eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jaktorów

Gmina Jaktorów - przetargiGmina Jaktorów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
2019-01-24
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.
2019-01-10
2019-01-25
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jaktorów
Gmina Jaktorów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2018-12-21
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.
2018-12-04
2018-12-12
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.
2018-11-22
2018-11-30
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów
2018-11-19
2018-11-27
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.
2018-10-19
2018-11-05
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.
2018-08-28
2018-09-12
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.
2018-08-10
2018-08-27
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II.
2018-07-20
2018-08-06
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.
2018-07-18
2018-07-27
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.
2018-06-29
2018-07-16
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II
2018-06-13
2018-06-28
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa mostu oraz kładki pieszo - rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania: Zadanie nr 1: Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek. Zadanie nr 2 : Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.
2018-06-11
2018-06-19
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.
2018-06-01
2018-06-11
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.
2018-05-29
2018-06-13
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.
2018-05-25
2018-06-11
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły podstawowej w Jaktorowie
2018-05-15
2018-05-23
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów
2018-05-11
2018-05-21
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.
2018-05-11
2018-05-28
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. "Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów".
2018-05-02
2018-05-17
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie
2018-04-25
2018-05-10
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jaktorów
Gmina Jaktorów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-18
brak danych
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów
2018-12-07
brak danych
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.
2018-12-05
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.
2018-09-10
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II.
2018-09-03
brak danych
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.
2018-08-29
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych
2018-08-27
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów - etap II
2018-08-27
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie
2018-08-27
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły podstawowej w Jaktorowie
2018-08-16
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa mostu oraz kładki pieszo - rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa ZadaniaZadanie nr 1Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek. Zadanie nr 2 Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.
2018-07-26
brak danych
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.
2018-07-11
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie
2018-07-05
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów
2018-06-28
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. "Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów"
2018-06-14
brak danych
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętemkosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.
2018-06-11
brak danych
Jaktorów Dostawy Gmina Jaktorów Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów
2018-05-17
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.
2018-04-10
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów III Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.
2018-02-28
brak danych
Jaktorów Roboty budowlane Gmina Jaktorów Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie
2018-01-22
brak danych
Jaktorów Usługi Gmina Jaktorów Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jaktorów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.