eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Czarna

Gmina Czarna - przetargiGmina Czarna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-20
2015-09-07
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica
2015-08-19
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna - roboty uzupełniające

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
2015-09-02
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa ciągnika z osprzętem dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-08-13
2015-08-21
Czarna usługi Gmina Czarna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej
2015-08-11
2015-08-19
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa ciągnika z osprzętem dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-08-07
2015-08-21
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej km 0+000 - 0+440 na działkachnr ewid. 438, 444/3, 445/1, 447, 450/5, 449/1, 453/1, 454/1, 463/4, 464/1, 465/3, 469/1, 469/2, 376/1, 381/3, 470/1 w miejscowości Golemki; Gmina Czarna. 2.Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+242 na działce nr ewid. 73/9 w miejscowości Grabiny, Gmina Czarna.
2015-07-24
2015-08-10
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej
2015-06-29
2015-07-15
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach.
2015-06-16
2015-07-01
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 2+632,63 do 2+878,00
2015-05-28
2015-06-12
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2015-05-14
2015-05-29
Czarna usługi Gmina Czarna UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 500 000,00 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU
2015-05-08
2015-05-22
Czarna usługi Gmina Czarna ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2015-04-30
2015-05-15
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeryty Bór - Róża w km 0+000 - 1+800,00 dz. nr ewidencyjny 8. 2.Przebudowa drogi gminnej Róża - Przeryty Bór w km 0+000 - 0+091,00 i 0+096,00 - 1+360,00 dz. nr ewidencyjny 507, 508.
2015-04-23
2015-05-04
Czarna usługi Gmina Czarna Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych
2015-04-17
2015-05-04
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-04-16
2015-05-04
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów- Medynia Głogowska - Zalesie, remont (modernizacja) 5 przepompowni ścieków
2015-04-01
2015-04-16
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-03-13
2015-03-23
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej.
2015-03-02
2015-03-10
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-02-02
2015-02-16
Czarna usługi Gmina Czarna Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna
2015-01-12
2015-01-23
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego
2014-10-20
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej - roboty uzupełniające.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach
2015-08-27
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej.
2015-07-23
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2015-07-22
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 2+632,63 do 2+878,00.
2015-06-29
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2015-06-08
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów- Medynia Głogowska - Zalesie, remont (modernizacja) 5 przepompowni ścieków.
2015-06-02
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeryty Bór - Róża w km 0+000 - 1+800,00 dz. nr ewidencyjny 8. 2.Przebudowa drogi gminnej Róża - Przeryty Bór w km 0+000 - 0+091,00 i 0+096,00 - 1+360,00 dz. nr ewidencyjny 507, 508.
2015-05-22
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-05-14
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna
2015-04-21
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2014-10-30
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej - roboty uzupełniające..
2014-10-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa 6 odcinków dróg gminnych w Gminie Czarna.
2014-10-20
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dąbrówki w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych.
2014-10-06
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w msc. Krzemienica w km 1+291,80 do1+495,19
2014-09-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Remont drogi gminnej Nr 10623 pn. Górny Koniec w Starej Jastrząbce w km 1+699,00 - 2+659,00
2014-09-25
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna
2014-09-09
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 3+307,34 do 3+580,00.
2014-08-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2014-08-07
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna.
2014-08-07
brak danych
Czarna Dostawy Gmina Czarna Dostawa mebli szkolnych w ramach Projektu - Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Czarna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.