eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargiGmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-24
2017-04-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2017 roku.
2017-01-26
2017-02-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku"
2017-01-20
2017-02-06
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017 r.
2017-01-18
2017-02-02
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2017-01-11
2017-01-19
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017"
2016-12-15
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-12-15
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn."Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa".
2016-12-09
2016-12-19
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017".
2016-10-28
2016-11-14
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odwodnienia i oświetlenia drogi dojazdowej do SSE w Bytomiu, Obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa - Strzelców Bytomskich, w latach 2017 - 2019
2016-10-26
2016-11-08
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2017 r.
2016-10-10
2016-10-25
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Remont nawierzchni jezdni z tytułu szkód górniczych - Etap I.
2016-10-04
2016-10-19
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-07-21
2016-08-05
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.
2016-07-19
2016-08-03
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja.
2016-07-12
2016-07-27
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu.
2016-05-25
2016-06-10
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych w zadaniach inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wiśniowej i Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Bytomiu
2016-05-13
2016-05-31
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych i zieleniarskich w zadaniu inwestycyjnym pn. Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.
2016-03-02
2016-03-17
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego.
2016-02-03
2016-02-18
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2016r.
2016-01-22
2016-02-01
Bytom dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów oraz drogowych barier ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2016 roku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku
2017-03-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2017-03-01
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017 r.
2017-02-02
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017"
2016-12-29
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie "z wolnej ręki" do postępowania pn. "Konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w 2016 r."
2016-12-23
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom stanowiącego jej własność, obejmująca 2664 punktów świetlnych w 2017 roku".
2016-12-22
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odwodnienia i oświetlenia drogi dojazdowej do SSE w Bytomiu, Obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa - Strzelców Bytomskich, w latach 2017 - 2019
2016-12-09
brak danych
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2017 r.
2016-11-24
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe."
2016-11-23
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn."Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa".
2016-11-16
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Remont nawierzchni jezdni z tytułu szkód górniczych - Etap I
2016-11-08
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-09-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja
2016-09-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowychSzkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.
2016-08-24
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu
2016-08-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych
2016-07-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych i zieleniarskich w zadaniu inwestycyjnym pn. Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.
2016-06-30
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych w zadaniach inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wiśniowej i Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Bytomiu
2016-05-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.
2016-05-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2016r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.