eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dobiegniew

Gmina Dobiegniew - przetargiGmina Dobiegniew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-09
2015-11-18
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
2015-03-31
2015-04-15
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
2015-02-11
2015-02-27
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi, ulicy Księdza Ściegiennego oraz Stefana Batorego w Dobiegniewie
2014-05-28
2014-06-06
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć pod nazwą Moja gmina, moje miasto w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-05-28
2014-06-06
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pod nazwą Moja gmina, moje miasto w Zespole Szkół w Dobiegniewie /Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące/ w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-05-19
2014-05-27
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-05-19
2014-05-27
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-05-12
2014-05-22
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Dobiegniew
2014-04-09
2014-04-25
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Utworzenie strefy wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Dobiegniewie
2014-03-11
2014-03-26
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - II etap
2014-02-21
2014-03-10
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej, Bolesława Chrobrego, Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie
2014-02-20
2014-03-03
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych /Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla Gimnazjum/ w Zespole Szkół w Dobiegniewie w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
2013-12-02
2013-12-12
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa oleju opałowego (grzewczego) do kotłowni Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Leśna 3 i Budynku Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego w Dobiegniewie ul. Staszica 9 w sezonie grzewczym w 2014 r.
2013-11-04
2013-11-15
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2013-11-04
2013-11-15
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2013-09-26
2013-10-11
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa węgla do kotłowni Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2 i ul. Leśna 2
2013-09-19
2013-09-27
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
2013-09-19
2013-09-27
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Usługa transportu uczniów w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego w Zespole Szkół - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
2013-09-19
2013-09-27
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół -Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące i zarządzania w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
2013-06-21
2013-07-19
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dobiegniew
Gmina Dobiegniew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-08
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
2015-03-25
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi, ulicy Księdza Ściegiennego oraz Stefana Batorego w Dobiegniewie
2014-07-28
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-07-07
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć pod nazwą Moja gmina, moje miasto w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-06-20
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-06-17
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pod nazwą Moja gmina, moje miasto w Zespole Szkół w Dobiegniewie /Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące/ w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-06-17
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Dobiegniew
2014-05-26
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Utworzenie strefy wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Dobiegniewie
2014-04-16
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - II etap
2014-03-27
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej, Bolesława Chrobrego, Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie
2014-03-19
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych /Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla Gimnazjum/ w Zespole Szkół w Dobiegniewie w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-01-07
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa oleju opałowego (grzewczego) do kotłowni Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Leśna 3 i Budynku Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego w Dobiegniewie ul. Staszica 9 w sezonie grzewczym w 2014 r.
2013-12-11
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy- Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach , działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2013-12-02
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy- Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach , działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2013-11-19
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługa transportu uczniów w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
2013-11-05
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa węgla do kotłowni Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2 i ul. Leśna 2
2013-10-30
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2013-10-21
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół -Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące i zarządzania w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2013-05-23
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - I etap
2013-05-16
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pod nazwąZmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dobiegniew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.