eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dobiegniew

Gmina Dobiegniew - przetargiGmina Dobiegniew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-04-25
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2017-04-06
2017-04-14
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap"
2017-03-28
2017-04-07
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2017-02-10
2017-02-21
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2016-10-27
2016-11-15
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
2016-07-25
2016-08-11
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2016-07-13
2016-07-29
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Radęcin
2016-05-11
2016-05-25
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Remont drogi gminnej Nr 001404F w miejscowości Łęczyn w km 1+600 - 3+000 wraz z przepustem w km 1+870
2016-03-01
2016-03-17
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka
2015-11-09
2015-11-18
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
2015-03-31
2015-04-15
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
2015-02-11
2015-02-27
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi, ulicy Księdza Ściegiennego oraz Stefana Batorego w Dobiegniewie
2014-05-28
2014-06-06
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć pod nazwą Moja gmina, moje miasto w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-05-28
2014-06-06
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pod nazwą Moja gmina, moje miasto w Zespole Szkół w Dobiegniewie /Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące/ w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-05-19
2014-05-27
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-05-19
2014-05-27
Dobiegniew usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-05-12
2014-05-22
Dobiegniew dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Dobiegniew
2014-04-09
2014-04-25
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Utworzenie strefy wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Dobiegniewie
2014-03-11
2014-03-26
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - II etap
2014-02-21
2014-03-10
Dobiegniew roboty budowlane Gmina Dobiegniew Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej, Bolesława Chrobrego, Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dobiegniew
Gmina Dobiegniew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"
2016-12-06
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
2016-08-18
brak danych
Dobiegniew Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi we wsi Radęcin, gmina Dobiegniew
2016-08-17
brak danych
Dobiegniew Gmina Dobiegniew Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2016-04-12
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka
2015-12-04
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
2015-05-08
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew
2015-03-25
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Przebudowa drogi, ulicy Księdza Ściegiennego oraz Stefana Batorego w Dobiegniewie
2014-07-28
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-07-07
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup i dostawa materiałów, pomocy dydaktycznych i urządzeń do prowadzenia zajęć pod nazwą Moja gmina, moje miasto w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-06-20
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy-Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji drugiego aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej - POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2014-06-17
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pod nazwą Moja gmina, moje miasto w Zespole Szkół w Dobiegniewie /Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące/ w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-06-17
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Dobiegniew
2014-05-26
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Utworzenie strefy wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Dobiegniewie
2014-04-16
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Zmniejszenie presji na obszary Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej terenów rekreacyjnych Gminy Dobiegniew - II etap
2014-03-27
brak danych
Dobiegniew Roboty budowlane Gmina Dobiegniew Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej, Bolesława Chrobrego, Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie
2014-03-19
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Usługi prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych /Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla Gimnazjum/ w Zespole Szkół w Dobiegniewie w ramach projektu Edukacja kluczem rozwoju realizowanego przez Gminę Dobiegniew z POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
2014-01-07
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Dostawa oleju opałowego (grzewczego) do kotłowni Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Leśna 3 i Budynku Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego w Dobiegniewie ul. Staszica 9 w sezonie grzewczym w 2014 r.
2013-12-11
brak danych
Dobiegniew Dostawy Gmina Dobiegniew Zakup, dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy- Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach , działania 9.1., poddziałania 9.1.2.
2013-12-02
brak danych
Dobiegniew Usługi Gmina Dobiegniew Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy- Września Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew w ramach realizacji aneksu do projektu systemowegoUcz się coraz lepiej POKL współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach , działania 9.1., poddziałania 9.1.2.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dobiegniew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.