eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargiGmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-11
2018-05-29
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Jaśminowej i przebudowa ul. Wierzbowej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
2018-05-23
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Usuwanie szkód górniczych na nawierzchniach dróg, chodników wraz z infrastrukturą drogową i elementami inżynierii ruchu drogowego na terenie Gminy Bytom w 2018 r."
2018-04-11
2018-04-26
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - I etap.
2018-04-10
2018-04-25
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa Al. Jana Pawła II
2018-03-07
2018-03-23
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Frenzla
2018-03-05
2018-03-21
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - I etap.
2018-03-05
2018-03-20
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja
2018-02-09
2018-02-26
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2018 roku
2018-02-05
2018-02-20
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Kawki i Przebudowa ul. Holeczków
2018-01-31
2018-02-15
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Kokota w Bytomiu
2017-12-21
2018-01-08
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2018 roku.
2017-12-14
2017-12-28
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2018 roku.
2017-12-06
2017-12-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2018 r.
2017-10-10
2017-10-19
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2018 r.
2017-09-07
2017-09-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 w Bytomiu
2017-08-25
2017-09-11
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka w Bytomiu
2017-08-18
2017-09-05
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Objazdowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu- kontynuacja".
2017-06-06
2017-06-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Karlika w Bytomiu
2017-05-24
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2017 roku.
2017-03-24
2017-04-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2017 roku.
2017-01-26
2017-02-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Frenzla
2018-03-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Kawki i Przebudowa ul. Holeczków.
2018-03-16
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2018 roku.
2018-03-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Kokota w Bytomiu.
2018-02-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2018 roku.
2018-02-07
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2018 roku.
2018-01-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2018 r.
2017-12-18
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom stanowiącego jej własność, obejmująca 2 679 punktów świetlnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r."
2017-10-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 w Bytomiu
2017-10-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Objazdowej w ramach zadania pn."Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu- kontynuacja".
2017-09-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka w Bytomiu
2017-07-26
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego.
2017-06-21
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja S.A na terenie Gminy Bytom w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
2017-05-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie "z wolnej ręki" do postępowania pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne.
2017-05-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z "wolnej ręki" do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017r.
2017-03-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku
2017-03-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2017-03-01
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017 r.
2017-02-02
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017"
2016-12-29
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie "z wolnej ręki" do postępowania pn. "Konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w 2016 r."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.