eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargiGmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-14
2017-12-28
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2018 roku.
2017-12-06
2017-12-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2018 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
2017-10-19
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2018 r.
2017-09-07
2017-09-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 w Bytomiu
2017-08-25
2017-09-11
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka w Bytomiu
2017-08-18
2017-09-05
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Objazdowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu- kontynuacja".
2017-06-06
2017-06-22
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Karlika w Bytomiu
2017-05-24
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2017 roku.
2017-03-24
2017-04-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2017 roku.
2017-01-26
2017-02-10
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku"
2017-01-20
2017-02-06
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017 r.
2017-01-18
2017-02-02
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2017-01-11
2017-01-19
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017"
2016-12-15
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-12-15
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn."Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa".
2016-12-09
2016-12-19
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017".
2016-10-28
2016-11-14
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odwodnienia i oświetlenia drogi dojazdowej do SSE w Bytomiu, Obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa - Strzelców Bytomskich, w latach 2017 - 2019
2016-10-26
2016-11-08
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2017 r.
2016-10-10
2016-10-25
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Remont nawierzchni jezdni z tytułu szkód górniczych - Etap I.
2016-10-04
2016-10-19
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-07-21
2016-08-05
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.
2016-07-19
2016-08-03
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 w Bytomiu
2017-10-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Objazdowej w ramach zadania pn."Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu- kontynuacja".
2017-09-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka w Bytomiu
2017-07-26
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego.
2017-06-21
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja S.A na terenie Gminy Bytom w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
2017-05-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie "z wolnej ręki" do postępowania pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne.
2017-05-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z "wolnej ręki" do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017r.
2017-03-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2017 roku
2017-03-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2017-03-01
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2017 r.
2017-02-02
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM w roku 2017"
2016-12-29
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie "z wolnej ręki" do postępowania pn. "Konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w 2016 r."
2016-12-23
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom stanowiącego jej własność, obejmująca 2664 punktów świetlnych w 2017 roku".
2016-12-22
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń odwodnienia i oświetlenia drogi dojazdowej do SSE w Bytomiu, Obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa - Strzelców Bytomskich, w latach 2017 - 2019
2016-12-09
brak danych
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytom w 2017 r.
2016-11-24
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe."
2016-11-23
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn."Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa".
2016-11-16
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Remont nawierzchni jezdni z tytułu szkód górniczych - Etap I
2016-11-08
brak danych
Bytom Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa drogi na os. Srebrne Stawy - ul. Srebrna, ul. Golfowa.
2016-09-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu - kontynuacja

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.