+000 - 0+580"; 2) "Przebudowa drogi gminnej Nr 113342R Żółków - Wądoły w km 1+182 - 1+500 (odcinek I) i w km 1+796 - 2+040 (odcinek II) oraz drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłaź-Łaski w km 0+614 - 1+1000 w miejscowości Żółków ".
2018-10-04
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło - Warzyce w miejscowości Warzyce" w km 1+559 - 1+850.
2018-10-04
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Remonty dróg będących własnością Gminy Jasło polegające na dostawie kruszywa łamanego (kliniec) i naprawie dróg w miejscowościachBrzyście, Jareniówka, Kowalowy, Łaski, Niegłowice, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce
2018-10-02
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
2018-09-29
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna przy Domu Ludowym w Brzyściu - część II
2018-09-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zimna Woda - budowa chodnika dla pieszych"
2018-09-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1."Remont drogi dz. nr ewid. 1759 w km 0+000 - 0+750 w miejscowości Trzcinica"; 2. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 296/1, 300/2 w km 0+350 - 0+660 w miejscowości Wolica".
2018-08-30
brak danych
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa zestawów edukacyjnych do nauki programowania oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych w Gminie Jasło
2018-08-24
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło 1."Remont drogi dz. nr ewid. 1759 w km 0+000 - 0+750 w miejscowości Trzcinica"; 2. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 296/1, 300/2 w km 0+350 - 0+660 w miejscowości Wolica".
2018-07-23
brak danych
Jasło Usługi Gmina Jasło "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Jasło"
2018-06-21
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 483 w Warzycach, w km 0+000 - 0+140; 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1179/1 w Warzycach, w km 0+000 - 0+199".
2018-06-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło Przebudowa drogi na Witosa nr ew. 637/3 w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Kowalowy
2018-06-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 404/8, 404/10, 404/11, 514/1, 515/2, 517/1, 518/1, 519/3, 519/4 w kierunku Załubskiej w Brzyściu, w km 0+000 - 0+573; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 226/10 w kierunku Kołdarza w Brzyściu, w km 0+000 - 0+084; 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 113335R Górka działka nr ewid. 8037 w Osobnicy, w km 0+913 - 1+100; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1434 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+168; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 5133 w kierunku mostu w Osobnicy, w km 0+000 - 0+135; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1814 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+123; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1460/2, 1461/2, 1466/2 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+090; 8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1037, 1042/3 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+173; 9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1391 w Osobnicy, w km 0+000 - 0+217; 10. Przebudowa drogi wewnętrznej...
2018-06-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 186 "Na Kaletów" w Gorajowicach, w km 0+000-0+178; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 118/7 i 117/4 w kierunku Stygara w Gorajowicach, w km 0+000 - 0+172; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 63 do Maciejowskiej w Gorajowicach, odcinek I w km 0+000 - 0+140 i odcinek II w km 0+227 - 0+271 wraz z poszerzeniem poboczy; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 151/1 w Gorajowicach, w km 0+000 - 0+180; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 130 w Brzyszczkach, w km 0+265 - 0+403; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 353/1 w Kowalowach, w km 0+540 - 0+734; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 419/1 w Kowalowach, w km 0+045 - 0+110 8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 w Kowalowach, w km 0+242 - 0+357; 9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 682 w Kowalowach, w km 0+000 - 0+090; 10. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 461 w kierunku Florczyka...
2018-06-06
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 386 w kierunku Feliksa w Bierówce, w km 0+000 - 0+133; 2. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych w Bierówce odcinek I - nr ewid. 587 na Twardzickiego w km 0+000 - 0+240, 0+412 - 0+482, odcinek II - nr ewid. 542/1 w km 0+000 - 0+078, odcinek III - nr ewid. 405/6 w km 0+000 - 0 +100; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 436/1 w kier. Grzesiaka w Bierówce, w km 0+000-0+160; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 504/3 w kierunku Gałuszki Bronisława w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+180; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 502/1 na Solińską w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+130; 6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 59/24 w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+044; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 497/2 w kierunku Kani w Chrząstówce, w km 0+000 - 0+066; 8. Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla - Lubla (działka nr ew. 133 w Niepli)...
2018-05-08
brak danych
Jasło Roboty budowlane Gmina Jasło "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło1. Przebudowa drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka - Łęgorz w miejscowości Jareniówka, w km 0+000 - 0+505; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 113303R Opacie przez łąki do Bączalu, działka nr ewid. 406, w km 0+000-0+175 w miejscowości Opacie; 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 113302R Opacie do Bączalu, działka nr ewid. 280/1 w km 0+450 - 0+716 w miejscowości Opacie; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 234 koło Wojdyły Stanisława w Opaciu, w km 0+000 - 0+090; 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w kier. Mikołajczyka w Opaciu, w km 0+125 - 0+325; 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 113332R Trzcinica na Mazurka, w km 0+000 - 0+465 w miejscowości Trzcinica; 7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 999 w Trzcinicy, w km 0+000 - 0+112; 8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1848 w kierunku Cieśli w Trzcinicy, w km 0+000 - 0+185; 9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 501 i 507 w kier. Wąsowicza w Trzcinicy, w km 0+276 - 0+ (...)
2018-02-15
brak danych
Jasło Dostawy Gmina Jasło Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Jasło"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jasło
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.