eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Chorzele

Gmina Chorzele - przetargiGmina Chorzele - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-09
2019-10-25
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" - na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Chorzele
Gmina Chorzele - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-27
2019-10-16
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.
2019-09-25
2019-10-10
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Wymiana pokrycia dachowego budynku wraz z montażem sufitu podwieszanego w sali głównej świetlicy wiejskiej w miejskiej Krukowo
2019-09-16
2019-10-02
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaz, gmina Chorzele, polegająca na budowie chodnika.
2019-09-05
2019-09-20
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele.
2019-07-31
2019-08-19
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.
2019-07-29
2019-08-06
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
2019-07-17
2019-08-01
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Remont pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka Ostrowska.
2019-06-04
2019-06-12
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele.
2019-05-29
2019-06-14
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec.
2019-05-14
2019-05-23
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.
2019-04-25
2019-05-10
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.
2019-03-28
2019-04-12
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.
2018-12-10
2018-12-18
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele.
2018-12-06
2018-12-14
Chorzele Dostawy Gmina Chorzele Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele
2018-11-29
2018-12-07
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele.
2018-11-23
2018-12-04
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
2018-10-31
2018-11-09
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych Gminy
2018-10-10
2018-10-26
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele, dz. nr 292/1
2018-10-01
2018-10-12
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2018 do 11.11.2021 roku
2018-10-01
2018-10-16
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Przebudowa chodnika w miejscowości Pruskołęka

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Chorzele
Gmina Chorzele - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-03
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Remont pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka Ostrowska.
2019-08-30
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
2019-07-01
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele.
2019-06-17
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.
2019-01-04
brak danych
Chorzele Dostawy Gmina Chorzele Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele.
2019-01-02
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
2018-12-11
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych Gminy
2018-12-11
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym w miejscowości Krukowo (działka ewidencyjna 193/3, obręb ewidencyjny Krukowo)
2018-11-26
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Przebudowa chodnika w miejscowości Pruskołęka
2018-11-13
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2018 do 11.11.2021
2018-07-19
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa drogi - ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w zakresie włączenia projektowanej ulicy Brzozowej do ul. Zarębskiej.
2018-07-18
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka w gminie Chorzele (ETAP I).
2018-07-17
brak danych
Chorzele Dostawy Gmina Chorzele Dostawa wraz z montażem rowerowego placu zabaw - pumptrucka.
2018-06-27
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś - ETAP II
2018-06-07
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz z odwodnieniem oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Chorzele w ul. Ogrodowej działki nr 984, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1
2018-05-07
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej.
2018-04-12
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska, obręb Duczymin, obręb Dąbrówka Ostrowska.
2018-03-28
brak danych
Chorzele Roboty budowlane Gmina Chorzele Budowa odwodnienia ulicy Komosińskiego w miejscowości Chorzele.
2018-02-19
brak danych
Chorzele Usługi Gmina Chorzele Pomoc techniczna dla "Jednostki Realizującej Projekt" w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"
2018-01-05
brak danych
Chorzele Dostawy Gmina Chorzele Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Chorzele
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.