eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dobiegniew

Gmina Dobiegniew - przetargiGmina Dobiegniew - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-14
2018-05-29
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Dobiegniew
Gmina Dobiegniew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-04-27
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2018-04-11
2018-04-27
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2017-12-20
2018-01-08
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew
2017-11-21
2017-11-30
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie"
2017-11-21
2017-11-29
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r
2017-10-05
2017-10-25
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2017-09-25
2017-10-04
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć" dla zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji Lokalnej
2017-09-04
2017-09-20
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew
2017-08-25
2017-09-06
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć" dla zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji Lokalnej
2017-08-18
2017-09-05
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Podlesiec, Gmina Dobiegniew, przebiegającej przez teren Leśnictwa Mierzęcin
2017-07-21
2017-08-08
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć" dla zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji Lokalnej
2017-04-26
2017-05-09
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap"
2017-04-14
2017-04-25
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2017-04-06
2017-04-14
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap"
2017-03-28
2017-04-07
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2017-02-10
2017-02-21
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2016-10-27
2016-11-15
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
2016-07-25
2016-08-11
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2016-07-13
2016-07-29
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Radęcin
2016-05-11
2016-05-25
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Remont drogi gminnej Nr 001404F w miejscowości Łęczyn w km 1+600 - 3+000 wraz z przepustem w km 1+870

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dobiegniew
Gmina Dobiegniew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-05
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, Gmina Dobiegniew
2017-12-22
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania"Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie"
2017-12-18
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
2017-11-21
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie"
2017-10-27
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji technicznej objętej projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć" dla zadaniaZagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji Lokalnej.
2017-09-26
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Podlesiec, Gmina Dobiegniew, przebiegającej przez teren Leśnictwa Mierzęcin
2017-05-19
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap"
2017-05-19
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2017-03-15
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2016-12-06
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
2016-08-18
brak danych
Dobiegniew Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Radęcin, gmina Dobiegniew
2016-08-17
brak danych
Dobiegniew Gmina Dobiegniew Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2016-04-12
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka
2015-12-04
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
2015-05-08
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
2015-03-25
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi, ulicy Księdza Ściegiennego oraz Stefana Batorego w Dobiegniewie
2014-07-28
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-07-07
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć pod nazwą Moja gmina, moje miasto w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-06-20
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-06-17
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pod nazwą Moja gmina, moje miasto w Zespole Szkół w Dobiegniewie /Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące/ w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dobiegniew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.