eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Czarna

Gmina Czarna - przetargiGmina Czarna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-13
2018-02-28
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Zagospodarowanie centrum Żdżar - Budowa ciągów pieszych i miejsc parkingowych, podjazdu dla niepełnosprawnych w Żdżarach działka nr ew. 975/1 ETAP - I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-26
2018-02-12
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i budowie czterech zatok autobusowych w msc. Czarna oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 polegająca na budowie zatoki autobusowej w km 9+300 w msc. Medynia Głogowska
2018-01-23
2018-02-08
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 - budowa chodnika w msc. Medynia Głogowska w km 6+127,22 - 7+003,02
2018-01-22
2018-02-06
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Osiedlowym Centrum Kultury Głowaczowa - Przyborów - boisko o nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie panelowe, oświetlenie boiska.
2017-11-22
2017-12-08
Czarna Usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 PLN
2017-11-07
2017-11-16
Czarna Dostawy Gmina Czarna dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, oprogramowania komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
2017-10-24
2017-11-08
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna
2017-10-12
2017-10-27
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Dąbrówkach
2017-10-11
2017-10-27
Czarna Usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 870 000,00 PLN
2017-09-21
2017-10-03
Czarna Usługi Gmina Czarna Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 948 839,00 PLN
2017-09-14
2017-09-29
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III
2017-08-24
2017-09-11
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Odnowienie elewacji i przebudowa części konstrukcji dachu budynku Ośrodka Kultury w Czarnej
2017-08-02
2017-08-17
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 - budowa chodnika w msc. Medynia Głogowska w km 6+127,22 - 7+003,02
2017-08-02
2017-08-17
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników
2017-07-25
2017-08-08
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna.
2017-07-12
2017-07-27
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników
2017-07-07
2017-07-24
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 - budowa chodnika w msc. Medynia Głogowska w km 6+127,22 - 7+003,02
2017-06-22
2017-06-30
Czarna Dostawy Gmina Czarna Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dydaktycznego.
2017-06-22
2017-07-07
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzemienicy
2017-06-16
2017-06-26
Czarna Usługi Gmina Czarna Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy"
2017-06-06
2017-06-21
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Czarna
Gmina Czarna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-12
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 870 000,00 PLN
2018-01-12
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 PLN
2018-01-10
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna
2017-11-22
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Dąbrówkach
2017-11-02
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 948 839,00 PLN
2017-10-31
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III
2017-10-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Odnowienie elewacji i przebudowa części konstrukcji dachu budynku Ośrodka Kultury w Czarnej
2017-09-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników
2017-07-27
brak danych
Czarna Gmina Czarna Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy
2017-07-25
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
2017-07-05
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2017-06-26
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pogwizdowie
2017-05-26
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
2017-05-10
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu"Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej"
2017-04-19
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej
2017-02-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Czarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach
2017-02-27
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Wykonanie robót geologiczno-wiertniczych związanych z wykonaniem studni wierconych dla wodociągowego ujęcia wody w miejscowości Krzemienica.
2017-02-24
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Czarna, Dąbrówki, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Zalesie, gmina Czarna
2017-02-24
brak danych
Czarna Roboty budowlane Gmina Czarna Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach
2017-01-27
brak danych
Czarna Usługi Gmina Czarna Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Czarna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.