eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Goleniów

Gmina Goleniów - przetargiGmina Goleniów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
2019-01-25
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie"
2019-01-14
2019-01-22
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie
2019-01-10
2019-01-18
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem innym niemieszkalnym usytuowanej w Bączniku nr 3a

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Goleniów
Gmina Goleniów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-02
2019-01-11
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów"
2019-01-02
2019-01-11
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów
2018-12-19
2019-01-07
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434 w ramach projektu BUDOWA SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351
2018-12-05
2018-12-17
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie
2018-12-05
2018-12-13
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku
2018-12-04
2018-12-12
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku
2018-11-29
2018-12-14
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym
2018-11-21
brak danych
Goleniów Gmina Goleniów Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
2018-11-13
2018-11-21
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku"
2018-11-09
2018-11-19
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-10-30
2018-11-09
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-10-30
2018-11-07
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego, z dojazdem do Szczecina i Stargardu
2018-10-29
2018-11-06
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2018-10-24
2018-11-05
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów
2018-10-11
2018-10-22
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu
2018-10-03
2018-10-18
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Modernizacja nawierzchni ul. Kordeckiego w Goleniowie
2018-10-03
2018-10-18
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku"
2018-10-01
2018-10-16
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie
2018-10-01
2018-10-11
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: "Modernizacja Sali Ślubów i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleniowie"
2018-10-01
2018-10-09
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wycena wartości udziału do 3/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, usytuowanej w Danowie nr 6

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Goleniów
Gmina Goleniów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-14
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku
2019-01-08
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów "Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku"
2018-12-31
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą techniczną"
2018-12-31
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym
2018-12-21
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Goleniów, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
2018-12-20
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów "Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu asortymentu na potrzeby sekcji Pralnia, zlokalizowanej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
2018-12-19
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa urządzeń i sprzętów w ramach zadania pn."Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-12-07
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Goleniowskiego, z dojazdem do Szczecina i Stargardu
2018-12-06
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli i wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn."Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-12-03
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów "Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - chłodni z zabudową izotermiczną na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
2018-11-30
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (aktualizacja Studium...) w granicach administracyjnych Gminy Goleniów
2018-11-15
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku
2018-11-09
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Oszacowanie 55 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wnioski ich właścicieli w latach 2017 i 2018, w celu sprawdzenia czy nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu
2018-10-30
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Rozwój kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla Uczestników/czek projektu p.n."NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów"
2018-10-17
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Wycena wartości udziału do 3/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, usytuowanej w Danowie nr 6
2018-10-09
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap
2018-10-02
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z weryfikacją nabytych kompetencji zawodowych i wydaniem pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ich nabycie dla Uczestników/czek projektu p.n."CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-09-21
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn."Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-09-20
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rurzycy, Gmina Goleniów
2018-09-20
brak danych
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn."Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Goleniów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.