eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Brok

Gmina Brok - przetargiGmina Brok - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-30
2019-09-16
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku"
2019-07-12
2019-07-29
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku"
2018-12-03
2018-12-11
Brok Usługi Gmina Brok Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok w latach 2019/2020
2018-07-17
2018-08-01
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior + w Broku
2018-06-27
2018-07-12
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior + w Broku"
2018-04-12
2018-04-27
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja"
2018-03-09
2018-03-26
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Placu Szkolnego w Broku"
2018-01-30
2018-02-14
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok" w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-01-11
2018-01-26
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok" w systemie zaprojektuj i wybuduj
2017-10-20
2017-10-30
Brok Dostawy Gmina Brok Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Brok i jednostek organizacyjnych Gminy Brok w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
2017-09-05
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku
2017-07-07
2017-07-17
Brok Dostawy Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne" - Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego - drugie postępowanie
2017-06-28
2017-07-06
Brok Dostawy Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne" - Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego
2017-06-06
2017-06-21
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne
2017-05-15
2017-05-23
Brok Dostawy Gmina Brok Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok
2017-04-20
2017-05-08
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku - wykonanie warstwy ścieralnej
2017-03-17
2017-04-03
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok
2017-03-15
2017-03-30
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku
2017-03-07
2017-03-22
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku
2016-12-08
2016-12-16
Brok Usługi Gmina Brok Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok w latach 2017/2018

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Brok
Gmina Brok - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
brak danych
Brok Usługi Gmina Brok Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok w latach 2019/2020
2018-10-16
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa części Placu Szkolnego w Broku.
2018-09-03
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior + w Broku
2018-05-29
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok "Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja"
2018-05-14
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Placu Szkolnego w Broku
2017-11-29
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Brok i jednostek organizacyjnych Gminy Brok w okresie 01.01.2018.r. - 31.12.2019.r.
2017-08-28
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne - Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego
2017-07-31
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne
2017-07-04
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne" - Dostawa i montaż instalacji audiowizualnej i systemu oświetlenia scenicznego
2017-06-12
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok - dostawy
2017-05-05
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok
2017-04-24
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku
2017-04-24
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Przebudowa ulicy Narutowicza w Broku
2017-01-04
brak danych
Brok Usługi Gmina Brok Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok w latach 2017/2018
2015-12-23
brak danych
Brok Usługi Gmina Brok Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brok od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015-10-30
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami i komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-497.13 - postępowanie 2
2015-04-22
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok realizowanego zgodnie z umową POIG.08.03.00-14-497.13
2015-03-20
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Termomodernizacja budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok
2015-01-19
brak danych
Brok Dostawy Gmina Brok Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Brok w roku 2015
2014-07-22
brak danych
Brok Roboty budowlane Gmina Brok Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok - roboty uzupełniajaće dot wykonania przyłączy kanalizacyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Brok
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.