eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargiGmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-10
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych w zadaniach inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wiśniowej i Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Bytomiu
2016-05-13
2016-05-31
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie robót budowlanych i zieleniarskich w zadaniu inwestycyjnym pn. Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-02
2016-03-17
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego.
2016-02-03
2016-02-18
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2016r.
2016-01-22
2016-02-01
Bytom dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów oraz drogowych barier ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2016 roku
2015-12-30
2016-01-14
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2016r.
2015-12-29
2016-01-15
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2016r.
2015-12-04
2015-12-21
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne.
2015-11-10
2015-11-20
Bytom dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytomia w 2016 roku.
2015-09-15
2015-09-25
Bytom usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Obsługa systemu pobierania opłat za parkowanie przy użyciu parkomatów w okresie od dnia zawarcia umowy (przy czym nie wcześniej niż od 30.11.2015r.) do 01.01.2017r.
2015-04-21
2015-04-30
Bytom usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Konserwacja, naprawy i modernizacja sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w 2015r.(okres realizacji od 01.06.2015r. do 31.12.2015r.)
2015-04-20
2015-05-05
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Makroniwelacja terenu - etap A - dla zadania pn. Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 rejon ul. Dąbrowa Miejska - Strzelców Bytomskich
2015-03-31
2015-04-08
Bytom usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Obsługa systemu pobierania opłat za parkowanie przy użyciu parkomatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 27.11.2015r.
2015-02-09
2015-02-24
Bytom usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2015 roku
2015-02-04
2015-02-19
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2015 roku.
2015-01-15
2015-01-30
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2015r. (II)
2014-12-08
2014-12-17
Bytom dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytomia w 2015 roku
2014-12-04
2014-12-19
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2015r
2014-11-25
2014-12-10
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2015r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2014-11-05
2014-11-18
Bytom usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Świadczenie usług pocztowych na rzecz MZDiM Bytom w 2015 roku.
2014-10-03
2014-10-20
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Przebudowa ulicy Wiązowej w Bytomiu.
2014-09-17
2014-10-03
Bytom roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptakowickiej (Górniki) na odcinku od ul. Żołnierskiej do granicy miasta Bytomia.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.
2016-05-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2016r.
2016-04-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego.
2016-03-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2016r.
2016-03-03
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom w ramach zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego - zamówienie uzupełniające nr 3
2016-02-23
brak danych
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów oraz drogowych barier ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2016 roku
2016-02-16
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2016r.
2016-02-15
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2016r.
2016-02-03
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2016r. w podziale na dwa zadania - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, Zadanie 2 - drogi gminne i wewnętrzne
2016-01-15
brak danych
Bytom Dostawy Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bytomia w 2016 roku.
2015-12-01
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTki) - opracowanie dokumentacji projektowej dot. alternatywnej łącznicy z ul. Olimpijską - zamówienie uzupełniające nr 5.
2015-11-30
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Bytom w 2016 roku.
2015-11-05
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 5 do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu kontynuacja
2015-11-04
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Obsługa systemu pobierania opłat za parkowanie przy użyciu parkomatów w okresie od dnia zawarcia umowy (przy czym nie wcześniej niż od 30.11.2015r.) do 01.01.2017r.
2015-10-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w roku 2015 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe - Zadanie nr 1
2015-10-15
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Bieżące utrzymanie studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami w ulicach na terenie Gminy Bytom w 2015 roku - zamówienie uzupełniające nr 2
2015-10-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w roku 2015 - drogi gminne i wewnętrzne - Zadanie nr 2
2015-07-28
brak danych
Bytom Usługi Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy układu komunikacyjnego w ramach zamówienia uzupełniającego nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego.
2015-07-16
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w roku 2015 - drogi gminne i wewnętrzne (Zadanie nr 2).
2015-07-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów Zamówienie uzupełniające nr 4 do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej, poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska, do ul. Długiej w Bytomiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.