eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Goleniów

Gmina Goleniów - przetargiGmina Goleniów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-14
2018-08-29
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap
2018-08-13
2018-08-28
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Modernizacja nawierzchni ul. Kordeckiego w Goleniowie
2018-06-18
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Goleniów
Gmina Goleniów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-03
2018-08-13
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie
2018-07-31
2018-08-08
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe w ramach zrealizowanych kursów dla Uczestników/czek p.n.: "CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-07-25
2018-08-09
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym
2018-07-25
2018-08-09
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie ok. 2300 m2 - etap I odc. A-B
2018-07-25
2018-08-02
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną"
2018-07-13
2018-07-23
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Krępsku
2018-07-13
2018-07-26
Goleniów Dostawy Gmina Goleniów Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym"
2018-07-04
2018-07-30
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową"
2018-07-03
2018-07-18
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka (tryb zaprojektuj i wybuduj)
2018-07-02
2018-07-17
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Udrożnienie dróg gminnych dz. 91 obręb Żdżary - etap I w km 0+00,00 do 2+ 64,54
2018-07-02
2018-07-17
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów"
2018-07-02
2018-07-18
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa ul. Kościelnej w Krępsku- II etap
2018-06-21
2018-07-06
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap
2018-06-20
2018-07-05
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów
2018-06-18
2018-06-26
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
2018-06-15
2018-06-25
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej dla potrzeb Uczestników/czek projektu p.n.: "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów"
2018-06-13
2018-06-28
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu". "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-06-08
2018-06-18
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2018-06-07
2018-06-22
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie
2018-06-06
2018-06-14
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Goleniów
Gmina Goleniów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-07
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Na straży historii- Renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu". "Konserwacja ruin Kaplicy Św. Jerzego wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-08-02
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Przebudowa 6 łazienek na trzech poziomach oraz wymiana posadzki na holu głównym w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie
2018-07-30
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
2018-07-24
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu
2018-07-13
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa"
2018-07-03
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów
2018-06-29
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Na straży historii- renowacja murów obronnych wraz z basztą menniczą oraz konserwacja ruin"
2018-06-29
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów w placówkach oświatowych w Gminie Goleniów
2018-06-29
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu
2018-06-28
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleja Róż w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną
2018-06-18
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 punkty kamerowe wraz z świadczeniem gwarancyjnej obsługi serwisowej przez 12 miesięcy realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"
2018-06-13
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej
2018-06-07
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stanisława Moniuszki w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną
2018-06-06
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów
2018-06-06
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Konserwacja dróg na terenie Gminy Goleniów
2018-06-05
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i trzema salami dydaktycznymi przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu
2018-06-05
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej
2018-06-05
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów Osuszenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Jodłowej w Goleniowie
2018-06-04
brak danych
Goleniów Roboty budowlane Gmina Goleniów "Budowa lapidarium i chodnika w miejscowości Załom"
2018-05-30
brak danych
Goleniów Usługi Gmina Goleniów Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n."Budowa i remonty przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Goleniów"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Goleniów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.