Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Czarna - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-29
2015-07-15
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach.

Zobacz wiecej

Gmina Czarna - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
2015-07-01
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 2+632,63 do 2+878,00
2015-05-28
2015-06-12
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2015-05-14
2015-05-29
Czarna usługi Gmina Czarna UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 500 000,00 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU
2015-05-08
2015-05-22
Czarna usługi Gmina Czarna ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2015-04-30
2015-05-15
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeryty Bór - Róża w km 0+000 - 1+800,00 dz. nr ewidencyjny 8. 2.Przebudowa drogi gminnej Róża - Przeryty Bór w km 0+000 - 0+091,00 i 0+096,00 - 1+360,00 dz. nr ewidencyjny 507, 508.
2015-04-23
2015-05-04
Czarna usługi Gmina Czarna Koszenie poboczy dróg powiatowych i gminnych
2015-04-17
2015-05-04
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-04-16
2015-05-04
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów- Medynia Głogowska - Zalesie, remont (modernizacja) 5 przepompowni ścieków
2015-04-01
2015-04-16
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-03-13
2015-03-23
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej.
2015-03-02
2015-03-10
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2015-02-02
2015-02-16
Czarna usługi Gmina Czarna Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna
2015-01-12
2015-01-23
Czarna dostawy Gmina Czarna Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego
2014-10-20
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej - roboty uzupełniające.
2014-10-10
2014-10-27
Czarna usługi Gmina Czarna UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 085 000,00 PLN NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
2014-10-08
2014-10-16
Czarna usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
2014-09-19
2014-10-03
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa 6 odcinków dróg gminnych w Gminie Czarna.
2014-09-19
2014-10-06
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dąbrówki w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2014-08-14
2014-08-29
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Remont drogi gminnej Nr 10623 pn. Górny Koniec w Starej Jastrząbce w km 1+699,00 - 2+659,00.
2014-08-14
2014-08-29
Czarna roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w msc. Krzemienica w km 1+291,80 do 1+495,19.

Zobacz wiecej

Gmina Czarna - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-29
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2015-06-08
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów- Medynia Głogowska - Zalesie, remont (modernizacja) 5 przepompowni ścieków.
2015-06-02
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeryty Bór - Róża w km 0+000 - 1+800,00 dz. nr ewidencyjny 8. 2.Przebudowa drogi gminnej Róża - Przeryty Bór w km 0+000 - 0+091,00 i 0+096,00 - 1+360,00 dz. nr ewidencyjny 507, 508.
2015-05-22
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Michniowiec, gm. Czarna nr dz. 172/6, 222/7
2015-05-14
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna
2015-04-21
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2014-10-30
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej - roboty uzupełniające..
2014-10-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa 6 odcinków dróg gminnych w Gminie Czarna.
2014-10-20
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dąbrówki w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych.
2014-10-06
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1522 R Krzemienica przez wieś w msc. Krzemienica w km 1+291,80 do1+495,19
2014-09-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Remont drogi gminnej Nr 10623 pn. Górny Koniec w Starej Jastrząbce w km 1+699,00 - 2+659,00
2014-09-25
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna
2014-09-09
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1513 R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna w msc. Zalesie w km 3+307,34 do 3+580,00.
2014-08-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2014-08-07
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna.
2014-08-07
brak danych
Czarna Dostawy Gmina Czarna Dostawa mebli szkolnych w ramach Projektu - Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego.
2014-08-05
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna BUDOWA ŚCIEŻEK I PLACU REKREACYJNEGO WRAZ Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W CZARNEJ Dz. nr ewid.864/1, 864/2, 865, 866,875, 874, 876/2, 877/1 i 879/1.
2014-07-16
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Gmina Czarna, Budowa sieci wodociągowej w m. Janowiec Gmina Radomyśl Wielki wraz z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Mielec
2014-07-14
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2014-06-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Żdżarach Etap -III PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH Dz. nr ewid.1705, 1709, 1708/2, 1703/2.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU