eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Czarna

Gmina Czarna - przetargiGmina Czarna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-30
2016-06-14
Czarna usługi Gmina Czarna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
2016-05-30
2016-06-10
Czarna usługi Gmina Czarna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzemienicy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-05-05
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Czarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach
2016-04-15
2016-05-05
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2016-04-01
2016-04-15
Czarna usługi Gmina Czarna Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych
2016-03-09
2016-03-21
Czarna dostawy Gmina Czarna dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
2016-03-09
2016-08-17
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2016-03-08
2016-03-22
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJGRABINY - BŁYSZCZÓWKA w km od 0+098,00 do 0+898,00 dz. nr 495/4; GRABINY - BŁYSZCZÓWKA w km od 0+000,00 do 0+990,00 dz. nr 941; GRABINY- RĘDZINY w km od 0+000,00 do 0+334,00 odc. I dz. nr 1008 i w km od 0+000,00 do 0+200,00 odc. II działka nr ewidencyjny 984. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJGRABINY - BŁYSZCZÓWKA w km od 0+098,00 do 0+898,00; GRABINY - BŁYSZCZÓWKA w km od 0+000,00 do 0+990,00; GRABINY- RĘDZINY w km od 0+000,00 do 0+334,00 odc. I w km od 0+000,00 do 0+200,00 odc. II
2016-02-09
2016-02-19
Czarna usługi Gmina Czarna dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
2015-11-25
2015-12-11
Czarna usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 400 000,00 PLN
2015-11-12
2015-11-24
Czarna usługi Gmina Czarna Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 754 644,00 PLN
2015-11-02
2015-11-10
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa urządzeń dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-10-27
2015-11-10
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNA-STARY JAWORNIK ul. Wojska Polskiego w km 2+300,00 - 2+918,00 działka nr ewid.172/1 w m. Czarna, dz. nr ewid. 142 w m. Stary Jawornik
2015-09-11
2015-09-25
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Remont drogi gminnej w km 0+700,00 - 1+325,00 i 0+000,00 - 0+090,00 na działkachnr ewid. 2242/1, 2131/1, 2242/3, 2242/4 w miejscowości Borowa, Gmina Czarna.
2015-08-25
2015-09-02
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa ciągnika z osprzętem dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-08-20
2015-09-07
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica
2015-08-19
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna - roboty uzupełniające
2015-08-13
2015-08-21
Czarna usługi Gmina Czarna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej
2015-08-11
2015-08-19
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa ciągnika z osprzętem dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-08-07
2015-08-21
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej km 0+000 - 0+440 na działkachnr ewid. 438, 444/3, 445/1, 447, 450/5, 449/1, 453/1, 454/1, 463/4, 464/1, 465/3, 469/1, 469/2, 376/1, 381/3, 470/1 w miejscowości Golemki; Gmina Czarna. 2.Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+242 na działce nr ewid. 73/9 w miejscowości Grabiny, Gmina Czarna.
2015-07-24
2015-08-10
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej
2015-06-29
2015-07-15
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2016-05-17
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej.
2016-04-01
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
2015-12-31
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 400 000,00 PLN
2015-12-31
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych
2015-12-30
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W WYSOKOŚCI 1 040 000 ZŁ JEDEN MILION CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ 00/100/, Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI
2015-12-29
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 754 644,00 PLN
2015-11-25
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNA-STARY JAWORNIK ul. Wojska Polskiego w km 2+300,00 - 2+918,00 działka nr ewid.172/1 w m. Czarna, dz. nr ewid. 142 w m. Stary Jawornik.
2015-11-23
brak danych
Czarna Dostawy Gmina Czarna Dostawa urządzeń dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Czarnej.
2015-11-05
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej km 0+000 - 0+440 na działkachnr ewid. 438, 444/3, 445/1, 447, 450/5, 449/1, 453/1, 454/1, 463/4, 464/1, 465/3, 469/1, 469/2, 376/1, 381/3, 470/1 w miejscowości Golemki; Gmina Czarna. 2.Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+242 na działce nr ewid. 73/9 w miejscowości Grabiny, Gmina Czarna
2015-11-05
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Remont drogi gminnej w km 0+700,00 - 1+325,00 i 0+000,00 - 0+090,00 na działkachnr ewid. 2242/1, 2131/1, 2242/3, 2242/4 w miejscowości Borowa, Gmina Czarna.
2015-11-05
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r..
2015-10-13
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna - roboty uzupełniające.
2015-10-09
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica.
2015-10-02
brak danych
Czarna Dostawy Gmina Czarna Dostawa ciągnika z osprzętem dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-09-24
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2015-09-16
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 2+582,63 do 2+632,63
2015-09-16
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej.
2015-08-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach
2015-08-27
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Czarna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.